Відзнаки Національної академії наук України

Відзнаки, медалі та почесні звання

Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 09 квітня 2010, 08:52

Золота медаль ім. В. І. Вернадського

З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе наукове й практичне значення та утверджують авторитет української науки, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди святкування 85-річчя створення Академії у 2003 році Президією НАН України засновано золоту медаль імені В.І.Вернадського Національної академії наук України.
Золота медаль імені В.І.Вернадського є найвищою відзнакою НАН України, яка присуджується щорічно до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) двом вченим – одному вітчизняному і одному зарубіжному.
Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць.
Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше одного разу.
Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат помер після прийняття рішення про його нагородження.
(http://www.nas.gov.ua/UA/About/awards/g ... fault.aspx)

medal_Vernadskyi.jpg
medal_Vernadskyi.jpg (12.41 Кб) Переглянуто 22099 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 09 квітня 2010, 08:53

Про золоту медаль імені В.І.Вернадського Національної академії наук України: http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/ ... s/190.aspx

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № 190
м.Київ 09.07 .2003 р.

Про золоту медаль імені В.І.Вернадського Національної академії наук України

З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе наукове й практичне значення та утверджують авторитет української науки, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди святкування 85-річчя створення Академії у відповідності з підпунктом 20 статті 45 Статуту НАН України Президія НАН України постановляє:
1. Заснувати золоту медаль імені В.І.Вернадського Національної академії наук України .
2. Затвердити Положення про золоту медаль імені В.І.Вернадського НАН України, її опис та опис свідоцтва лауреата золотої медалі (додатки 1, 2, 3).
3. Доручити Науково-організаційному відділу та Відділу наукових та керівних кадрів Президії НАН України до 1 вересня поточного року організувати у відповідності з чинним законодавством (Указ Президента України від 13.02.97 № 134/97 “Про примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки”) узгодження золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України в Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України.
4. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України (Л.С.Литвишко) та Управлінню справами НАН України (В.В.Арсенюк) передбачити, починаючи з 2004 р. здійснення фінансового й матеріального забезпечення робіт з виготовлення медалей та дипломів до них за рахунок загального фонду Державного бюджету за КПКВ 6541020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України”.
5. Відділенням НАН України в двотижневий термін подати пропозиції щодо кандидатур (1 особа) до складу Експертної комісії НАН України з присудження зазначеної медалі.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого віце-президента – головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України А.П.Шпака.

Т.в.о. президента Національної академії наук України академік НАН України А.П.Шпак
Т.в.о. головного вченого секретаря Національної академії наук України д.г.-м.н. В.О.Ємельянов


Додаток 1
до постанови Президії НАН України
від 09.07.2003 р. № 190

ПОЛОЖЕННЯ
про золоту медаль імені В. І. Вернадського Національної академії наук України


