Українські генеалогічні читання в Києві

Різні заходи УГТ та з тематики спеціальних історичних дисциплін

Українські генеалогічні читання в Києві

Повідомлення ABG » 13 травня 2011, 10:17

27-29 травня 2011 р. у Києві відбудуться Українські генеалогічні читання.
Організатори: Інститут історії України НАН України та Музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих.
Засідання заплановано провести в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського (вул. Паньківська, 9).
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8648
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Українські генеалогічні читання в Києві (2011)

Повідомлення ABG » 14 травня 2011, 16:26

ПРОГРАМА РОБОТИ

27 травня 2011 р.
8.00-12.00 – поселення та реєстрація учасників

Місце проведення конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Паньківська, 9.

12.00-13.30 – пленарне засідання:
Вітальні слова від Оргкомітету конференції:
- директор Інституту історії України НАН України академік НАН України Валерій Андрійович Смолій
- директор Музею історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих Олексій Євгенович Шереметьєв
Вітальні слова від учасників конференції:
- президент Російської генеалогічної федерації Станіслав Володимирович Думін
- віце-президент Міжнародної генеалогічної академії Ігор Васильович Сахаров

- Єжи Сперка (Катовіце, Польща, доктор, професор, віце-директор Інституту історії Шльонського університету)
Stan badań nad rodami rycerskimi w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej.

Пленарні доповіді:

- Станіслав Думін (Москва, Росія, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Державного історичного музею, голова Історико-родовідного товариства, президент Російської генеалогічної федерації, генеральний секретар Міжнародної генеалогічної академії)
Генеалогия Рюриковичей: генетические аспекты

13.30-14.00 – перерва на каву
14.00-15.00 – доповіді за темою: Теорія, методика і практика генеалогії

- Ігор Сахаров (Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, директор Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, президент Російського генеалогічного товариства. віце-президент Міжнародної генеалогічної академії)
Роль библиотек в развитии генеалогии (на примере Российской национальной библиотеки)

- Алла Краско (Санкт-Петербург, Росія, старший науковий співробітник Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, віце-президент Російського генеалогічного товариства, керівник Школи практичної генеалогії при Російській національній бібліотеці)
Насущные задачи генеалогического просвещения: из опыта работы петербургских генеалогов

- Олександр Целуйко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка)
Генеалогія у навчальному процесі студентів-істориків

15.00-16.30 – обід
16.30-19.30 – доповіді за темою: Теорія, методика і практика генеалогії (продовження)

- Андрій Парамонов (Харків, Україна, директор Харківського приватного музею міської садиби)
Подготовка к изданию генеалогических источников: практический опыт издателя

- Андрій Гречило (Львів, Україна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член Міжнародної академії геральдики, голова Українського геральдичного товариства)
«Генеалогічні записки» як фаховий часопис з генеалогії та суміжних дисциплін

- Марія Дмитрієнко (Київ, Україна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Особливості генеалогічної інформації в часопису «Рід та знамено»

- Андрій Шумков (Санкт-Петербург, Росія, головний редактор видавництва «Старая Басманная»)
Материалы по семейной истории и генеалогии крестьянства Украины в Российском государственном историческом архиве

- Олександр Богинський (Солнечногорськ, Росія, секретар Російської генеалогічної федерації)
Ведомственные и некоторые государственные архивы России как источник для историко-биографических и генеалогических исследований по XX веку. Центральный архив МО РФ

- Олег Щербачов (Москва, Росія, предводитель Московського дворянського зібрання, віце-предводитель Російського дворянського зібрання, член-кореспондент Міжнародної генеалогічної академії)
Документы Малороссийской коллегии Сената в Российском государственном архиве древних актов

- Олександр Груша (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент, зав. відділу історії Білорусі середніх віків і раннього нового часу Інституту історії НАН Білорусі)
Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском во второй половине XV – первой трети XVI вв.

- Денис Тоїчкін (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Клинкова зброя як джерело для генеалогічних досліджень

- Лілія Білоусова (Одеса, Україна, кандидат історичних наук, заст. директора Державного архіву Одеської області)
Генеалогічні дослідження в Державному архіві Одеської області: досвід та перспективи

- Юрій Легун (Вінниця, Україна, доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області)
Генеалогічні матеріали у фондах Державного архіву Вінницької області: загальний огляд

19.30-21.00 – вечеря

28 травня
8.00-9.00 – сніданок
9.00-11.00 – оглядова екскурсія Києвом
11.00-12.30 – доповіді за темою: Генеалогія окремих родів та соціальних груп

- Наталія Білоус (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору соціальної історії Інституту історії України НАН України)
Багатоликі Ходики: генеалогія київської родини XVI–XVII ст.

- Петро Кулаковський (Острог, Україна, доктор історичних наук, доцент, зав. кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія»)
Панський рід Єльців на Київщині (середина XV – середина XVII ст.)

