головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
Розділи
  ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИМВОЛИ

  МУНІЦИПАЛЬНІ СИМВОЛИ

  ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

  РЕЄСТР ОСОБОВИХ СИМВОЛІВ

  КОРПОРАТИВНИЙ ГЕРБІВНИК

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СИМВОЛІКА

  ГЕРАЛЬДИКА

  ВЕКСИЛОЛОГІЯ

  ЕМБЛЕМАТИКА

  СФРАГІСТИКА

  ГЕНЕАЛОГІЯ

  КОЛЕКЦІОНЕРСТВО

  НАШІ ПАРТНЕРИ
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 

Гаврилюк Олег Миколайович

123

Контактна інформація:
Тел. дом.: (0352) 244059
Тел. сл.: (0352) 254772
Домашня адреса: вул. Протасовича, 6, кв. 75, м. Тернопіль
Службова адреса: Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Майдан мистецтв 3, м. Тернопіль
 
Біографія
Народився 26. III. 1959 p. у місті Тернополі. З 1966 по 1976 р. навчався у тернопільській СШ № 4. Протягом 1977-1979 рр. служив у Радянській Армії. У кінці 1979 р. вступив на підготовче відділення історичного факультету Ужгородського державного університету, який закінчив 1985 р. Протягом навчання був слухачем лекцій д-рів: Балагурі, Грінчака, Штемберга. У 1983 р. проходив двотижневу музейну практику у Ермітажі (м. Ленінград). Під час літніх вакацій працював лаборантом у археологічних експедиціях Закарпатського відділення Інституту археології АН УРСР під керівництвом канд. історичних наук С. І. Пеняка. У 1985 р. захистив на „відмінно” дипломну роботу на тему „Виникнення ранньоміських центрів у східних слов’ян на території сучасної України у VI-IX ст.” З 1985 по 1987 рр. викладав історію у тернопільській СШ № 6. У вересні 1987 р. прийнятий на роботу до Тернопільського обласного краєзнавчого музею на посаду екскурсовода, згодом старшого наукового працівника. Очолив з 1988 р. новоутворену Волинську давньоруську археологічну експедицію музею, на базі якої проходили археологічну практику студенти історичного факультету Тернопільського державного педагогічного університету. Експедиція проводила дослідження археологічних пам’яток давньоруського часу Х-ХІІІ ст. на території Південно-Західної Волині, які охоплювали як городища, так і селища у населених пунктах Антонівці Шумського, Борщівка Ланівецького, Городище Зборівського, Старий Тараж Кременецького р-нів. У кінці ХХ та на початку ХХІ ст. мною досліджувалося слов’янське городище VI-VII ст. поблизу с. Кровинка Теребовлянського р-ну, яке було знищено аварами. З 1990 р. я є членом Історико-філософської секції НТШ (посвідчення № 0592), а з 1992 р. – Всеукраїнської спілки краєзнавців (посвідчення № 229). Член УГТ з 1994 р.
З 1. І. 1992 р. переведений на посаду завідувача відділу давньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
З 1993 р. розпочав викладати курс „Музеєзнавство” з одночасним демонструванням слайдопрограм, присвяченим найбільшим музеям світу (Ермітаж, Лувр, Прадо, Уффіци), у Тернопільському державному педагогічному університеті, згодом Тернопільському національному педагогічному університеті (історичний факультет), який читав до 2007 р. Протягом роботи у музеї брав участь у республіканських, всесоюзній і міжнародних наукових конференціях (Москва 1990 р., Галич 1993 р., Чернівці 1994 р., Львів 2004, 2005, 2006 рр.), на яких виступав з доповідями, присвяченими історії, археології і сфрагістиці давньоруського часу, що згодом були надруковані у різних наукових збірниках. У 1994 р. був одним з організаторів Всеукраїнської конференції „Українське козацтво: історія і сучасність”, одночасно виконував обов’язки секретаря оргкомітету. 1995 р. разом з Ярославом Федоруком очолив Тернопільське історико-філологічне товариство молодих вчених краю, на засіданнях якого прозвучали доповіді дослідників Львова, Луцька, Тернополя. У 2003 р. нагороджений Почесною відзнакою міністерства культури і мистецтв України „За багаторічну плідну працю в галузі культури”. У 2003 р. музей видав ювілейний збірник Наукових записок, приурочених до 90-ліття його заснування. У ньому були надруковані дві мої статті – „Давньоруське городище Уніас ІХ-ХІІІ ст.” та „Про один тип персня-печатки княжої доби з Теребовлі”. Одночасно я розпочав співпрацю з тернопільським видавництвом „Джура”, яке 2003 р. надрукувало книгу „Земля Тернопільська“ з написаними мною розділами та виготовленими фотографіями музейних експонатів, виявлених під час археологічних досліджень. Одночасно зазначеним видавництвом був випущений презентаційний фотоальбом „Тернопільщина – туристична terra incognita”, проілюстрований моїми фотографіями експонатів, що зберігаються у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею. У 2004 р. був виданий І том Тернопільського енциклопедичного словника, в якому надруковані сім моїх статей і декілька статей у співавторстві. З 2005 р. я введений у науково-видавничу раду словника, подав 17 статей до ІІ тому, підібрав ряд музейних експонатів, фотографії яких використані як ілюстрації зазначеної книги.