1. Загальні положення
1.1. Золота медаль імені В.І.Вернадського Національної академії наук України (далі – медаль) є найвищою відзнакою НАН України, яка присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук. Медаль засновано в рік 85-річчя створення НАН України на честь першого президента Академії – видатного вченого, академіка В.І.Вернадського.
1.2. Національна академія наук України щорічно присуджує до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) дві медалі – одну вітчизняному і одну зарубіжному вченому.
Медаль присуджується лише окремим особам персонально як заокремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць.
Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше одного разу.
Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат помер після прийняття рішення про його нагородження.
1.3. Про проведення конкурсу на здобуття золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України Академія оголошує в засобах масової інформації щорічно не пізніше 10 вересня.
2. Представлення та висунення кандидатів на присудження медалі.
2.1. Право висунення кандидатів для присудження медалі надається:
2.1.1. Дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам НАН України.
2.1.2. Науковим установам, вищим навчальним закладам та науковим радам НАН України.
2.1.3. Науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським об'єднанням учених.
2.1.4. Науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, науково-виробничих об'єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.
2.2. Право представлення кандидатур на здобуття медалі надається відділенням НАН України.
2.3. Організації або окремі особи, що висунули кандидата для присудження медалі, до 12 листопада подають свої пропозиції разом з мотивуванням до відповідного відділення НАН України.
Мотивоване подання повинне містити:
2.3.1. Наукову характеристику робіт з висвітленням їх значення для розвитку науки, народного господарства, суспільства (представлення опублікованих праць, матеріалів відкриттів та винаходів не обов'язкове).
2.3.2. Відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, перелік основних наукових праць, відкриттів, винаходів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса).
3. Розгляд робіт у відділеннях НАН України.
3.1. Наукова оцінка праць та представлення кандидатів для присудження медалі здійснюється у відповідному за тематикою робіт відділенні НАН України.
3.1.1. Кожне відділення НАН України має право представити до присудження медалі у поточному році лише одну кандидатуру вітчизняного і одну – зарубіжного вченого.
3.1.2. Кожна пропозиція проходить обговорення на бюро відділення НАН України, де визначається наукова значимість робіт.
Праці, що представлені на здобуття медалі, в окремих випадках можуть надсилатися на відгук фахівцям з відповідної галузі науки.
Праці, визнані неактуальними в науковому відношенні, рецензуванню не підлягають.
3.1.3. Думка бюро відділення НАН України щодо кандидатів до присудження медалі визначається таємним голосуванням простою більшістю голосів членів бюро відділення і до 12 грудня подається Експертній комісії НАН України.
4. Розгляд робіт Експертною комісією НАН України.
4.2. Рекомендація кандидатів для присудження медалі здійснюється Експертною комісією, що призначається Президією НАН України з числа членів Національної академії наук України у кількості не більше 19 осіб терміном на 5 років.
4.2. Експертна комісія НАН України розглядає всі пропозиції щодо кандидатів на здобуття медалі.
Комісія правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь не менше двох третин облікового складу її членів.
Рішення комісії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів комісії.
В бюлетень для таємного голосування включаються тільки кандидати, представлені відділеннями НАН України.
4.3. Комісія має право рекомендувати до присудження медалі у поточному році лише одну кандидатуру вітчизняного і одну – зарубіжного вченого.
4.4. Голосування проводиться одночасно по усіх висунутих кандидатурах. Якщо при голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів або два чи більше кандидатів набрали рівну і достатню для рекомендації кількість голосів, комісія має право провести другий, а в разі необхідності і третій тур голосування, зазначивши це в протоколі. Якщо у підсумку трьох турів голосування жоден з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, конкурс вважається таким, що не відбувся.
5. Затвердження.
5.1. Експертна комісія НАН України не пізніше 20 січня подає на розгляд Президії НАН України протокол свого засідання, протокол лічильної комісії, рекомендовані роботи, рецензії на них та відомості про авторів.
5.2. Голова Експертної комісії НАН України або його заступник доповідає Президії НАН України про рішення комісії.
5.3. Рішення Президії НАН України з питання присудження медалі вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Президії НАН України, присутніх на засіданні.
Про нагородження золотою медаллю імені В.І.Вернадського НАН України приймається постанова Президії НАН України.
5.4. Рішення Президії НАН України про присудження золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України, короткі анотації робіт, за які авторів удостоєно медалі, а також науково-біографічні довідки та портрети лауреатів публікуються у журналі “Вісник Національної академії наук України”.
5.5. Вручення медалі відбувається в урочистій обстановці на
річній сесії Загальних зборів НАН України. Лауреати золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України виступають на цій же сесії з науковими доповідями. Тексти виголошених доповідей публікуються у “Віснику Національної академії наук України”.
5.6. Разом з золотою медаллю та її копією лауреатам вручається свідоцтво встановленого зразка.
6. У трудовій книжці особи, удостоєної нагороди, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера постанови.
7. Про вручення нагороди складається протокол, який зберігається у справах Відділу наукових і керівних кадрів Президії НАН України.
8. Золота медаль імені В.І.Вернадського НАН України або її копія носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України.

Т.в.о. головного вченого секретаря Національної академії наук України д.г.-м.н. В.О.Ємельянов


Додаток 2
до постанови Президії НАН України
від 09.07.2003 р. № 190

ОПИС
золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України


Золота медаль імені В.І.Вернадського Національної академії наук України виготовляється із золота, а копія – із томпака, покритого шаром золота та складається з двох основних елементів: колодки й медальйона-підвіски.
Колодка золотистого кольору має трапецієподібну форму розміром 15х10х56 мм з темносиньою стрічкою шириною 6 мм.
У верхній частині колодки накладною деталлю розташовано малий Державний Герб України, а в нижній – фігурне вушко. Медальйон – медаль класичної круглої форми діаметром 35 мм з фігурним вушком.
Колодку за допомогою кільця з'єднано з медальйоном-підвіскою.
На реверсі медалі розміщено барельєфний портрет академіка В.І.Вернадського та лаврову гілку. Портрет по колу охоплює рельєфний напис: “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ”.
На аверсі медалі по колу розташовано гілку з лаврового листя та вигравіровано порядковий номер відзнаки. Усі зображення рельєфні.

Т.в.о. головного вченого секретаря Національної академії наук України д.г.-м.н. В. О.Ємельянов
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 18 квітня 2010, 22:31

Інші відомчі відзнаки НАН України:
- Відзнака “За наукові досягнення”
- Відзнака “За професійні здобутки”
- Відзнака “За сприяння розвитку науки”
- Відзнака “За підготовку наукової зміни”
- Відзнака для молодих учених “Талант, натхнення, праця”

(http://www.nas.gov.ua/UA/About/awards/Pages/honors.aspx)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 28 квітня 2013, 12:12