- Володимир Поліщук (Київ, Україна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Жіночі імена в судових записах луцьких замкових книг 1560-х рр..: способи фіксації та подачі в іменних покажчиках

- Ірина Ворончук (Київ, Україна, кандидат історичних наук, доцент, зав. відділу історичних пам’яток Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)
Актові книги судових установ Волині XVI–XVII cт. як джерело генеалогічних досліджень

12.30-13.00 – перерва на каву
13.00-15.00 – доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)

- Божена Чвойдрак (Катовіце, Польща, доктор, ад’юнкт Інституту історії Шльонського університету)
Stan badań nad genealogią dynastyczną w Polsce

- Анастасія Скеп’ян (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії Білорусі середніх віків і раннього нового часу Інституту історії НАН Білорусі)
Родавая і гістарычная памяць ў родзе кн. Алелькаваічаў-Слуцкіх

- Василь Ульяновський (Київ, Україна, доктор історичних наук, професор кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головний науковий співробітник Інституту археографії імені Михайла Грушевського НАН України)
Генеалогія княжого роду Острозьких: проблеми конструювання та реконструкцій

- Олексій Вінниченко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка)
Звідки взялися князі Химські, або Ще раз про зізнання Софії Іванівни з Заславських Загоровської (Причинок до генеалогії та історії землеволодінь брацлавської шляхти XV–XVII ст.)

- Івона Дацька-Гужинська (Варшава, Польща, доктор, співробітник відділу допоміжних історичних дисциплін та археографії Інституту історії Польської академії наук)
O nieznanych dzieciach magnaterii i arystokracji polskiej w świetle metryk zmarłych parafii św. Krzyża w Warszawie (1670–1801)

15.00-16.30 – обід
16.30-19.30 – доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)

- Андрій Янушкевич (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та політології «БІП – Інститут правознавства»)
Уплыў сваяцкіх сувязяў на фарміраванне складу ротмістраў найманага войска ВКЛ у 1558–1579 гг.

- Сергій Рибчонок (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Білоруського науково-дослідницького центру електронної документації)
К вопросу о родословной Адама Мицкевича, или еще раз о фальсификации документов при выходах шляхетства в белорусских и украинских губерниях в первой половине XIX в.

- Славомір Гужинський (Варшава, Польща, доктор, голова Польського геральдичного товариства)
Dwa epitafia kasztelana bracławskiego Piotra Branickiego (zm. 1762)

- Андрій Радаман (Мінськ, Білорусь, старший викладач кафедри теорії та історії права Академії МВС Республіки Білорусь)
Радавод Мальхера Жыгімонтавіча Сноўскаго, маршалка гаспадарскага, наваградскага земскага суддзі віцебскага каштеляна

- Євген Чернецький (Біла Церква, Україна, кандидат історичних наук, зав. відділу інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської ЦБС, старший науковий співробітник Білоцерківського краєзнавчого музею)
Караффа-Корбути герба Корчак на Київському Поліссі та Пороссі у XVIII–XIX ст.

- Віталій Галубович (Гродно, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук УА «Гродненський державний аграрний університет»)
Генеалагічныя праблемы шляхты Полацкага ваяводства ў XVI–XVII ст.

- Ігор Смуток (Дрогобич, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка) Формування родів руської шляхти Перемишльської землі (XV–XVIII ст.)

- Ігор Тесленко (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Національного університету «Київо-Могилянська академія»)
Лікар Раймон Каркасон та його нащадки на дворі князів Острозьких

- Роман Захарченко (Київ, Україна, співробітник Культурного етнографічного центру «Мамаєва слобода»)
Ушаловські: до проблеми походження родини та ґенези родового прізвища

19.30-21.00 – вечеря

29 травня
8.00-9.00 – сніданок
9.00-11.00 – відвідання Музею історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих
11.00-12.30 – доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)

- Олена Бірюліна (Луцьк, Україна, провідний науковий співробітник відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею)
Документальні матеріали про родинні та службові зв’язки Івана Виговського

- Володимир Кривошея (Київ, Україна, доктор історичних наук, заст. директора Інституту національної пам’яті)
Актуальні питання генеалогії козацької старшини Гетьманщини

- Микола Михайличенко (Суми, Україна, аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)
Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини

- Світлана Потапенко (Київ, Україна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)
Списки та відомості 1750–60-х років як джерело до генеалогії козацької старшини Слобідських полків

12.30-13.00 – перерва на каву
13.00-15.00 – доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)

- Роман Сапєлін (Обухів, Україна, голова громадської організації «Союз потомков служилых Белгородской Черты»)
Родоводи старшини Острогожського козацького полку та її соціально-економічне становище під час заснування полу в 1652 р.

- Володимир Коротенко (Полтава, Україна, заст. начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Полтавської області)
З досвіду вивчення генеалогії осіб духовного стану за документами Державного архіву Полтавської області

- Валерій Томазов (Київ, Україна, кандидат історичних наук, зав. сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Документи міських дум та магістратів як джерело для реконструкцій генеалогії купецьких родів

- Дмитро Кобринський (Київ, Україна, викладач кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і психології Національної академії внутрішніх справ)
Історія роду Кобринських з Черкащини: стратегія дослідження

- Ігор Сахаров (Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, Заслужений працівник культури Російської Федерації, директор Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, президент Російського генеалогічного товариства. віце-президент Міжнародної генеалогічної академії)
К вопросу об этноконфессиональном составе дворянства Украины: «полтавские ирландцы» графы О'Рурки

- Станіслав Думін (Москва, Росія, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Державного історичного музею, голова Історико-родовідного товариства, президент Російської генеалогічної федерації, генеральний секретар Міжнародної генеалогічної академії)
Герб дворян Пселов: загадка одной печати

