˳                            
 
  Ͳ

  вͲ

  ͲͲ

  ² ˲

  Ū ˲

  

  Ͳֲ ˲

  

  ò

  

  ò

  ò

  ֲ

  ز

 

Vladimir Ion Mischevca

123

Contacts:
E-Mail: miskewka@yahoo.fr
Address: Greece, Athens-11252, str. Tyras 79; Tel.: (+30) 6947437476; 210-8622969.
Republic of Moldova, Chisinau, MD-2012, P.O.Box-115. Tel. (+37322) 596380..
 
Biography
Date and place of birth: 14 March 1963, Republic of Moldova, district Lăpuşna, village Mingir
Qualifications: Ph.D. in History
Education: 1970-1980 Secondary School in Donduseni, awarded with a Golden Medal;
1981-1986 Kishinau State University of Moldova, Historical faculty with Honors

Employment: 1986 - Scientific researcher, the Institute of History of the Academy of Science of Moldova;
1998 - Head of the Section of medieval history;
2000 - 2006: Research Coordinator at the Section of medieval history, Institute of History of the Academy of Science, Chisinau (Republic of Moldova);
2003 - 2005: Institute for Neohellenic Research (The National Hellenic Research Foundation), Athens (Greece)

Scientific degree and title: 1997 - Ph.D. in History; Subject of Ph.D. thesis ''Moldova in international relations in the early 19th century (1802-1812)'';
1999 - Senior Research Worker

Academic honors and previous awards: 1994 - Republican Youth Laureate in Science and Technology (IV edition) for the works ''Bassarabian Genesis Problem under the Political and Diplomatic Aspect, 1812'';
1993 - Prize of the Presidium of the Academy of Science of Moldova for the best work by a young researcher ''The 1812 Bucharest Peace'';
1996 - The same Prize for the works ''Vexillological heraldry of Moldova'';
1997 - The Academic Prize for Scientific Results achieved in 1997;
2000 - Decoration of Stat Republic of Moldova - Medal ''Meritul Civic''

Membership in scientific associations: President of the National Commission for Heraldry of R. Moldova (1995-1997); The Vice-President (1998-2006);
President of the Commission of Young Scientists of the Academy of Sciences of Moldova (1995-2001);
Member of the Scientific Board of the Institute of History (1995-2000);
Member of the Republican Commission for granting Prizes in Science and Technology (1998 edition);
Member of the Republican Commission for Philately (1999-2000);
Member founder of the Moldavian Society for Heraldry & Genealogy ''Paul Gore'';
Member of the Polish Heraldic Society;
Member of the Romanian Society for Heraldry & Genealogy ''Sever Zotta'';
Member of the Greece Society for Heraldry & Genealogy.
Pedagogical activity: 1992-1993 - Special course at the History faculty, State University of Moldova

Practical activity: 1990 - Participation in the elaboration and argumentation of the new State Symbols of the Republic of Moldova -''The State Flag & Arms'';
1996 - Work over the ''Customs Flag'';
2000 - Work over the ''Symbols & Flags'' of Army of Republic of Moldova;
2000 - Editor at Historical Magazine ''Cohorta'' (Moldova).
2002 - 2003: Editor at "Curierul Atenei'', Romanian weekly magazine edited in Athens (Greece).
2005: Editor at "Săptămâna'', Romanian weekly magazine edited in Athens (Greece)
Social work: 1995-1998 - President of the Institute's trade union committee of the Academy of Sciences of Moldova

Publications:
I. Monografii. Monographers:
1) Pacea de la Bucureşti, 1812. . Chişinău: Ştiinţa, 1992,1993; 200p.; coautor 50%: Ion Jarcuţchi.
2) Simbolurile Tării Moldovei. (Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din secolele XIV-XIX) - Chişinău: Ştiinţa, 1994, 127p.; coautori 50%: Ion Negrei & Alexandru Nichitici.
3) Moldova în politica marilor puteri la începutul secolului al XIX-lea -Chişinău: CIVITAS, 1999, 143p.
4) Principele Constantin Ypsilanti, 1760-1816. - Chişinău: CIVITAS, 1999, 175p.