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

28.09.05 .
м. Київ
№. 197

Про заохочувальні відзнаки Національної академії наук України

На виконання постанови Президії НАН України від 20.10.04 № 273 “Про заснування заохочувальних відзнак НАН України“ з метою дальшого вдосконалення системи заходів заохочення окремих працівників, а також колективів установ, підприємств і організацій НАН України за трудові досягнення відповідно до Указу Президента України від 18.11.96 N 1094/96 “Про відомчі заохочувальні відзнаки” Президія НАН України постановляє:
1. Заснувати заохочувальні відзнаки Національної академії наук України:
1.1. Відзнаку “За наукові досягнення”, з врученням нагрудного знака та посвідчення до нього;
1.2. Відзнаку “За професійні здобутки”, з врученням нагрудного знака та посвідчення до нього;
1.3. Відзнаку “За сприяння розвитку науки”, з врученням нагрудного знака та посвідчення до нього;
1.4. Відзнаку “За підготовку наукової зміни”, з врученням нагрудного знака та посвідчення до нього;
1.5. Відзнаку для молодих учених “Талант, натхнення, праця”, з врученням нагрудного знака та посвідчення до нього.
2. Затвердити ескізи зазначених у п.1 постанови заохочувальних відзнак НАН України ( додаток 1 ).
3. Затвердити положення та описи зазначених у п.1 постанови заохочувальних відзнак НАН України ( додатки 2, 3, 4, 5, 6 ).
4. Управлінню справами НАН України (В. В. Арсенюк):
4.1. Здійснити фінансове забезпечення робіт з виготовлення нагрудних знаків за затвердженими описами та посвідчень до зазначених відзнак НАН України;
4.2. За участю заступника головного вченого секретаря НАН України (В. О. Цибань) вирішити питання щодо виготовлення нагрудних знаків зазначених відзнак НАН України у кількості по 100 примірників кожної.
5. Видавництву “Наукова думка” НАН України (І.Р.Алексєєнко) виготовити посвідчення до зазначених відзнак НАН України у кількості по 100 примірників на кожну.
6. Контроль за виконанням постанови покласти на першого віце-президента–головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України А.П.Шпака.

Президент Національної академії наук України академік НАН України Б. Є. Патон
Перший віце-президент - головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН України А. П. Шпак


http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/ ... 28_197.pdf
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 28 квітня 2013, 12:16

Додаток № 2
по постанови Президії НАН України
від 28.09.05 № 197

ПОЛОЖЕННЯ
про Відзнаку Національної академії наук України “За наукові досягнення”


І Загальні положення
1. Відзнака Національної академії наук України “За наукові досягнення” (далі — Відзнака) є однією з найвищих персональних відомчих нагород за визначні досягнення у розвиткові фундаментальних і прикладних наукових досліджень, підвищенні міжнародного авторитету вітчизняної науки і її провідних шкіл, реалізації соціальної і економічної політики держави, розробці й впровадженні нових наукових рішень, ефективних технологій та зміцненні науково-технічного потенціалу України вагомими здобутками.
2. Відзнакою нагороджуються наукові працівники установ і організацій НАН України, які досягли значних успіхів у відповідних сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення.
3. Відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, що не є працівниками НАН України, а також громадяни інших держав за плідну творчу співпрацю з НАН України у відповідних сферах діяльності, зазначених у п.1 цього Положення.
4. Наукові працівники нагороджуються Відзнакою “За наукові досягнення”, як правило, якщо раніше їх було удостоєно однієї з інших заохочувальних відзнак НАН України.
5. Повідомлення про нагородження Відзнакою публікується у журналі “Вісник НАН України”.
ІІ. Порядок подання і розгляду клопотань щодо нагородження.
6. Нагородження Відзнакою здійснюється постановою Президії НАН України.
7. Подання про нагородження Відзнакою вноситься до Президії НАН України бюро відповідних відділень, членами Президії НАН України або іншими посадовими особами НАН України.
8. Клопотання про нагородження Відзнакою перед відділеннями НАН України або особами, зазначеними в пункті 7 цього Положення, порушують наукові установи, вищі навчальні заклади, державні та громадські організації.
9. Одночасно з пропозиціями про нагородження Відзнакою подаються:
— відомості про наукові досягнення особи, яка представляється до нагородження;
— рішення колегіального органу (вченої або науково-технічної ради, колегії або президії) установи, організації, підприємства, що порушує клопотання, про висунення кандидатури наукового працівника до заохочення.
ІІІ. Порядок вручення нагороди
10. Нагородженим Відзнакою вручається нагрудний знак і посвідчення до нього затвердженого зразка.
11. Вручення нагороди здійснюється в урочистій обстановці на Загальних зборах НАН України, її відділень, засіданнях Президії НАН України, інших урочистих заходах.
12. Вручення Відзнаки провадиться Президентом НАН України, іншими членами Президії або посадовими особами НАН України за дорученням Президії НАН України.
13. У трудовій книжці особи, нагородженої Відзнакою, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номеру постанови Президії НАН України.
14. Підготовка проекту постанови, а також облік і реєстрація відзначених здійснюється Відділом наукових і керівних кадрів Президії НАН України.
ІV. Порядок носіння нагрудного знака Відзнаки
15. Нагрудний знак Відзнаки носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України та Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України.


