головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
Розділи
  ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИМВОЛИ

  МУНІЦИПАЛЬНІ СИМВОЛИ

  ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

  РЕЄСТР ОСОБОВИХ СИМВОЛІВ

  КОРПОРАТИВНИЙ ГЕРБІВНИК

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СИМВОЛІКА

  ГЕРАЛЬДИКА

  ВЕКСИЛОЛОГІЯ

  ЕМБЛЕМАТИКА

  СФРАГІСТИКА

  ГЕНЕАЛОГІЯ

  КОЛЕКЦІОНЕРСТВО

  НАШІ ПАРТНЕРИ
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 

Сварник Іван Іванович

123

Контактна інформація:
E-Mail: isvarnyk-s@lviv.in, lounb@ukr.net
Тел. дом.: (0322) 76-76-79
Поштова адреса: вул. Піскова, 5, кв. 4-А, Львів, 79010
 
Біографія

Народився 24 березня 1952 р. в Луцьку в родині вчителів. 1957 р. родина переїхала до Львова. 1969 р. закінчив школу, 1970-1973 рр. навчався на історичному ф-ті Львівського університету. В березні 1973 р. виключений з ІІІ курсу університету за "вчинок негідний звання радянського студента" - участь у нелегальному студентському гуртку. Протягом 1973-1975 рр. служив у ВМФ у Кронштадті. З 1975 р. - працівник Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові (нині ЦДІА України у Львові) - мол. і ст. науковий співробітник, старший археограф, завідувач відділу давніх актів, заст. директора, ст. наук. співр., зав. сектора допоміжних історичних дисциплін. 1981 р. закінчив Московський історико-архівний інститут. З весни 2005 р. - активний учасник розкриття для громадськості т. зв. "львівської архівної справи": учасник круглих столів, прес-конференцій, автор низки звернень до посадових осіб з приводу масових крадіжок документів у архіві і спроб керівництва приховати чи применшити їх масштаб. З початку літа 2005 р. зазнав переслідувань з боку архівного керівництва, зокрема звинувачень у "передачі архівних документів стороннім особам" і службового розслідування. Восени розпочав судовий процес проти архівного керівництва за несправедливі догани. 30 листопада 2005 р. безпідставно звільнений з архіву, буцімто за "прогул". У травні 2006 р., після тривалого суду, поновлений на роботі. 1 листопада 2006 р., після фактичної ліквідації в архіві Кабінетів допоміжних історичних дисциплін, звільнився з архіву, протестуючи проти курсу архівного керівництва. В архіві каталогізував документи давнього періоду, впорядкував і описав низку архівних фондів, брав участь у підготовці численних збірників документів і науково-довідкових видань архіву, організовував щорічні наукові семінари. Виховав кілька поколінь архівістів. Учасник і доповідач міжнародних наукових конференцій у Варшаві, Вінниці, Вроцлаві, Ґраці, Дніпропетровську, Запоріжжі, Єрусалимі, Києві, Кракові, Львові, Перемишлі, Яслі та ін. З 1995 р. автор щотижневої програми Львівського ТБ "Історичні мандрівки по Львові", численних док. фільмів ("Буськ", "Замки Львівщини", "Берестечко", з 2002 р. - цикл "Ключі від міста Лева" - ТБМ), радіопередач. Автор понад 200 наукових і науково-популярних праць з історії, джерелознавства, археографії, архівознавства, сфрагістики, геральдики, історичного краєзнавства та ін. Співавтор гербів Львова, Львівської обл., Березини, Брюховичів, Винників, Добромиля, Дублян, Кам'янки-Бузької, Косова та ін.
2000 р. як стипендіат фонду І. Коляски працював у архівах і б-ках Канади, читав лекції з укр. геральдики, генеалогії, архівознавства у Торонто, Оттаві, Едмонтоні, Калґарі та ін.
Викладав історію України, архівознавство та ін. у Львівському ун-ті, Західноукраїнському колегіумі, Українському католицькому ун-ті.
Голова Археографічної комісії НТШ, член-засновник і заступник голови (з 1990 р.) Українського геральдичного товариства, протягом 1990-2000 рр. член ради Міжнародної Фундації "Кшижова" (Польща) з європейського порозуміння, з 2004 р. віце-президент Товариства шанувальників Львова.