- Вадим Рихляков (Санкт-Петербург, Росія, зав. сектору генеалогії Всеросійського музею О. С. Пушкіна, головний редактор журналу «Генеалогический вестник»)
Фенины – дворяне Слободско-Украинской, Харьковской и Екатеринославской губерний

- Павло Ляшук (Севастополь, Україна, провідний науковий співробітник Національного музею оборони і звільнення Севастополя)
К вопросу об участии потомственных дворян Таврической губернии в обороне Севастополя 1854–1855 гг. (По материалам Государственного архива Автономной Республики Крым)

15.00-16.30 – обід
16.30-18.00 – доповіді за темою: Генеалогія та родова геральдика: до проблеми взаємозв’язків

- Андрій Гречило (Україна, Львів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член Міжнародної академії геральдики, голова Українського геральдичного товариства)
Перспективи сучасної особової геральдики в Україні та «Реєстр» Українського геральдичного товариства

- Михайло Медведєв (Санкт-Петербург, Росія, член-кореспондент Міжнародної академії геральдики, голова Гільдії геральдичних художників, державний радник РФ 3-го кл.)
Украина, Польша, Россия: три грани опыта. К проблеме использования почетных атрибутов в современных фамильных гербах

- Олексій Шаланда (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, зав. сектору геральдики і нумізматики Інституту історії НАН Білорусі)
Лёс клейнавых гербаў шляхты ВКЛ і яе гербавы сепаратызм у 17-18 ст.

- Олег Однороженко (Україна, Харків, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу пам’яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)
Руські родові герби XVI ст. як генеалогічне джерело

- Олександр Алфьоров (Київ, Україна, молодший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, науковий співробітник сфрагістичного центру Музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих)
Сфрагістика руської шляхти в світлі родових легенд (за матеріалами українських архівосховищ та колекції «Музею Шереметьєвих»)

Регламент доповідей та виступів:
- доповідь – 15 хвилин;
- питання та відповіді – 5 хвилин;

Вимоги до текстів доповідей, які будуть включені до наукового збірника, підготовленого за матеріалами конференції:
- тексти доповідей необхідно подати до 15 вересня 2011 р.;
- обсяг тексту – до 40 тис. знаків;
- малюнки у форматі JPEG;
- анотації російською та англійською мовами, ключові слова
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8648
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Українські генеалогічні читання в Києві

Повідомлення ABG » 10 березня 2013, 15:01

Інститут історії України НАН України та Музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих проводить Другі українські генеалогічні читання, які відбудуться у Києві 24–26 травня 2013 р.
Тема конференції: Генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України: джерела, методи дослідження, зв'язок з соціальною історією.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8648
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Українські генеалогічні читання в Києві

Повідомлення roznjativ » 18 березня 2013, 09:14

ABG
А інформаційний лист конференції є?
roznjativ
 
Повідомлення: 3
З нами з: 22 грудня 2011, 00:37

Re: Українські генеалогічні читання в Києві

Повідомлення ABG » 18 березня 2013, 11:22

roznjativ написав:А інформаційний лист конференції є?

Є лише повідомлення, що теми треба подавати до 1 квітня ц. р. та контактний тел. 067-362-28-80 (Валерій Томазов).
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8648
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Українські генеалогічні читання в Києві

Повідомлення ABG » 15 травня 2013, 18:19

ПРОГРАМА ДРУГИХ УКРАЇНСЬКИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ
24–26 ТРАВНЯ 2013 р.
«Генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України: джерела, методи дослідження, зв'язок з соціальною історією»

ПОРЯДОК РОБОТИ

24 травня
10.00-11.00 – сніданок
12.00-13.00 – відкриття конференції та сфрагістичної виставки
(Національний музей історії України, м. Київ, вул. Володимирська, 2)

Вітальні слова від Оргкомітету конференції:
- директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України Валерій Смолій
- директор Музею Шереметьєвих Олексій Шереметьєв

13.00-13.30 – перерва на каву
14.00-14.30 – реєстрація учасників конференції

Місце проведення конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Паньківська, 9, конференц-зал.

14.30-16.00 – пленарне засідання:
Пленарні доповіді:
- Леонтій Войтович (Львів, Україна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України, зав. кафедри історії середніх віків і візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка)
Невикористані інформаційні можливості писемних джерел для дослідження генеалогії Рюриковичів (на прикладі біографії князя Лева Даниловича)

- Лідія Корчак (Краків, Польща, доктор, професор Інституту історії Ягеллонського університету)
Princes of Holszany in Kiev. Who was Michael, the governor of Kiev in the first half of the fifteenth century?

- Йонас Друнгілас (Вільнюс, Литва, магістр, старший археограф Інституту історії Литви)
Брачная стратегия шляхетских родов польского происхождения в Жмудском княжестве (вторая половина XVI–XVII вв.)

- Сергій Білокінь (Київ, Україна, доктор історичних наук, керівник центру культурних студій та головний науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України)
Листи Юрія / Георгія Нарбута до Вадима Модзалевського, 1912–1918: тексти та їхня історія

16.00-16.30 – перерва на каву
16.30-19.00 – доповіді за темою: Джерелознавство та методологія генеалогічних досліджень

- Андрій Гречило (Львів, Україна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, член Міжнародної академії геральдики, голова Українського геральдичного товариства)
Облікові картки військовиків австро-угорської армії як генеалогічне джерело (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Львові)

- Сергій Рибчонак (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу спеціальних історичних наук та інформаційної аналітичної роботи Інституту історії НАН Білорусі)
Да праблемы класіфікацыі крыніц па генеалогіі шляхты ВКЛ і Рэчы Паспалітай

- Михайло Катін-Ярцев (Москва, Росія, кандидат історичних наук, голова генеалогічної асоціації Центральної ради Російського товариства істориків-архівістів, старший історик-архівіст ООО «Реставратор–М»)
Документы офицерского лагеря в Гельмштедте (Германия) как источник для реконструкции биографий жителей Украины в 1919–1920 гг.

