Home page
Site map
Contacts
  About Society              Board              Members              Publications              Links              Forum              About site
 
  State symbols

  Territorial symbols

  Municipal symbols

  Military symbols

  Private coat-of-arms

  Corporative coat-of-arms

  Vexillology

  Emblems

  Genealogy

  Collector's corner

  Our partners
Місцезнаходження відвідувачів цієї сторінки

Тут спілкуються українською

 
«Знак» – вісник Українського геральдичного товариства [en]

“Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства” [en]


Видання, здійснені Українським геральдичним товариством або за участю членів УГТ. Позначені зірочкою (*) книги можна замовити тут. [en]

*Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства. *Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства.

– Львів, 2010. – Вип. 1. – 20 с.
(ISSN 2078-0036)*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства. *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства.

– Львів, 2009. – Вип. 11. – 20 с.
– Львів, 2009. – Вип. 12. – 20 с.
(ISSN 2075-1540)Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст. Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст.

– Харків, 2009. – 312 с. (ISBN 966-7409-52-X)*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства. *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства.

– Львів, 2008. – Вип. 10. – 20 с.*Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ. *Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ.

– Харків, 2008. – 200 с. (ISBN 966-7409-51-X)Однороженко О. Гербовник Вацлава Руліковського: Геральдичні виписи. Zbiór notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego: Notaty heraldyczne. Однороженко О. Гербовник Вацлава Руліковського: Геральдичні виписи. Zbiór notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego: Notaty heraldyczne.

– Харків, 2008. – 96 с. (ISBN 966-7409-48-X)*Гречило А. Сучасні символи областей України. *Гречило А. Сучасні символи областей України.

– Київ, Львів, 2008. – 48+VIII с. (ISBN 966-02-3782-0)*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. *Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства.

– Львів, 2007. – Вип. VI. – 160 с.
(ISBN 978-966-02-4713-0 (серія), ISBN 978-966-02-4714-7 (вип. 6))*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2008. – Вип. 9. – 20 с.*Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця ХІV-ХVІ ст. *Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця ХІV-ХVІ ст.

– Харків, 2008. – 156 с. (ISBN 966-7409-51-1)*Однороженко О. Князівська геральдика Волині середини ХVІ-ХVІІІ ст. *Однороженко О. Князівська геральдика Волині середини ХVІ-ХVІІІ ст.

– Харків, 2008. – 180 с. (ISBN 966-7409-49-Х)*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2008. – Вип. 8. – 20 c.*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2008. – Вип. 7. – 20 c.Алфьоров О. Особові печатки Правобережної України: кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст. Алфьоров О. Особові печатки Правобережної України: кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.

– Біла Церква, 2005. – 100 с. (ISBN 966-8545-13-3)*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2007. – Вип. 6. – 20 c.*Гардаріки / Gardariki *Гардаріки / Gardariki

– Львів, 2007. – Вип. 1. – 64 с. (ISBN 978-966-02-4445-0)*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства *Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства

– Львів, 2006. – Вип. V. - 160 c.*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2007. – Вип. 5. – 20 c.*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2006. – Вип. 4. – 20 c.*Слободянюк М. В. Військова символіка України. Відродження з попелу. *Слободянюк М. В. Військова символіка України. Відродження з попелу.

– [Київ, Львів, 2005]. – 144 с. (ISBN 966-96313-2-2)*Гречило А. Герби та прапори міст і сіл України. *Гречило А. Герби та прапори міст і сіл України.

– Львів, 2004. – Ч. І. – 120+44 с. (ISBN 966-02-0994-0)Символіка адміністративних районів та міст обласного значення Кіровоградщини / під ред. В. Кривенка та В. Сибірцева Символіка адміністративних районів та міст обласного значення Кіровоградщини / під ред. В. Кривенка та В. Сибірцева

– Кіровоград, 2004. – 36 с. (ISBN 966-8769-02-3)Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (ХІV – І пол. ХХ ст.) Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (ХІV – І пол. ХХ ст.)

– Київ, 2001. – 400 с. (ISBN 966-578-085-9)*Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках *Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках

(= Towns & Cities: Arms, Flags and Seals). – Львів, 2003. – Вип. І. – 294 с. (ISBN 966-02-0992-4)Символіка Кіровоградщини / під ред. В. Кривенка та К. Шляхового

– Кіровоград, 2002. – 106 с.*Гречило А., Терлецький Ю. Герби та прапори міст і сіл Рівненської області. *Гречило А., Терлецький Ю. Герби та прапори міст і сіл Рівненської області.

– Київ, Львів, Рівне, 2002. – 72 с. (ISBN 966-02-0407-8)*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2005. – Вип. 3. – 20 с.*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2004. – Вип. 2. – 20 с.*Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства *Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства

– Львів, 2003. – Вип. 1. – 4+20 с.*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства *Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства

– Львів, 2004. – Вип. ІV. – 118 с.Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства

– Біла Церква, 2002. – Вип. ІІІ. – 168 c.*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства *Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства

– Біла Церква, 2001. – Вип. ІІ. – 312 с. (ISBN 966-7860-01-9)Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства

– Біла Церква, 2000. – Вип. І. – 192 с. (ISBN 966-7860-02-7)*Гречило А. Українська міська геральдика *Гречило А. Українська міська геральдика

– Київ, Львів, 1998. – 192 с. (ISBN 966-02-0406-Х)*Гречило А. Затвердження гербів міст Правобережної України в 1791-92 рр. *Гречило А. Затвердження гербів міст Правобережної України в 1791-92 рр.

– Київ, Львів, 1997. – 24 с. (ISBN 966-02-0239-3)Служинська З. Рід Білинських Служинська З. Рід Білинських

– Львів, 1998. – 262 с. (ISBN 966-7143-04-Х)Наріжний К. Г. Живий світ геральдики. Тварини і рослини в державній символіці Наріжний К. Г. Живий світ геральдики. Тварини і рослини в державній символіці

– Київ, 1997. – 184 с. (ISBN 5-88500-073-5)Шоста наукова геральдична конференція Шоста наукова геральдична конференція

(Львів, 27-29 березня 1997 року). Матеріали. – Львів, 1997. – 176 с. (ISBN 5-7702-1148-2)Українська генеалогія: теорія, методологія, історія та практика. Матеріали І генеалогічних читань пам’яті Вадима Модзалевського Українська генеалогія: теорія, методологія, історія та практика. Матеріали І генеалогічних читань пам’яті Вадима Модзалевського

– Київ, 1996. – 165 с. (ISBN 966-02-0002-1)Міські печатки Лівобережної України ХVІІ-ХVІІІ ст. зі збірки Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Міські печатки Лівобережної України ХVІІ-ХVІІІ ст. зі збірки Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського.

Каталог / упоряд. І. Ситий. – Львів, Чернігів, 1995. – 24 с. (ISBN 5-7702-1147-4)П’ята наукова геральдична конференція П’ята наукова геральдична конференція

(Львів, 10-11 листопада 1995 року). Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1995. – 96 с. (ISBN 5-7702-1137-7)*Четверта наукова геральдична конференція *Четверта наукова геральдична конференція

(Львів, 10-12 листопада 1994 року). Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1994. – 102 с. (ISBN 5-7702-0571-7)*Третя наукова геральдична конференція *Третя наукова геральдична конференція

(Львів, 4-5 листопада 1993 року). Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1993. – 124 с. (ISBN 5-7702-0658-6)Друга наукова геральдична конференція Друга наукова геральдична конференція

(Львів, 19-21 листопада 1992 року). Збірник тез повідомлень та доповідей (= Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Вип. 10). – Львів, 1992. – 92 с. (ISBN 5-7702-0420-6)Клейноди. Записки Українського геральдичного товариства, т. 1 Клейноди. Записки Українського геральдичного товариства, т. 1

(= Українська геральдика: минуле сучасність, перспективи. Тези наукової конференції (Львів, 29-30 листопада 1991 р.). – Київ, Львів, 1991. – 42 с.

 
About Society     Board     Members     Publications     Links     Forum     About site