ОПИС
нагрудного знака Відзнаки Національної академії наук України “За наукові досягнення“


Нагрудний знак Відзнаки Національної академії наук України “За наукові досягнення“ виготовляється із срібла, покритого шаром золота, та складається з двох основних елементів: колодки й медальйона – підвіски, які з’єднуються між собою за допомогою круглого і фігурного вушка.
Колодка має форму фігурної трапеції, покритої синьою муаровою стрічкою. В нижній частині колодки розташовано фігурне вушко. Загальна довжина колодки з вушком 37 мм.
Медальйон класичної круглої форми діаметром 32 мм з випуклим бортиком вздовж краю та круглим вушком.
На аверсі знака зображено будівлю Президії Національної академії наук України (Володимирська, 54) та у правому верхньому кутку – гілку каштана. В нижній третині – рельєфний напис у чотири рядки: “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ“.
На реверсі знака горизонтально у три рядки написано: “ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ“. В нижній частині розміщено дві випуклі лаврові гілки.

Перший віце-президент — головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН України А.П.Шпак

http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/ ... _197_1.pdf

Відзнака_НАНУ__За_наукові_досягнення.jpg
Відзнака_НАНУ__За_наукові_досягнення.jpg (20.19 Кб) Переглянуто 14851 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 28 квітня 2013, 12:18

Додаток № 3
по постанови Президії НАН України
від 28.09.05 № 197

ПОЛОЖЕННЯ
про Відзнаку Національної академії наук України “За професійні здобутки”


І Загальні положення
1. Відзнака Національної академії наук України “За професійні здобутки” (далі — Відзнака) є персональною нагородою за довголітню сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у забезпечення наукових досліджень.
2. Відзнакою нагороджуються керівники, спеціалісти, інженерно-технічні працівники, робітники, які працюють в установах і організаціях НАН України і досягли значних успіхів у професійній діяльності.
3. Відзнакою, як правило, нагороджуються особи, раніше удостоєні Почесної грамоти Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України.
ІІ. Порядок подання і розгляду клопотань щодо нагородження.
4. Нагородження Відзнакою здійснюється постановою Президії НАН України.
5. Подання про нагородження Відзнакою вноситься до Президії НАН України бюро відповідних відділень, членами Президії НАН України або іншими посадовими особами НАН України, а також ЦК профспілки працівників НАН України.
6. Клопотання про нагородження Відзнакою перед відділеннями НАН України або особами, зазначеними в пункті 5 цього Положення, порушують наукові установи, організації, підприємства, вищі навчальні заклади, державні та громадські організації.
7. Одночасно з пропозиціями про нагородження Відзнакою подаються:
— відомості про професійні здобутки осіб, які представляються до нагородження;
— рішення колегіального органу (вченої або науково-технічної ради, колегії або президії тощо) установи, організації, підприємства, що порушує клопотання, про висунення кандидатур осіб до заохочення.
ІІІ. Порядок вручення нагороди
8. Нагородженим Відзнакою вручається нагрудний знак і посвідчення до нього затвердженого зразка.
9. Вручення нагороди здійснюється в урочистій обстановці на засіданнях Президії НАН України або бюро відповідного відділення НАН України.
10. Вручення Відзнаки провадиться Президентом НАН України, іншими членами Президії або посадовими особами НАН України за дорученням Президії НАН України
11. У трудовій книжці особи, нагородженої Відзнакою, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номеру постанови Президії НАН України.
12. Підготовка проекту постанови, а також облік і реєстрація відзначених здійснюється Відділом наукових і керівних кадрів Президії НАН України.
ІV. Порядок носіння нагрудного знака Відзнаки
13. Нагрудний знак Відзнаки носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.


ОПИС
нагрудного знака Відзнаки Національної академії наук України “За професійні здобутки“


Нагрудний знак Відзнаки Національної академії наук України “За професійні здобутки“ виготовляється із томпака та складається з двох основних елементів: колодки й медальйона – підвіски, які з’єднуються між собою за допомогою круглого і фігурного вушка.
Колодка має форму фігурної трапеції, покритої сірою муаровою стрічкою. В нижній частині колодки розташовано фігурне вушко. Загальна довжина колодки з вушком 37 мм.
Медальйон класичної круглої форми діаметром 32 мм з випуклим бортиком вздовж краю та круглим вушком.
На аверсі знака зображено будівлю Президії Національної академії наук України (Володимирська,54) та у правому верхньому кутку – гілку каштана. В нижній третині – рельєфний напис у чотири рядки: “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ“.
На реверсі знака горизонтально у три рядки написано: “ЗА ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ“. В нижній частині розміщено дві випуклі лаврові гілки.