- Юрій Диба (Львів, Україна, кандидат архітектури, доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету «Львівська політехніка»)
Історично-урбаністичні методи як інструмент до локалізації місця народження св. Володимира: родовід Малковичів

- Ірина Ворончук (Київ, Україна, кандидат історичних наук, доцент, зав. відділу історичних пам’яток Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)
Актова документація судово-адміністративних установ як джерело генеалогічних досліджень (на матеріалах ранньомодерної Волині)

- Микола Михайліченко (Суми, Україна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету)
Абеткові списки дворян Харківського намісництва як джерело для генеалогічних досліджень

- Олег Однороженко (Харків, Україна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, науковий співробітник Інституту спеціальних історичних дисциплін Музей Шереметьєвих)
Бризури у західноєвропейській та руській середньовічній геральдиці та їх значення для генеалогічних студій

- Олексій Шаланда (Мінськ, Білорусь, кандидат істаричних наук, зав. відділу спеціальних історичних наук та інформаційної аналітичної роботи Інституту історії НАН Білорусі)
Складаныя гербы шляхты ВКЛ XVI–XVII ст. як крыніцы па генеалогіі

19.30-21.00 – вечеря

25 травня
8.00-9.00 – сніданок
9.00-12.00 – екскурсія до Києво-Печерської Лаври
12.00-12.30 – перерва на каву
12.30-15.00 – доповіді за темою: Генеалогія соціальних та локальних груп

- Ігор Мицько (Львів, Україна, кандидат історичних наук)
Нове про родинні зв’язки княгині Ольги

- Олександр Алфьоров (Київ, Україна, науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, науковий співробітник Інституту спеціальних історичних дисциплін Музей Шереметьєвих)
Династичні імена Рюриковичів у світлі сфрагістики (за матеріалами колекції О. Шереметьєва)

- Володимир Собчук (Кременець, Тернопільська обл., кандидат історичних наук, доцент Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка)
Любарт і Любартовичі в інтерпретації Юзефа Пузини

- Олександр Целуйко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії та архівознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка)
Д. Зубрицький і початки вивчення генеалогії князівських родів в Галичині

- Андрій Янушкевіч (Мінськ, Білорусь, кандидат істаричних наук, заст. директора з наукової роботи Музею «Замковий комплекс Мір», координатор ініціативи «Центр генеалагічных дослідження білоруської шляхти»)
Попісы войска ВКЛ 1565 і 1567 гг. як крыніцы па генеалогіі шляхты

- Олексій Вінниченко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка)
Доведення шляхетства на сеймиках руського воєводства в XVII ст.: генеалогічні аспекти

- Зміцер Яцкевіч (Мінськ, Білорусь, зав. відділу публікації документів Національного державного архіву Білорусі у Мінську)
З мяшчанаў у шляхту: магілёўскі род Пара-Левановічаў

- Ігор Смуток (Дрогобич, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка)
Походження та родинне коло перемишльського владики Михайла і архімандрита Києво-Печерської Лаври Захарії Копистинських

- Ярослав Лисейко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України та етнокомунікації Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська Політехніка»)
Рід Семушовських гербу Старий кінь у Сяноцькій землі в XV–XVI ст.

- Сергій Носачов (Київ, Україна, аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
Походження та життєпис гетьмана Яна Амора Тарновського у творах Станіслава Оріховського

15.00-15.30 – перерва на каву
15.30-19.00 – доповіді за темою: Генеалогія соціальних та локальних груп

- Оксана Вінниченко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, заст. декана з навчально-методичної роботи гуманітарного факультету Українського католицького університету)
Тестаменти як джерело до генеалогії шляхетських родів Руського воєводства першої половини XVIII ст.

- Герман Брегер (Мінськ, Білорусь, старший архівіст Національного історичного архіву Білорусі у Мінську)
Невядомы дакумент па радаводу пісьменніка і паэта ВКЛ першай паловы XVII ст. Самуэля Доўгірда з Пагоўя.

- Андрій Радаман (Мінськ, Білорусь, старший викладач кафедри теорії та історії права Академії МВС Республіки Білорусь)
Шлях у сенат Рэчы Паспалітай: род Уніхоўскіх з Наваградскага павета ВКЛ у XVI–XVII ст.

- Петро Кулаковський (Острог, Рівненська обл., Україна, доктор історичних наук, доцент, зав. кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія»)
Урядники у київських і брацлавських володіннях князя Януша Острозького: походження, служба князю, подальша кар’єра

- Лідія Корчак (Краків, Польща, доктор, професор Інституту історії Ягеллонського університету)
Princes of Holszany in Kiev. Who was Michael, the governor of Kiev in the first half of the fifteenth century?