Основні публікації
Давньоруський археологічний комплекс поблизу села Антонівці Тернопільської області // Тези доповідей і повідомлень 1-ої Тернопільської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. Частина І. – Тернопіль, 1990. – С.63-66.
Дослідження давньоруських пам’яток на Тернопільщині // Охорона та охоронні дослідження пам’яток археології на Україні. Тези доповідей на науково-практичному семінарі. – Вінниця, 1990. – С. 28-29.
Вивчення давньоруських пам’яток на півночі Тернопільської області // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1991. – С. 23-25.
(разом з: Ситник О. С., Ягодинська М. О.) Охоронні розкопки на Тернопільщині в 1987-1988 рр. // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1991. С. 26-27.
Підсумки досліджень давньоруського археологічного комплексу поблизу с. Антонівці на Тернопільщині // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції. – Львів, 1993. – С. 45-48.
Давньоруські предмети християнського культу з Тернопільщини // Релігія і церква в національному відродженні України. – Тернопіль, 1993. – С. 58.
Дослідження давньоруського археологічного комплексу поблизу с. Антонівці на Тернопільщині // Джерело. – Вип. І. – Тернопіль, 1994. – С. 101-120.
Перстень-печатка княжої доби з Тернопільщини // Четверта наукова геральдична конференція. – Львів, 1994. – С. 24-25.
Давньоруське городище Бозок // Населення Пруто-Дністровського межиріччя та суміжних територій в другій половині І – на початку ІІ тисячоліття н.е. – Чернівці, 1994. – С.49-52.
Результати археологічного дослідження давньоруського комплексу поблизу с. Антонівці на Тернопільщині // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Вип. VI. Серія: Історія. – Тернопіль, 1997. – С. 74-97.
І майоріло над Стрипою козацьке знамено // Тернопілля 98-99. – Тернопіль, 2002. – С.107-109.
Давньоруське городище Уніас ІХ-ХІІІ ст. // Наукові записки. Випуск ІІІ. Тернопільський обласний краєзнавчий музей. – Тернопіль, 2003. – С. 43-72.
Про один тип персня-печатки княжої доби з Теребовлі // Наукові записки. Випуск ІІІ. Тернопільський обласний краєзнавчий музей. – Тернопіль, 2003. – С. 72-74.
(разом з: Строцень Б.) Археологічні дослідження на Тернопільщині // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2004. – Т. 1 (А-Й). – С.49-50.
Данилов (Данилів) // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2004. – Т. 1 (А-Й). – С. 463.
Locacio Oppidi Tarnopolie // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 (К-О). – С. 387.
(разом з: Малєєв Ю.) Михалківський скарб // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 (К-О). – С. 522.
Моклєковъ // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 (К-О). – С. 546-547.
(разом з: Ягодинская М. А.) Древнерусские предметы христианского культа Западной Подолии и Юго-Западной Волыни // Археологические Вести. – Санкт-Петербург, 2005. – № 12. – С. 123-141.