Перший віце-президент — головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН України А. П. Шпак


http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/ ... _197_2.pdf

відзнака НАНУ за професійні здобутки.jpeg
відзнака НАНУ за професійні здобутки.jpeg (12.87 Кб) Переглянуто 19344 разів
img_004.jpg
img_004.jpg (59.33 Кб) Переглянуто 21065 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 28 квітня 2013, 12:21

Додаток № 4
по постанови Президії НАН України
від 28.09.05 № 197

ПОЛОЖЕННЯ
про Відзнаку Національної академії наук України “За сприяння розвитку науки”


І Загальні положення
1. Відзнака Національної академії наук України “За сприяння розвитку науки” (далі — Відзнака) є персональною нагородою за вагоме сприяння розвиткові наукових досліджень, вирішенню найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадженню результатів досліджень у практику, підготовці та вихованню наукових кадрів, а також за благодійну, меценатську та гуманітарну діяльність у галузі науки, освіти, культури, мистецтва та охорони здоров'я.
2. Відзнакою нагороджуються громадяни України, що не є працівниками НАН України, а також громадяни інших держав за заслуги у відповідних сферах діяльності, зазначених у п.1 цього Положення.
ІІ. Порядок подання і розгляду клопотань щодо нагородження.
3. Нагородження Відзнакою здійснюється постановою Президії НАН України.
4. Подання про нагородження Відзнакою вноситься до Президії НАН України бюро відповідних відділень, членами Президії НАН України або іншими посадовими особами НАН України.
5. Клопотання про нагородження Відзнакою перед відділеннями НАН України або особами, зазначеними в пункті 6 цього Положення, порушують наукові установи, вищі навчальні заклади, державні та громадські організації.
6 Одночасно з пропозиціями про нагородження Відзнакою подаються:
— відомості про заслуги особи, яка представляється до нагородження, у справі сприяння розвитку науки;
— рішення колегіального органу (вченої або науково-технічної ради, колегії або президії) установи, організації, підприємства, що порушує клопотання, про висунення кандидатури особи до заохочення.
ІІІ. Порядок вручення нагороди
7. Нагородженим Відзнакою вручається нагрудний знак і посвідчення до нього затвердженого зразка.
8. Вручення нагороди здійснюється в урочистій обстановці на засіданнях Президії НАН України, бюро відповідних відділень НАН України або інших урочистих заходах.
9. Вручення Відзнаки провадиться Президентом НАН України, іншими членами Президії або посадовими особами НАН України за дорученням Президії НАН України.
10. Підготовка проекту постанови, а також облік і реєстрація відзначених здійснюється Відділом наукових і керівних кадрів Президії НАН України.
ІV. Порядок носіння нагрудного знака Відзнаки
11. Нагрудний знак Відзнаки носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.


ОПИС
нагрудного знака Відзнаки Національної академії наук України “За сприяння розвитку науки“


Нагрудний ( пам’ятний ) знак Відзнаки Національної академії наук України “За сприяння розвитку науки“ виготовляється із срібла та складається з двох основних елементів: колодки й медальйона – підвіски, які з’єднуються між собою за допомогою круглого і фігурного вушка.
Колодка має форму фігурної трапеції, покритої жовтою муаровою стрічкою. В нижній частині колодки розташовано фігурне вушко. Загальна довжина колодки з вушком 37 мм.
Медальйон класичної круглої форми діаметром 32 мм з випуклим бортиком вздовж краю та круглим вушком.
На аверсі знака зображено будівлю Президії Національної академії наук України (Володимирська, 54) та у правому верхньому кутку – гілку каштана. В нижній третині – рельєфний напис у чотири рядки: “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ“.
На реверсі знака горизонтально у три рядки написано: “ЗА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ“. В нижній частині розміщено дві випуклі лаврові гілки.

Перший віце-президент — головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН України А.П.Шпак


http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/ ... _197_3.pdf
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 28 квітня 2013, 12:23

Додаток № 5
по постанови Президії НАН України
від 28.09.05 № 197

ПОЛОЖЕННЯ
про Відзнаку Національної академії наук України "За підготовку наукової зміни"


І. Загальні положення
1. Відзнака Національної академії наук України "За підготовку наукової зміни" (далі - Відзнака) є персональною нагородою за вагомий особистий внесок у виховання молодих наукових кадрів, заснування або розвиток провідних наукових шкіл, активну педагогічну діяльність, роботу з аспірантами і докторантами, дієву участь у заходах з інтеграції науки і освіти, поєднання навчального процесу з науково-дослідною роботою.
2. Відзнакою нагороджуються працівники наукових установ і організацій НАН України, які досягли значних успіхів у відповідних сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення.
3. Відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, що не є працівниками НАН України, а також громадяни інших держав за плідну творчу співпрацю з НАН України у відповідних сферах діяльності, зазначених у п.1 цього Положення.
4. Відзнакою, як правило, нагороджуються особи, раніше удостоєні Почесної грамоти Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України.
ІІ. Порядок подання і розгляду клопотань щодо нагородження.
5. Нагородження Відзнакою здійснюється за рішенням Президії НАН України відповідно до прийнятої постанови.
6. Подання про нагородження Відзнакою вноситься до Президії НАН України бюро відповідних відділень, членами Президії НАН України або іншими посадовими особами НАН України.
7. Клопотання про нагородження Відзнакою перед відділеннями та особами, зазначеними в пункті 6 цього Положення, подають керівники наукових установ і вищих навчальних закладів, державних і громадських організацій, дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України.
8. Одночасно з пропозиціями про нагородження Відзнакою подаються:
– відомості про заслуги особи, що подається до нагородження, у підготовці наукової зміни;
– рішення колегіального органу (вченої або науково-технічної ради, колегії або президії) установи, організації, підприємства, що порушує клопотання про заохочення .
ІІІ. Порядок вручення нагороди
9. Нагородженим Відзнакою вручається нагрудний знак і посвідчення до нього затвердженого зразка.
10. Вручення нагороди здійснюється в урочистій обстановці на засіданнях Президії або бюро відповідних відділень НАН України.
11. Вручення Відзнаки провадиться Президентом НАН України або академіком-секретарем відповідного відділення ( у разі вручення нагороди на засіданні бюро відділення ).
12. У трудовій книжці особи, нагородженої Відзнакою, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номеру постанови Президії НАН України.
13. Підготовка проекту постанови, а також облік і реєстрація відзначених здійснюється Відділом наукових і керівних кадрів Президії НАН України.
ІV. Порядок носіння нагрудного знака Відзнаки
14. Нагрудний знак Відзнаки носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України та Золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України і після нагрудного знака "За наукові досягнення".