- Владислав Яценко (Харків,Україна, кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
Питання про походження гетьмана Івана Мазепи в історіографії

- Аліна Чорна (Чернівці, Україна, аспірантка Інституту історії України НАН України)
Колекція О.М. Лазаревського як джерело до генеалогії козацької старшини

- Тетяна Клименко (Черкаси, Україна, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Черкаської області)
Сімейні та архівні документи як джерельна база генеалогічного дослідження козацького роду Вакків

- Володимир Кривошея (Київ, Україна, доктор історичних наук, перший заст. директора Українського інституту національної пам’яті)
Поминання козацько-старшинських родин у синодиках київських монастирів

- Тетяна Люта (Київ, Україна, кандидат історичних наук, доцент, зав. Навчальної лабораторії історичних студій НаУКМА та зав. відділу історичних досліджень Національного заповідника «Софія Київська»)
Генеалогія Полуботків: традиція та нові дослідження

- Михаил Петриченко (Москва, Росія, член «Историко-родословного общества в Москве (ИРО)» та «Русского генеалогического общества» у Санкт-Петербурзі (РГО))
Практические рекомендации по составлению крестьянских родословных на примере рода Петриченко

19.30-21.00 – вечеря

26 травня
8.00-9.00 – сніданок
9.30-12.00 - доповіді за темою: Генеалогія соціальних та локальних груп

- Юрій Легун (Вінниця, Україна, доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області)
Судові документи кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело для генеалогії селянства (на прикладі матеріалів Державного архіву Вінницької області)

- Андрій Шумков (Санкт-Петербург, Росія, головний редактор видавництва «Старая Басманная»)
«По барской воле» ‒ перевод крепостных крестьян из великорусских губерний в Новороссию и Таврию

- Світлана Нікуліна (Брянськ, Росія, старший науковий співробітник відділу історії Брянського державного краєзнавчого музею)
Родословная Шкробов из деревни Андреевка Суражского уезда Черниговской губернии (по материалам Государственного архива Брянской области)

- Сергій Лисенко (Боярка, Київська обл., Україна, заст. голови і член ради Українського геральдичного товариства)
Питання про походження прізвища Тараса Григоровича Шевченка

- Роман Захарченко (Київ, Україна, аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
Генеалогія посполитих східної Брацлавщини середини XVIII ст. та деякі малоактуалізовані дослідницькі «опції»: декілька міркувань стосовно евристичного «інструментарію»

- Євген Чернецький (Біла Церква, Україна, кандидат історичних наук, зав. відділу інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської ЦБС, старший науковий співробітник Білоцерківського краєзнавчого музею)
Рід Тараса Шевченка на тлі громади с. Кирилівка (XVIII – початок ХІХ ст.)

12.00-12.30 – перерва на каву
12.30-15.00 – доповіді за темою: Генеалогія етнічних груп

- Роман Сапєлін (Обухів, Київська обл., Україна, керівник проекту «ДНК-Україна»)
Использование результатов тестов ДНК для определения времени и страны выхода предков

- Єжи Сперка (Катовіце, Польща, доктор, професор, віце-директор Інституту історії Шльонського університету)
Rycerstwo Śląskie na Rusi Czerwonej w końcu XIV i І połowie XV wieku (osadnictwo, genealogia, kariery)

- Станіслав Думін (Москва, Росія, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Державного історичного музею, голова Історико-родовідного товариства, президент Російської генеалогічної федерації, генеральний секретар Міжнародної генеалогічної академії)
Татарская околица Ювковцы на Волыни (XVII–XX вв.)

- Віталій Галубовіч (Гродно, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук УА «Гродненський державний аграрний університет», головний редактор часопису «Герольд Litherland»)
Польскі род Бажымоўскіх у ВКЛ у XVII–XVIII ст.: радавод і кар’еры

- Дмитро Шпиленко (Москва, Росія, член ради Російської генеалогічної федерації, керівник проектів видавництва «Старая Басманная»)
Брачные связи украинской казацкой старшины и смоленской шляхты в конце XVIII ‒ первой половине XIX века

- Олександр Тедєєв (Запоріжжя, Україна, директор Державного архіву Запорізької області)
Джерела з історії вивчення генеалогії національних меншин за документами Державного архіву Запорізької області

- Лілія Білоусова (Одеса, Україна, кандидат історичних наук, заст. директора Державного архіву Одеської області)
Метрические книги этнических групп в Государственном архиве Одесской области

15.00-15.30 – перерва на каву
15.30-19.00

- Андрій Шумков (Санкт-Петербург, Росія, головний редактор видавництва «Старая Басманная»)
О составе губернских корпораций российского потомственного дворянства. К выходу в свет переработанного издания «Списка дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии

- Олег Карамишев (Санкт-Петербург, Росія, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Санкт-Петербурзького державного університету, генеалог)
Предводители дворянства по назначению от Правительств в юго-западных губерниях Российской империи

- Лариса Левченко (Миколаїв, Україна, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Миколаївської області)
США і Україна: співробітництво у галузі генеалогічних досліджень (на прикладі Товариства російських німців в Америці та Державного архіву Миколаївської області)

- Сергій Козлов (Київ, Україна, генеалог)
Генеалогия рода Мазараки (Мазаракий): социально-исторический портрет

- Ольга Кулаковська (Петрозаводськ, Росія, кандидат історичних наук, доцент Петрозаводского державного університету ім. О.В. Куусинена, президент Генеалогічного товариства Карелії)
Французы и их потомки в Украине. На примере рода Белен-де-Баллю (Харьков–Одесса)