Бібліографія основних публікацій

1980
"Листи зі Львова та їх автор". Кушевич С. Листи зі Львова (перклад, прим.) // "Жовтень". - Львів. - №№ 1-4;
Умови та способи зберігання підвісних і прикладних печаток // Архіви України. - № 4;
1982
Лем С. Катар. Роман. Переклад з пол. - Львів;
1983
Вердум фон, Ульріх. Щоденник подорожі... 1670, 1671, 1672... через Королівство Польське. Передмова, переклад з пол., прим. // Жовтень. - №№ 9-10;
1984
Лясота Еріх зі Стеблева. Щоденник. Передмова, переклад з нім. (у співавт. з Г. Сварник), примітки // Жовтень. - № 10;
1985
Скарбниця нашої історії. До 200-річчя ЦДІА УРСР у Львові // Жовтень. - № 1;
Таємниця Корецького замку // Жовтень. - № 10;
1988
Крман Д. Подорожній щоденник. Передмова, переклад зі слов., примітки // Жовтень. - №№ 1-3;
1990
Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. Передмова, переклад з рос., примітки, покажчики. - Тт. 1-3. -Львів, 1990-1992;
1992
Маловідомі сторінки з історії "золотого вересня" // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. І. - Київ;
1994
Герб Перемишля // Перемиські дзвони. - Перемишль. - № 3. - С. 12-14;
1995
Великомудрий гетьман. До 400-річчя від дня народження гетьмана Б. Хмельницького // Універсум. - Львів-Київ-Варшава-Нью-Йорк. - № 1-2;
1996
Історія України (у співавт. з В. Бараном, Я. Грицаком та ін.). - Львів;
Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. Переклад з пол. - Перемишль-Львів;
Богдан Януш, історик, консерватор доісторичних пам'яток Східної Галичини // Пам'ятки України. - Київ. - № 3-4;
1997
Акція "Вісла". Документи. Переклад з пол. - Львів;
Oświata ukraińska w Galicji Wshodniej przed 1939 r. // Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939. – Wrocław. – S. 337-342;
1998
Хмельниччина (Визвольна війна українського народу...) // Український альманах. - Варшава. - С. 107-110;
В мурах середньовічного Львова // Львівщина. Історико-культурні та краєзнавчі нариси. - Львів. - С. 47-60;
1999
Бадецький К., Полетило А., Прохаска А. // Українські архівісти. Вип. І. - Київ. - С. 27-29, 268-269, 278;
Документи з історії Городка XIV-XVII ст. // Галицька брама. - Львів. - № 3;
Печатки і герб міста Львова // Книга міст Галичини. - Львів. - С. 214-220;
2000
Ukraine Archivist Ivan Svarnyk speaks on the Central State Historical Archives in L'viv // East European Genealogist. - Winnipeg, 2000. - V. 8, N 4. - P. 5-8;
2001
Центральний державний історичний архів України у Львові. Путівник (у співавт.). - Київ;
Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів (у співавт.) - Львів;
2002
Головна Руська Рада (1848-1851): протоколи засідань і книга кореспонденції. Упор. разом із У. Кришталович. - Львів;
Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. Переклад з пол., прим. - Львів;
Герби міст України (у співавт. з А. Гречилом, Ю. Савчуком). - Київ.
2003
Картографічні матеріали фонду генерала Й.-М. Вітошинського // Історичне картознавство України. Збірник наук. праць. - Львів. - С. 207-213;
Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник (у співавт.). - Львів-Перемишль;
2004
Останній кошовий отаман Війська Запорізького низового // Універсум (Львів). - № 1-2. - С. 37-41;
Символіка міст Галицької землі // До джерел. Збірник наук. праць на пошану Олега Купчинського. - Київ-Львів. - С. 594-608;
Kościół i parafia farna w Jaśle w świetle dokumentów lwowskich // Na świadectwo ducha religijnego. – Jasło. – S. 129-133;
2005
Мала фотоенциклопедія Січових Стрільців. - Львів;
Центральний державний історичний архів України у Львові // Архівні установи України. Довідник. - Т. 1. - К.;
Відкритий лист у справі масового викрадення документів із ЦДІАЛ (у співавт.) // "Львівська газета", 28 квіт.;
Це є національна трагедія // "Ратуша", 21 лип.;
Скарби й убогість архіву // "Просвіта", вересень-жовтень; листопад-грудень;
2006
Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. 2-е вид, виправлене і доповнене. - Львів;
Собори Львівської єпархії XVI-XVIII ст. - Львів / Документи і матеріали. - С. 1-386 (переклад з пол., лат.);
"Ще зацвітуть рожі в городах органістини..." / рец. на кн. Николович Я. Коли прокидається лицар. - Львів, 2006 // Львівська газета, 17 жовт.
Центральний державний історичний архів України у Львові // Наш Львів. Альманах. – Львів, 2006. – С. 82-84 (б. підп.);
750-year-old Lviv suffers from neglect, and abuse, of its historic landmarks (interwue and foto by Z. Zawada) // The Ukrainian Weekly (Canada). – 2006, Оctober 15. – Vol. LXXIV. - N 42;
Пограбована скарбниця, або особливості Львівського архіву // Просвіта. – Л., 2006, груд. – Ч. 12 (299);
Заява // Львівська газета. – 2006, 2 листоп. - № 29;
“На моє місце прийдуть інші, але вони досягнуть рівня через десятки літ” (розмову вела Т. Турчина) // Львівська газета. – 2006, 3-5 листоп. - № 30;
2007
Авелід; Акти ґродські і земські; Анни св. Братство; Архіви; Балабана вулиця; Банківська вулиця; Барвінський Євген; Барвінських вулиця; Беринди вулиця; Війтовича вулиця; Вітовський Дмитро; Вороного вулиця; Гуменюк Євген // Енциклопедія Львова. – Л., 2007. – Т. 1. – С. 18; 51; 67; 114-116; 150; 174; 178; 179; 215; 382-383; 402; 430; 600;
На вулиці Краківський буде готель? Коментар для «Леополіса» // Леополіс. Безкоштовний додаток для львів’ян до газети «Високий замок». – 2007, 25 січ. - № 4 (18);
Архіваріус [Валентина Сіверська] // Дзвін. – Л., 2007. – Ч. 1. – С. 117-119;
«Золоті копальні» оцифрують (інтерв’ю А. Горуни) // Газета 24. – К., 2007, 26 трав. - № 47. – С. 15;
Карт-бланш для вандала / Схоже, у Львові нагляд за будівництвом мають здійснювати не археологи, а прокурори (інтерв’ю М. Іваник та І. Грищук) // Львівська газета. – 2007, 21 черв. - № 105 (175). – С. 1-2;
Галицький лицар (до 75-річчя від дня народження Ореста-Нестора Мацюка) // Львівська газета. – 2007, 26 черв. - № 108 (178). – С. 4;
Пам’яті вченого й громадянина. До 75-ліття від дня народження Ореста-Нестора Мацюка // Ратуша. – 2007, 28 черв.-4 лип. – Ч. 21 (1338). – С. 17;
Митна випадковість: На українсько-польському кордоні вилучили стародруки. Антиквари вважають їх не особливо цінними. Але для статистики згодиться // Львівська газета. – 2007, 12 лип. - № 118 (188). – С. 1 (інтерв’ю І. Гищук);
Блиск шабель над містом Лева (інтерв’ю М. Славинського) // Віче: журнал Верховної Ради України. – К., 2007, лип. - № 13. – С. 68-70;
У пошуках забутих замків: До 75-річчя від дня народження Ореста Мацюка // Універсум. – Л.-Київ-Відень-Варшава-Париж-Нью-Йорк-Вінніпеґ, 2007. - № 7-8 (163-164). – С. 24-26;
[Рец.] Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова ХІV-ХІХ ст. Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006 // Український гуманітарний огляд. – К.: Критика, 2006. – Вип. 12. – С. 227-232;
У регионалов символика царственная, а у поры агрессивная (інтерв’ю Л. Марчук) // Комсомольская правда в Украине. – 2007, 18 сент.;
Вкрадена історія (інтерв’ю А. Горуни) // Газета 24. - 2007, 6 груд. - № 207. – С. 13;
Коментар до ст.: Юрочко Б. Край нестріляних оленів: Міська рада Самбора змінила історичний герб міста // Газета по-львівськи. – 2007, 6 груд. - № 1. – С. 5;
Грушевський М. Глинський Михайло Львович; Гонта; Запоріжжя і Запорізька Січ (Січа) (переклад з рос.) // Грушевький Михайло. Твори у 50 томах. – Л/, 2007. – Т. 8. – С. 338-339; 340-341; 342-349;
[Рец.] Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова ХІV-ХІХ ст. Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 356 с. // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 248-251;
Лялька Я. Ольга Басараб та її доба / Літопис нескореної України, кн. 5. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2007. – С. 67-1030 (переклад і археографічне опрацювання документів спільно з У. Кришталович);
Коментарі // Гусовський М. Пісня про зубра. Поема. На латинс. та українс. мовах / Переклад з латинс. А. Содомори. – Рівне, 2007. – 126 с.;
Державні, земельні, міські й приватні символи в пам’ятках архітектури Львова // Знак. – 2007, грудень. – Ч. 43. – С. 10-11;
[Рец.] Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. – Warszawa, 2005 // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 12. – К., 2007. – С. 792-799;
Бадецький Кароль Юзеф; Голубець Микола; Гроссман Ю. М.; Крип’якевич І. П.; Кришталович У. Р.; Полетило Антоній; Прохаска Антоній // Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.): Біобібліогр. довідник. – К., 2007. – С. 37-38; 149-150;169-170; 323-325; 325-326;501-502; 516-517;
Центральний державний історичний архів України у Львові // Наш Львів. Альманах, число 1. – Львів, 2007. – С. 82-84 (б. підп.);
2008
Іван Сварник: “Викраденими документами торгують у всьому світі” (інтерв’ю Н. Дудко) // Ратуша. – 2008, 24-30 січ. - № 3 (1366). – С. 17;
В’язанка спогадів на могилу Олега Романіва // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Матеріалознавство і механіка матеріалів / Збірник на пошану члена-кореспондента НАН України, почесного члена НТШ Олега Романіва. – Львів, 2008. – Т. ХХ. – С. 435-436;
Коновалець Євген; Крип’якевич Іван; Кубійович Володимир; Левицький Кость; Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ); Організація Українських Націоналістів (ОУН); “Просвіта”; Шухевич Роман // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник. – Львів: Літопис, 2008. – С. 432; 450-451; 459-460; 471-472; 556-557; 591-592; 666-667; 945;
Який ваш улюблений хліб? // Високий Замок, 2008, 16-17 серп. - № 151 (3800). – С. 2;
Історичний нарис // Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 10-41;
Домбковський Пшемислав Роман; Жерела до істориї України-Руси // Енциклопедія Львова. – Львів: Літопис, 2008. – Т. 2. – С.122-123; 315;
“Нас визволили і нема на то ради” (інтерв’ю О. Пахолко) // Інформатор: газета “Аґенції журналістських розслідувань”. – К., 2008, 16-22 верес.;
Туристам невідомий давній Львів (розмовляв В. Худицький) // Львівська газета, 2008, 23 жовт. – № 155. – С.13;
Голубець Микола; Зубрицький Денис; Сфрагістика // Історія України: А-Я: енциклопедичний довідник / упорядк. та наук. редакція: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич; НАН України, Інститут історії України. – Вид. 3-тє, доопрац. і доповн. – Київ: Генеза, 2008. – С. 262-263; 433-434; 1180-1181;
ЮНЕСКО. Кому – щит, а нам – фіговий листок (інтерв’ю Л. Федів) // Газета по-львівськи. – Л., 2008, 4 груд. - № 49(53) /ч. – С. 2;
[Рец.] Ярослав Дашкевич. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / 2-ге вид., випр. й доп. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. Грушевського НАНУ / Літературна аґенція «Піраміда», 2007. – 808 с. // Вісник НТШ, 2008. – Ч. 40. – С. 52-53;
Галицька земля // Україна: литовська доба 1320-1569. – Київ: Балтія-Друк, 2008. – С. 75-96; Де шукати море у Львові? / Розповідь історика про зображення морських символів у місті записала Х. Нога // Високий замок. – 2008, 17 лип. – Леополіс. – С. 8;
2009
Суб’єктивний Погляд (коментар до статті М. Греділя «Поділ поділеного?») // Суботня Пошта. – Л., 2009, 26 берез. - № 33 (171). – С. 7;
Мазох і львівська жаба (інтерв’ю А. Андрійчук). // Новий погляд. – Л., 2009, 3-9 квіт. - № 12 (122). – С. 5;
Статут територіальної громади міста Львова (у співавт.). – Л., 2009;
Професорам // Форум. – Л., 2009. - № 1 (16). – С. 35-39;
Міщанські ґмерки в актах Львівського маґістрату XVІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 3. – С. 268-277;
Під Львовом кам’яним – Львів дерев’яний // Леополіс: безкоштовний додаток для львів’ян від газети «Високий Замок». – Л., 2009, 30 лип. - № 30 (152). – С. 3;
Подорожуючи минулим // Николович Я. Стрільбицькі князі. – Л.: «Манускрипт», 2009. – С. 5-13;
Єпархіальний синод, що відбувся у Перемишлі дня 10 травня 1818 року (перекл. з латин.) // Николович Я. Стрільбицькі князі. – Л.: «Манускрипт», 2009. – С.145-159;
Місту Лева знову надали магдебурзьке право (інтерв’ю О. Читайло) // Високий Замок. – 2009, 8 груд. – № 225;
Незавершена мандрівка по папірнях і замках; Бібліографія публікацій Ореста Мацюка (1956-1999) // Нескінченна подорож: Книга пам’яті Ореста Мацюка / Уклад.: Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович. – Львів, 2009. – С. 7-25; 356-368;
Репатріація чи депортація. Переселення українців з Польщі до УРСР: Збірник документів. (переклад з пол.). – Львів: Каменяр, 2007. – 256 с.;
Богдан Хмельницький у львівських документах // Богдан Хмельницький і Жовківщина. Збірник допов. і повід. науково-практ. конф. – Жовква, 2009. – С. 34-37;
2010
Смак галицького масла (інтерв’ю О. Читайло) // Леополіс. Безкоштовний додаток для львів’ян від газети «Високий Замок». – Л., 2010, 7 січ. - № 2 (175). – С. 3;
Слово про містечкову шляхту (рец. на кн.: Николович Я. Стрільбицькі князі. – Л.: «Манускрипт», 2009) // Львівська пошта. – 2010, 30 січ. - № 11 (896). – С. 13;
«Секонд-хенд» для… Президента (інтерв’ю М. Дрогобицької) // Інформатор: газета “Агенції журналістських розслідувань”. – Л., 2010, 25 лют. – 3 берез. - № 07 (76). – С. 23;
Як князі нашими селами керували… // Високий Замок. Самбірщина. – 2010, 25 лют. – С. 8;
Пам’ятаючи Дашкевича // Львівська Пошта. - 2010, 6 берез. - № 26 (911). – С. 5;
Віднайдені “Гайдамаки» // Львівська Пошта. - 2010, 11 берез. - № 27 (912). – С. 3;
Нова стара справа Табачника // Експрес. – 2010, 25 берез. – С. 1,2 (інтерв’ю О. Піліщук);
Сповідь хоронителя духовної скарбниці Галичини (інтерв’ю О. Нагорного) // Міст. Український тижневик. – Торонто, 2010, 27.05.-02.06. – № 21. - C. 25;
Wizyta ministra Andrzeja Kunerta we Lwowie (tekst Jurij Smirnow) // Kurier Galicyjski. – Lwów, 2010, 15-28 czerw. – N 11 (фрагмент виступу про історичні уроки польсько-українських стосунків на Оссолінських зустрічах 26.04.2010)
У львівській бібліотеці відшукали 300-літній Києво-Печерський патерик (інтерв’ю С. Дигас, фото М. Маслюка) // Високий Замок. – Л., 2010, 16-18 лип. - № 131 (4263). – С. 5;
Знайшлися руки на стародруки: понад 40 рукописних раритетів зникли з фондів Національного музею у Львові (інтерв’ю Г. Чоп) // Новий погляд. Л., 2010, 30 лип.-5 серп. - № 30 (191). – С. 3;