ОПИС
нагрудного знака Відзнаки Національної академії наук України “За підготовку наукової зміни“


Нагрудний знак Відзнаки Національної академії наук України “За підготовку наукової зміни“ виготовляється із томпака та складається з двох основних елементів: колодки й медальйона – підвіски, які з’єднуються між собою за допомогою круглого і фігурного вушка.
Колодка має форму фігурної трапеції, покритої червоною муаровою стрічкою. В нижній частині колодки розташовано фігурне вушко. Загальна довжина колодки з вушком 37 мм.
Медальйон класичної круглої форми діаметром 32 мм з випуклим бортиком вздовж краю та круглим вушком.
На аверсі знака зображено будівлю Президії Національної академії наук України (Володимирська,54) та у правому верхньому кутку – гілку каштана. В нижній третині – рельєфний напис у чотири рядки: “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ“.
На реверсі знака горизонтально у три рядки написано: “ЗА ПІДГОТОВКУ НАУКОВОЇ ЗМІНИ“. В нижній частині розміщено дві випуклі лаврові гілки.

Перший віце-президент — головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН України А.П.Шпак


http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/ ... _197_4.pdf

за підготовку.jpg
за підготовку.jpg (25.74 Кб) Переглянуто 21065 разів
img_001.jpg
img_001.jpg (49.71 Кб) Переглянуто 21065 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 28 квітня 2013, 12:25

Додаток № 6
по постанови Президії НАН України
від 28.09.05 №197

ПОЛОЖЕННЯ
про Відзнаку Національної академії наук України для молодих учених “Талант, натхнення, праця”


І. Загальні положення
1. Відзнака Національної академії наук України “Талант, натхнення, праця” (далі - Відзнака) є персональною нагородою, якою заохочуються молоді вчені за особисті здобутки – наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе значення для науки і практики і свідчать про високий творчий потенціал. Відзнака має служити стимулом дальшого творчого зростання молодого вченого, надихати його на нові наукові звершення.
2. Відзнакою нагороджуються молоді вчені - працівники наукових установ і організацій НАН України, які досягли вагомих результатів, зазначених у пункті 1 цього Положення, і , як правило, були удостоєні раніше премії НАН України для молодих учених, стипендії Президента України для молодих учених або стипендії Президії НАН України для молодих учених.
3. Відзнакою як виняток можуть бути нагороджені молоді вчені, які не є працівниками НАН України.
ІІ. Порядок подання і розгляду клопотань щодо нагородження.
4. Нагородження Відзнакою здійснюється постановою Президії НАН України.
5. Подання про нагородження Відзнакою вноситься до Президії НАН України бюро відповідних відділень, членами Президії НАН України або іншими посадовими особами НАН України.
6. Клопотання про нагородження Відзнакою перед відділеннями НАН України або особами, зазначеними в пункті 5 цього Положення, порушують наукові установи, вищі навчальні заклади, державні та громадські організації.
7. Одночасно з пропозиціями про нагородження Відзнакою подаються:
– відомості про здобутки молодого вченого, що подається до нагородження;
– рішення колегіального органу (вченої або науково-технічної ради, колегії або президії) установи, організації, підприємства, що порушує клопотання про заохочення .
ІІІ. Порядок вручення нагороди
8. Нагородженим Відзнакою вручається нагрудний знак і посвідчення до нього затвердженого зразка.
9. Вручення нагороди здійснюється в урочистій обстановці на засіданнях Президії, бюро відповідних відділень НАН України, інших урочистих заходах.
10. Вручення Відзнаки провадиться Президентом НАН України, іншими членами Президії або посадовими особами НАН України за дорученням Президії НАН України
11. У трудовій книжці особи, нагородженої Відзнакою, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номеру постанови Президії НАН України.
12. Підготовка проекту постанови, а також облік і реєстрація відзначених здійснюється Відділом наукових і керівних кадрів Президії НАН України.
ІV. Порядок носіння нагрудного знаку Відзнаки
13. Нагрудний знак Відзнаки носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.