- Ігор Сахаров (Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, директор Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, президент Російського генеалогічного товариства. віце-президент Міжнародної генеалогічної академії)
Выходцы из Фландрии и их потомки в составе украинского дворянства: Гейсманы (Гейсмансы, Гюйсмансы)

- Ірина Кузьміна (Київ, Україна, аспірантка Інституту історії України НАН України)
Штейнгелі: доля німецької родини на українських теренах

- Луціан-Валеріу Лефтер (Васлуй, Румунія, Ph.D. hist., дослідник Васлуйського повітового центру збереження та розвитку традиційної культури, член Національного комітету геральдики, генеалогії та сигілографії Румунської академії, член Наукової ради «Sever Zotta» Ясського Інституту генеалогії та геральдики)
Тудор-Раду Тірон (Клуж-Напока, Румунія, Ph.D. hist., дослідник департаменту юридичних наук та європейський досліджень «Sapientia University of Cluj-Napoca», член Національного комітету геральдики, генеалогії та сигілографії Румунської академії, член Наукової ради «Sever Zotta» Ясського Інституту генеалогії та геральдики)
Eastern Souvenirs of the Moldavian Aurochs. Genealogic and Heraldic Notes on the Families that Accompanied the Prince Demetrius Cantemir in his Exile of Kharkiv

- Олександр Богинський (Солнечногорськ, Росія, секретар Російської генеалогічної федерації)
Гейдеки: история немецкого рода на Украине

- Валерій Томазов (Київ, Україна, кандидат історичних наук, зав. сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, член-кореспондент Міжнародної академії генеалогії)
Грецькі купці Севастопуло в Російській імперії

- Анатолій Дзагалов (Київ, Україна, кандидат історичних наук, науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Адыги в Киеве в начале ХХ столетия

19.30-21.00 – вечеря

Регламент доповідей та виступів:
- доповідь – 15 хвилин;
- обговорення – 5 хвилин;

Вимоги до текстів доповідей, які будуть включені до наукового збірника, підготовленого за матеріалами конференції:
- тексти доповідей необхідно подати до 15 листопада 2013 р.;
- обсяг тексту – до 40 тис. знаків;
- малюнки у форматі JPEG;
- посилання по сторінкові;
- анотації російською та англійською мовами, ключові слова
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8648
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Українські генеалогічні читання в Києві

Повідомлення ABG » 30 квітня 2016, 20:58

Інститут історії України НАН України та Музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих проводить Треті українські генеалогічні читання, які відбудуться у Києві 27–29 травня 2016 р.
Тема конференції: Генеалогія: джерела та методи дослідження.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8648
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Українські генеалогічні читання в Києві

Повідомлення ABG » 14 травня 2016, 14:50

Конференція (читання) переноситься на 3-5 червня 2016 р.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8648
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Українські генеалогічні читання в Києві

Повідомлення ABG » 25 травня 2016, 01:26

ПРОГРАМА ТРЕТІХ УКРАЇНСЬКИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ
3–5 ЧЕРВНЯ 2016 р.
«ГЕНЕАЛОГІЯ: ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ»

ПОРЯДОК РОБОТИ

3 червня
Місце роботи конференції:
Посольство Республіки Польщі в Україні, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 12.

9.30-10.00 – реєстрація учасників
10.00-13.00 – пленарне засідання:

Вітальні слова від Оргкомітету конференції:
- перший радник, керівник консульського відділу Посольства Республіки Польща в Україні Рафал Вольський
- директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України Валерій Смолій
- директор Музею Шереметьєвих Олексій Шереметьєв

Презентації нових видань з генеалогії та суміжних дисциплін:

- Сергій Полєхов (Москва, Російська Федерація, кандидат історичних наук, науковий співробітник Центра з історії Давньої Русі Інституту російської історії РАН):
Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века. – Москва: Индрик, 2015. – 712 с.

- Роман Сойма (Харків, Україна, завідувач відділу вторинних технологій розробки нафто-газоконденсатних родовищ Українського науково-дослідного інституту природних газів):
От Основы до Рима. Очерк жизни и творчества Андрея Валериановича Квитки – Харьков: «Типография Мадрид», 2016. – 136 с.

- Сержіу Бакалов (Кишинів, Молдова, доктор історії, провідний науковий співробітник відділу середньовічної історії Інституту історії Академії наук Молдови):
Studii de arhondologie şi genealogie. – Chişinău, 2013. – Vol. І. – 346 p.; Chişinău, 2014. – Vol. ІІ. – 352 p.

- Анастасія Скеп’ян (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії Білорусі середніх віків і початку нового часу Інституту історії НАН Білорусі):
Князі Слуцкія. – Мінск: Беларусь, 2013. – 246 с.

- Віргініюс Строля (Київ, Україна, головний редактор видавництва «Балтія-Друк»):
Князі Острозькі / О. Дзярнович, Р. Рагаускене, І. Тесленко, Б. Черкас. – Київ: Балтія-Друк, 2014. – 280 с.

- Валерій Томазов (Київ, Україна, кандидат історичних наук, зав. сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, член-кор. Міжнародної академії генеалогії):
Генеалогія. – Київ: Видавничий дім «Антиквар», 2016. – Вип. ІІ. – 390 с.