II. Articole & Studii. Articles & scientific publications:
1) Moldova în raporturile internaţionale la începutul secolului al XIX-lea (1802-1812) /Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe istorice. -Chişinău, 1997. 22p.
2) La răscruce de veacuri. (De la Pacea de la Iaşi pînă la Pacea de la Bucureşti: 1792-1812). Capitolul X din Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri pînă în epoca modernă (Aspecte din viaţa politică, socială şi a culturii). Chişinău: Ştiinţa, 1992, p.178-197.
3) Pacea de la Bucureşti din 1812. (Contribuţii privind etapa finală a duelului diplomatic ruso-otoman), în Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură. (Chişinău-Bucureşti). 1994, nr.4, p.41-58.
4) 1812: geneza problemei basarabene, în Cugetul. Revista de istorie şi ştiinţe umaniste. (Chişinău).1994, nr.2-3, p.26-32.
5) The treaty of Bucharest (1812) and the decline of Ottoman power in South-Eastern, în Revista istorică (Bucureşti). Tom VI, 1995, nr.7-8, p.653-664.
6) Considération sur le sujet de la genèse de la Question Bessarabiene (1812), in Revue Roumaine dHistoire. (Bucarest). Tome XXXIV, 1995, nr.3-4, p.337-350.
7) Expansiunea ţaristă spre Principatele Române în secolul al XVIII-lea, în Destin românesc, 1996, nr.1, p.27-37; ibid., nr.3. p.46-59.
8) Consideraţii cu privire la impactul expansiunii ţariste din secolul al XVIII-lea asupra situaţiei geopolitice din Sud-Estul Europei, în Ştiinţa. Revista lunară a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. (Chişinău). 1996, nr.10-11, p.15-16.
9) Prin prisma secolelor, în Politica (Chişinău), 1991, nr.2, p.56-57.
10) Culorile istoriei sau despre steagurile Moldovei, în Simbol al demnităţii / Alcătuitor M.Adauge. Chişinău, 1990, p.30-37.
11) Materiale de vexilologie heraldică (sec.XV - mijlocul sec.XIX), în Revista de Istorie a Moldovei, 1990, nr.2, p.48-54. .
12) Stemele Chişinăului, în Chişinău: Enciclopedie. Chişinău: MUZEUM, 1997, p.432-433. 13) Hatti-şeriful din anul 1802, în Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. VI-VII, 1998, p.183-190.
14) Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Raşcov, în Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. X, 2001, p.135-138.
15) Despre simbolurile Republicii Moldova, în Cohorta. Revistă de istorie şi educaţie patriotică. 1999, nr.1, p.8-29.
16) Impactul geopolitic al războaielor ruso-turce asupra Principatelor Române, în Studii şi materiale de istorie modernă. Vol.XIII. Bucureşti, 1999, p.165-187.
17) Despre simbolurile Republicii Moldova, în Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură. (Chişinău-Bucureşti). 2001, (8) nr.1, p.97-119.
18) Influenţa războaielor ruso-turce asupra unităţii teritoriale a românilor, în Unitatea naţională a românilor între ideal şi realitate. Chişinău, 2001, p.39-45.
19) Problema basarabeană 190 de ani, în Materialele Dezbaterilor Naţionale. Republica Moldova şi România un deceniu de relaţii complexe. Chişinău, 27-28 noiembrie 2001. Chişinău, 2002, p.37-41.
20) Emanuel Giani-Rosetti (Manole Ruset). 1715-1794, în materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Raporturile moldo-grece în contextul relaţiilor internaţionale: Probleme şi perspective. Chişinău, 2002, p.47-55; p.160-167 (l. engl.)