ОПИС
нагрудного знака Відзнаки Національної академії наук України “Талант, натхнення, праця“


Нагрудний знак Відзнаки Національної академії наук України“Талант, натхнення, праця“ виготовляється із томпака та складається з двох основних елементів: колодки й медальйона – підвіски, які з’єднуються між собою за допомогою круглого і фігурного вушка.
Колодка має форму фігурної трапеції, покритої зеленою муаровою стрічкою. В нижній частині колодки розташовано фігурне вушко. Загальна довжина колодки з вушком 37 мм.
Медальйон класичної круглої форми діаметром 32 мм з випуклим бортиком вздовж краю та круглим вушком.
На аверсі знака зображено будівлю Президії Національної академії наук України (Володимирська, 54) та у правому верхньому кутку – гілку каштана. В нижній третині – рельєфний напис у чотири рядки: “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ“.
На реверсі знака горизонтально у п’ять рядків написано: “ молодому вченому ТАЛАНТ, НАТХНЕННЯ, ПРАЦЯ“. В нижній частині розміщено дві випуклі лаврові гілки

Перший віце-президент — головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН України А.П.Шпак


http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/ ... _197_5.pdf
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Національної академії наук України

Повідомлення ABG » 03 січня 2019, 14:13

Премії імені видатних учених України

Премія імені М.М. Амосова (За видатні наукові роботи в галузі кардіо- та судинної хірургії і трансплантології)
Премія імені М.М. Амосова (За видатні роботи в галузі біокібернетики, проблем штучного інтелекту та розробки нових інформаційних технологій)
Премія імені О.К. Антонова (За видатні досягнення в галузі технічної механіки та літакобудування)
Премія імені М.П. Барабашова (За видатні роботи в галузі фізики планет, зірок і галактик)
Премія імені М.М. Боголюбова (За видатні наукові роботи в галузі математики і теоретичної фізики)
Премія імені О.О. Богомольця (За видатні наукові роботи в галузі фізіології та патофізіології)
Премія імені С.Я. Брауде (За видатні роботи в галузі радіофізики і радіоастрономії)
Премія імені О.І. Бродського (За видатні наукові роботи в галузі теорії хімічної будови, кінетики та реакційної здатності)
Премія імені М.П. Василенка (За видатні наукові роботи в галузі держави і права України)
Премія імені В.І. Вернадського (За видатні наукові роботи в галузі геології, геофізики і гідрофізики)
Премія імені Б.І. Вєркіна (За видатні роботи в галузі фізики і техніки низьких температур)
Премія імені Д.В. Волкова (За видатні роботи у галузі теорії ядра та фізики високих енергій)
Премія імені С.М. Гершензона (За видатні досягнення в галузі молекулярної біології, молекулярної генетики та молекулярної біофізики)
Премія імені В.М. Глушкова (За видатні досягнення в галузі кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем)
Премія імені М.С. Грушевського (За видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології)
Премія імені О.С. Давидова (За видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики)
Премія імені О.М. Динника (За видатні наукові роботи в галузі механіки і машинобудування)
Премія імені М.М. Доброхотова (За видатні наукові роботи в галузі металургії та матеріалознавства)
Премія імені А.О. Дородніцина (За видатні досягнення в галузі комп’ютерної математики та обчислювальної техніки)
Премія імені Д.К. Заболотного (За видатні наукові роботи в галузі мікробіології, вірусології, епідеміології)
Премія імені Р.Є. Кавецького (За видатні наукові роботи в галузі експериментальної онкології)
Премія імені Г.В. Карпенка (За видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства)
Премія імені А.І. Кіпріанова (За видатні наукові роботи в галузі органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології)
Премія імені Ф.М. Колесси (За видатні наукові роботи в галузі української фольклористики, етнології, народознавства та музикології)
Премія імені В.П. Комісаренка (За видатні наукові роботи в галузі патофізіології і ендокринології)
Премія імені М.І. Костомарова (За видатні наукові роботи в галузі історії та історичного джерелознавства)
Премія імені П.Г. Костюка (За видатні наукові роботи в галузі фізіології, біофізики і нейрофізіології)
Премія імені М.Г. Крейна (За видатні наукові роботи в галузі функціонального аналізу і теорії функцій)
Премія імені М.М. Крилова (За видатні наукові роботи в галузі нелінійної механіки та прикладної математики)
Премія імені А.Ю. Кримського (За видатні наукові роботи в галузі сходознавства)
Премія імені Г.В. Курдюмова (За видатні роботи в галузі фізики металів та фізичного матеріалознавства)
Премія імені М.О. Лаврентьєва (За видатні наукові роботи в галузі математики)
Премія імені В.Є. Лашкарьова (За видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування)
Премія імені С.О. Лебедєва (За видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління)
Премія імені С.О. Лебедєва 1 (За видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління)
Премія імені О.І. Лейпунського (За видатні роботи у галузі ядерної енергетики)
Премія імені Д.З. Мануїльського (За видатні наукові праці в галузі історії, філософії, держави і права)
Премія імені І.І. Мечникова (За видатні роботи в галузі мікробіології, імунології та геронтології)
Премія імені Ю.О. Митропольського (За видатні наукові роботи в галузі математики та нелінійної механіки)
Премія імені В.С. Михалєвича (За видатні досягнення в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу)
Премія імені Н.Д. Моргуліса (За видатні роботи в галузі фізики поверхні та фізичної і наноелектроніки)
Премія імені З.І. Некрасова (За видатні наукові роботи в галузі металургії)
Премія імені М.В. Остроградського (За видатні наукові роботи в галузі математики та математичних проблем механіки)
Премія імені О.В. Палладіна (За видатні наукові роботи в галузі біохімії та молекулярної біології)
Премія імені Є.О. Патона (За видатні наукові роботи в галузі створення нових металевих матеріалів і методів їх обробки)
Премія імені С.І. Пекаря (За видатні роботи у галузі теорії твердого тіла)
Премія імені Г.С. Писаренка (За видатні наукові роботи в галузі міцності матеріалів і конструкцій)
Премія імені Л.В. Писаржевського (За видатні наукові роботи в галузі хімії та хімічної технології)
Премія імені О.В. Погорєлова (За видатні наукові роботи в галузі геометрії і топології)
Премія імені О.О. Потебні (За видатні наукові роботи в галузі мовознавства, філософії, мови та народної творчості)
Премія імені І.К.Походні (За видатні роботи в галузі прикладного матеріалознавства)
Премія імені А.Ф. Прихотько (За видатні роботи в галузі лазерної фізики, оптики та кристалографії)
Премія імені Г.Ф. Проскури (За видатні роботи в галузі енергетики)
Премія імені М.В. Птухи (За видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики)
Премія імені І.П. Пулюя (За видатні роботи у галузі прикладної фізики)
Премія імені Л.П. Симиренка (За видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства)
Премія імені К.Д. Синельникова (За видатні роботи в галузі ядерної фізики)
Премія імені М.Д. Стражеска (За видатні наукові роботи в галузі лікування внутрішніх хвороб, кардіології)
Премія імені С.І. Субботіна (За видатні наукові досягнення в галузі геофізики, гідрофізики, наукового приладобудування, метрології та фізики атмосфери)
Премія імені С.П. Тимошенка (За видатні досягнення в галузі теоретичної та прикладної механіки)
Премія імені В.І. Толубинського (За видатні досягнення в галузі теплофізики та теплотехніки)
Премія імені В.І. Трефілова (За видатні роботи в галузі фізики міцності і пластичності матеріалів)
Премія імені М.І. Туган-Барановського (За видатні наукові роботи в галузі економіки)
Премія імені П.А. Тутковського (За видатні наукові досягнення в геології, географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології)
Премія імені Є.П. Федорова (За видатні роботи в галузі теоретичної та прикладної астрономії)
Премія імені І.Я. Франка (За видатні роботи в галузі філології, етнології та мистецтвознавства)
Премія імені І.М. Францевича (За видатні наукові роботи в галузі фізичного матеріалознавства)
Премія імені М.Г. Холодного (За видатні наукові роботи в галузі ботаніки, фізіології та екології рослин)
Премія імені В.М. Хрущова (За видатні наукові роботи в галузі електроенергетики та електротехніки)
Премія імені В.Ю. Чаговця (За особливо вагомі досягнення в галузі фундаментальної і прикладної фізіології)
Премія імені Д.Ф. Чеботарьова (За особливо важливі наукові дослідження в галузі геронтології та геріатрії)
Премія імені Д.І. Чижевського (За видатні наукові роботи в галузі філософських наук)
Премія імені О.Г. Шліхтера (За видатні наукові праці в галузі економіки)
Премія імені І.І. Шмальгаузена (За видатні наукові роботи в галузі зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки)
Премія імені Ф.І. Шміта (За видатні наукові роботи в галузі мистецтвознавства і культурології)
Премія імені Л.В. Шубникова (За видатні роботи у галузі експериментальної фізики)
Премія імені В.Я. Юр'єва (За видатні наукові роботи в галузі генетики і створення нових методів акліматизації, більш високоврожайних сортів сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід тварин)
Премія імені М.К. Янгеля (За видатні досягнення в галузі прикладної і технічної механіки та ракетно-космічної техніки)
Премія імені Ф.Г. Яновського (За видатні наукові роботи в галузі терапії, клінічної бактеріології та імунології)
Премія Польскої академії наук і Національної академії наук України (За видатні результати, одержані польськими та українськими вченими при проведенні спільних досліджень у галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук, які мають важливе наукове і практичне значення)
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

http://www.nas.gov.ua/nasuawards/UA/Pages/default.aspx
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8984
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів


Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

cron