Пленарні доповіді:
- Генрик Літвін (Київ-Варшава, Україна-Польща, доктор габілітований)
Jednoosobowa kijowska gałąź mazowieckiego rodu Rzechowskich herbu Dąbrowa

- Леонтій Войтович (Львів, Україна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України, зав. кафедри історії середніх віків і візантиністики Львівського національного університету ім. Івана Франка)
Рюриковичі і Бабенберги: генеалогічні загадки ХІІІ ст.

- Сергій Полєхов (Москва, Російська Федерація, кандидат історичних наук, науковий співробітник Центра з історії Давньої Русі Інституту російської історії РАН)
О времени католического крещения братьев Ягайла

- Олександр Целуйко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії та архівознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка)
Генеалогія та ідеологічні побудови галицьких українців (ХІХ – перша половина ХХ ст.)

13.00–14.00 – перерва на каву
14.00–16.30 – продовження пленарного засідання

- Олег Однороженко (Харків, Україна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, науковий співробітник Інституту спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих)
Генеалогія в системі спеціальних історичних дисциплін

- Андрій Гречило (Львів, Україна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, член Міжнародної академії геральдики, голова Українського геральдичного товариства)
Потреба в формуванні єдиної бази даних про джерела для українських генеалогічних досліджень

- Лідія Корчак (Краків, Польща, доктор габілітований, професор Інституту історії Ягеллонського університету)
Korowód kniaziów litewsko-ruskich XIV–XV wieku. Problem identyfikacji

- Борейша Юрій (Мінськ, Білорусь, історик-нумізмат)
О моливдовулах с легендой «(М)ЪНГДОВЪ»

- Олександр Алфьоров (Київ, Україна, науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, науковий співробітник Інституту спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих)
Хрестильні та родові імена руських князів за даними сфрагістики XI–XII ст.

- Світлана Мiрошнiченко (Харків, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди)
Навчальний курс «Генеалогічні дослідження слобожанського соціуму»: основне коло джерел i методика організації

19.00–21.00 – урочисте прийняття

4 червня
Місце роботи конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Паньківська, 9

09.30–13.00 – доповіді за темою: Генеалогічний потенціал різних комплексів джерел

- Алла Частіна (Кишинів, Молдова, доктор мистецтвознавства та культурології, науковий співробітник сектору «архітектура» центру мистецтвознавства Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови)
Документы генеалогического характера, хранящиеся в Национальном архиве Республики Молдова

- Володимир Коротенко (Полтава, Україна, головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Полтавської області), Марина Чиркова (Полтава, Україна, магістр управління, викладач кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка)
Генеалогічні дослідження за документами Державного архіву Полтавської області: джерела, дослідники, проблеми, цікаві знахідки

- Андрій Парамонов (Харків, Україна, директор Харьковского частного музея городской усадьбы)
Фонды губернских учреждений Государственного архива Харьковской области в генеалогических исследованиях: методика и результаты

- Сергій Рибчонок (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу генеалогії, геральдики та нумізматики Інституту історії НАН Білорусі)
Верагоднасць звестак у метрычных кнігах Беларусі канца XVII – пачатку ХХ ст.

- Лілія Білоусова (Одеса, Україна, кандидат історичних наук, заст. директора Державного архіву Одеської області)
Чи завжди можна довіряти метричним книгам? (на матеріалах Державного архіву Одеської області)

- Герман Брегер (Мінськ, Білорусь, провідний науковий співробітник відділу стародавніх актів Національного історичного архіву Білорусі у Мінську)
Капіярыюш фундацый і легацый на Войстамскі касцёл канца XVI ст. як генеалагічная крыніца

- Віталій Перкун (Київ, Україна, науковий співробітник сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Фасії (інвентарі) маєтків Галичини останньої чверті XVIII ст. як генеалогічне джерело

- Олексій Арсеньєв (Нові-Сад, Сербія, історик та письменник), Михайло Ордовський (Санкт-Петербург, Російська Федерація, кінорежисер, генеалог, член Російського генеалогічного товариства)
Материалы 1-й русско-сербской гимназии в Белграде (1920–1944) как генеалогический источник

- Славомир Гужинський (Варшава, Польща, доктор, голова Польського геральдичного товариства член правління Міжнародної академії генеалогії)
Epitafium jako źródło uzupelniające do badán genealogicznych

- Ірина Матяш (Київ, Україна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України)
Дипломатичні та консульські архіви як джерело генеалогічної інформації

- Софія Каменєва (Київ, Україна, директор Державного архіву Київської області)
Персональні справи емігрантів у фонді «Акціонерне товариство «Російсько-канадське-амеріканське пасажирське агентство» як джерело генеалогічної інформації

- Віктор Остапець (Київ, Україна, генеалог)
Розсекречені протоколи допиту свідків в справах НКВД кінця 1930-х років як джерело до реконструкції родоводів

13.00–14.30 – обід
14.30–16.15 – доповіді за темою: наукова спадщина генеалогів як джерело для родознавчих студій

- Ігор Сахаров (Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, керівник Центру генеалогії Російської національної бібліотеки, президент «Русского генеалогического общества», віце-президент Міжнародної академії генеалогії)
Из творческого наследия Вячеслава Георгиевича Сенютовича-Бережного (1902–1992)

- Олександр Коваленко (Чернігів, Україна, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка)
Неопублікована студія В.Л. Модзалевського «Род Товстолесов»