Крадіжка в музеї: у Львові зникли десятки стародруків (06.08.2010, інтерв’ю Галини Стадник) // http://www/dw-world.de/dw/article/0,,5870579,00.html
Во львовском музее недосчитались 40 старинных книг и рукописей (07.08.2010, б/п) // http://www/.bigbook.ru/litnews/detail. php?ID=9996
Не «перші совіти», а царська армія вперше «визволяла» Львів… // Високий Замок, 2010, 3-5 верес. - № 164. – С. 5;
Архе- чи архі- // Аметистовий жмуток казусів від вельми цікавих людей / Упоряд. Ю. Кох. – Кн. ІІІ. – Л.:Апріорі, 2010. – С. 280-287;
Карпинець Іван; Каштелян; Клейноди міські; Ковалишин Франц; Кривоніс Максим; Крип’якевич Іван // Енциклопедія Львова. – Л.: Літопис, 2010. – Т. 3. – С.131-132;173-174; 237; 296-297; 610; 620-621;
Унікальна знахідка (інтерв’ю Ю. Славінської) // Експрес. - 2010, 24-26 верес. - № 105. – С. 18;
Пам’яті вченого й громадянина // Воля і Батьківщина. – Л., 2010. - № 3-4 (37-38/53-54). – С. 102-106;
До історії архіву Львівського університету // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28-30 жовтня 2010 р. – Л., 2010. – С. 373-384;
Ярослав Дашкевич – дослідник історії козацтва // Національні інтереси. – Л., 2010. - Вип. 28. – С. 5-10;
Неодружений? Плати «бикове»! 520 років тому місто Лева звільнили від сплати будь-яких податків (інтерв’ю Ю. Курій) // Львівські новини. Безплатна вкладка до газети «Експрес». – Л., 2010, 9-16 груд. – С. 10;
Ото колись були судді! (інтерв’ю Х. Інжуватої) // Львівські новини. Безплатна вкладка до газети «Експрес». – Л., 2010, 16-23 груд. – С. 10;
Раритети для львівської бібліотеки (інтерв’ю Н. Дудко) // Ратуша, 2010, 23-29 груд. - № 50. – С. 5;
Витязь у шкірі лева: 746 років тому помер перший слов’янський король Данило Галицький (інтерв’ю Ю. Курій) // Львівські новини. Безплатна вкладка до газети «Експрес». – Л., 2010, 30 груд.-6 січ. 2011 – С. 16;
Документи просвітян в архіві Львівського університету // «Просвіта» - оберіг незалежності та соборності України / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Відп. ред. Я. Ісаєвич. Львів, 2010 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. Вип. 19). - С. 636-643;
2011
Із царем звірів через віки. 755 років тому король надав Львову право користуватися гербом із зображенням лева (інтерв’ю Ю. Курій) // Львівські новини. Безплатна вкладка до газети «Експрес». – Л., 2011, 6-13 січ. 2011. – С. 20;
Грушевський М. Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик. – Л., 2010. – 464 с. (наук. ред. лат. термінів);
Зона ЮНЕСКО: будувати чи заборонити? (інтерв’ю В. Михалика) // Інформатор. – 2011, 4-11 січ. - № 1. – С. 21;
Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства (переклад, примітки). – Л.: Апріорі, 2011. – С. 57-296;
Сенсація: кордони України 1918 року зафіксовано на карті! (інтерв’ю Н. Дудко) // Ратуша. – 2011, 3 лют. – Ч. 4 (1517). – С. 1, 16;
Галицька еліта: місія (не)здійсненна? (інтерв’ю А. Гринишин) // Інформатор. – Л., 2011, 10-16 лют. - № 06 (133). – С. 8-9;
Про нашу сиву давнину (вода й водогони, джерела, водойми, басейни, криниці, водозбірники, фонтани, каналізація) // З роси і з води. До сто десятої річниці Львівводоканалу. 1901-2011. – Львів, 2011. - С. 50-111;
Уперше й у Львові! (інтерв’ю Ю. Курій) // Львівські новини. Безплатна вкладка до газети «Експрес». – 2011, 17-24 лют. - № 17. – С. 8;

Незавершені праці: Зубрицький Д. Літопис Львівського братства (переклад, археографічне опрацювання, покажчики); - у видавництві;
Печатки міст Галичини. Альбом.