21) Mitropolitul Grigorie Irinupoleus (23.I.1764 3.I.1846), în materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Raporturile moldo-grece în contextul relaţiilor internaţionale: Probleme şi perspective. Chişinău, 2002, p.92-99; p.201-206 (l. engl.) .
22) Un domn fanariot puţin cunoscut: Emanuel Giani-Rosetti (Manole Ruset) 1715-1794, în volumul Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani / red. I.Cândea, P.Cernovodeanu, Gh.Lazăr. Brăila, 2003, p.733-745.
23) Nicolae Iorga despre psihologia Ypsilanţilor. O conferinţă mai puţin cunoscută a marelui istoric: Atena, 18 octombrie 1930, în volumul Studii de istorie modernă: IN MEMORIAM PROFESSORIS MIHAIL MUNTEAN. Chişinău: Cartdidact, 2003, p.260-265.
24) Constantin Moruzi, domn al Moldovei (1777-1782), în Revista de istorie a Moldovei, 2003, nr.3-4, p.61-67. .
25) Alexandru II Mavrocordat (Firaris), domn al Moldovei (1785-1786), în Revista de istorie a Moldovei, 2003, nr.3-4, p.68-73.
26) Mitropolitul Grigorie Irinupoleos (240 de ani de la naştere: 1764-1846), în Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova. Anuar istoric. 5. Chişinău, 2004, p.34-38.
27) Ştefan cel Mare şi Muntele Athos. Contribuţii, în volumul Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa. /Ed. P.Zahariuc & S.Văcaru. Iaşi: ALFA, 2003, p.317-325. .
28) Memoria lui Ştefan cel Mare la Muntele Athos, în Curierul Românesc. Anul XVI, 2004, nr.6 (209), p.12-15; nr.7 (210), p.11-15.
29) Sfântul Ştefan cel Mare şi Muntele Athos, în Revista de istorie a Moldovei, 2004, nr.3, p. 31-43.
30) Sfântul Ştefan cel Mare şi Muntele Athos, în Ştefan cel Mare personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în eternitate): Referate şi comunicări. Chişinău: CIVITAS, 2004, p.97-107.
31) Ştefan cel Mare şi Sfântul Munte Athos, în Limba Română, 2004, nr.4-6 , p.66-78.
32) Ştefan cel Mare protector al mănăstirilor Athonite, în Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova. Anuar istoric. 6. Chişinău, 2005, p.69-81. .
33) Ultimul război? (Reflecţii în jurul unui eveniment din istoria recentă: Transnistria, 1992), în Buletinul informativ InfoHis, Chişinău, 2004, nr 3, (23), p.10-12. .
34) Stâlpul Leahului cel mai vechi monument al unui comandant de oşti de pe teritoriul Republicii Moldova, în volumul Studii de istorie veche şi medievală: Omagiu profesorului Gheorghe Postică / ed. Arnăutu T., Munteanu O., Musteaţă S. Chişinău: PONTOS, 2004, p.233-241.
35) Ce înseamnă a fi istoric, în Cugetul. (Chişinău) 2005, nr.2 (26), p.68-71. < coautor: O.Şandru>.
36) Vocaţia unei profesii sau Ce înseamnă a fi istoric,în Buletinul informativ InfoHis, Chişinău, 2005, nr 2, (26), p.10-13. .
37) 5 studii despre domnii fanarioţi: C.Moruzi, Al.Mavrocordat (Firaris), Al.Ypsilanti, M.Giani-Rosetti, C.Ypsilanti în Domnii Ţării Moldovei: Studii / ed.D.Dragnev. Chişinău: Civitas, 2005, pp.259-272, 278-282.
38) - 1812. în Revista de Istorie a Moldovei. 1990, nr.1, p.36-44. .
39) 1812. în . . . (14-15 1989.). , 1989, .9-10.
40) . ( 1 ), în Revista de Istorie a Moldovei. 1995, nr.3-4, p.41-57.
41) 1 , în : , , . - . , 1994, .75-78.
42) , în . I-iii / Διαφωτιστές και ευεργετες. Ιστορικο-βιογραφικά δοκίμια. , 2001, .265-289.
43) ( - ) în ( ), 28-31, 2002, c.13.
44) 240 χρόνια από την γέννηση του Μητροπολίτη Ειρηνουπολεως Γρηγοριου (1764-1846) // Πεμπτουσια. 15 (2004), σ. 126-130. . 
                      ˳