- Наталія Лобко (Суми, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Сумського державного університету)
Генеалогічна інформація в архівних фондах В.Л. Модзалевського

- Ольга Коваленко (Чернігів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка)
«Родословная дворянской, княжеской и графской фамилии Милорадович» як історико-генеалогічне джерело

- Ольга Кулаковська (Петрозаводськ, Росія, кандидат педагогічних наук, доцент Інституту історичних, політичних та соціальних наук Петрозаводського державного університету, президент Генеалогічного товариства Карелії)
Материалы об Украине и украинцах в «Дневниках» Петра Евграфовича Ковалевского

16.15–16.45 – перерва на каву
16.45–19.00 – доповіді за темою: Джерела до генеалогії окремих родів та соціальних груп

- Анастасія Скеп’ян (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії Білорусі середніх віків і початку нового часу Інституту історії НАН Білорусі)
Прыватныя лісты як крыніца па генеалогіі родаў ВКЛ (да сярэдзіны ХVII ст.).

- Сержіу Бакалов (Кишинів, Молдова, доктор історії, провідний науковий співробітник відділу середньовічної історії Інституту історії Академії наук Молдови)
Исследования этнических, культурных и политических процессов приграничья через призму генеалогии (на примере подольских и бессарабских шляхтичей Левицких и Бачинских)

- Олексій Шаланда (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, зав. відділу генеалогії, геральдики та нумізматики Інституту історії НАН Білорусіі)
Радавод Дарагастайскіх 1628 г. з выпісу Галоўнага Трыбунала ВКЛ віленскай кадэнцыі

- Ігор Смуток (Дрогобич, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка)
Генеалогія шляхти перемишльської землі XVI–XVIII ст.: джерелознавчі аспекти

- Віталій Голубович (Гродно, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук УА «Гродненський державний аграрний університет», головний редактор часопису «Герольд Litherland»)
Друкаваная судовая справа 1777 г. Быхаўцаў як крыніца па генеалогіі князёў Друцкіх Горскіх

- Адам Пщолковський (Варшава, Польща, магістр економіки, докторант факультету історії та соціології Університету в Білостоку, генеалог-консультант Союзу польської шляхти)
Migracja szlachty mazowieckiej na Kijowszczyzne na przykladzie rodu Rykowskich

19.00–20.00 – вечеря

5 червня
Місце роботи конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Паньківська, 9

09.30–13.30 – доповіді за темою: Джерела до генеалогії окремих родів та соціальних груп

- Ярослав Лисейко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України та етнокомунікації Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»)
Heredes de Bukow: шляхетський рід Буковських у Сяноцькій землі в XV–XVII ст.

- Володимир Кіцелюк (Львів, Україна, аспірант кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка)
Прізвиська дрібної шляхти Галицької землі ХV–XVIII ст. як джерело до історико-генеалогічних досліджень

- Віталій Михайловський (Київ, Україна, доктор історичних наук, доцент, зав. кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка)
Привілеї на землю як джерело до генеалогії руської шляхти другої половини XIV – першої половини XV ст.

- Лариса Левченко (Миколаїв, Україна, доктор історичних наук, директор Державного архіву Миколаївської області)
Фонд военного присутствия как источник для составления родословий евреев

- Анна Морозова (Чернігів, Україна, кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу використання інформації документів Державного архіву Чернігівської області)
Генеалогія родини Сац

- Євген Чернецький (Біла Церква, Україна, кандидат історичних наук, зав. відділу інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської ЦБС, старший науковий співробітник Білоцерківського краєзнавчого музею)
Кирилівські парафіяни 1767 р.: генеалогічно-просопографічний аналіз

- Анатолій Дзагалов (Санкт-Петербург, Російська Федерація, кандидат історичних наук)
Посемейные списки селений Нальчикского округа конца XIX века, как исторический источник для изучения генеалогии украинских переселенцев на Северном Кавказе

- Микола Михайліченко (Суми, Україна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету)
Екстракти доказів дворянства як джерело з генеалогії слобідських козацько-старшинських родів

- Володимир Поліщук (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України)
Походження околичної шляхти в контексті ревізії Овруцького замку 1552 р.: структура служби та іменування

- Ірина Малакова (Київ, Україна, архітектор, дослідниця історії власного роду)
Від Сулим до Кирсанових

- Сергій Лисенко (Боярка, Київська обл., Україна, заст. голови та член ради Українського геральдичного товариства)
Джерела з генеалогії родового клану Незабитовських (XV – середина XX ст.)

- Валерій Томазов (Київ, Україна, кандидат історичних наук, зав. сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, член-кореспондент Міжнародної академії генеалогії)
Греки-хіосці на півдні України: джерела для реконструкції генеалогії

13.30–15.00 – обід
15.00 – 17.00 – екскурсія до Музею Шереметьєвих

Регламент доповідей та виступів:
- доповідь – 15 хвилин;
- обговорення – 5 хвилин.

Вимоги до текстів доповідей, які будуть включені до наукового збірника, підготовленого за матеріалами конференції:
- тексти доповідей необхідно подати до 15 листопада 2016 р.;
- обсяг тексту – до 40 тис. знаків;
- ілюстрації у форматі JPEG;
- посилання посторінкові;
- анотації російською та англійською мовами, ключові слова
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8648
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів


Повернутись в Конференції, конгреси, семінари

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей