Відомчі відзнаки Служби безпеки України

Відзнаки, медалі та почесні звання

Re: Відомчі відзнаки Служби безпеки України

Повідомлення ABG » 17 березня 2013, 19:45

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України 25.01.2013 № 30

ОПИС
Подяки Служби безпеки України


Бланк Подяки Служби безпеки України виготовляється на папері формату А4. На всій площині бланка нанесена захисна сітка блакитного кольору. По периметру бланка розташована рамка з декоративним орнаментом жовтого кольору у кутах.
У верхній частині аркуша посередині вміщується зображення прямого рівностороннього хреста із розбіжними кінцями синього кольору і жовтими пружками. У центрі на синьому полі в обрамленні вінка з дубового листя жовтого кольору - зображення Державного Герба України жовтого кольору на тлі декоративної стрічки блакитного й жовтого кольорів. Нижче у три рядки розташовуються написи: "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ", "ОГОЛОШУЄ" - синім кольором та "ПОДЯКУ" - тиснений фарбою жовтого кольору і виконаний стилізованим старослов'янським шрифтом.
Під написом "ПОДЯКУ" передбачено місце для розміщення військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого, внесення дати й номера наказу про нагородження, а також підпису та печатки.

Начальник Управління роботи з особовим складом О. Коншин


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України 25.01.2013 № 30

МАЛЮНОК
Подяки Служби безпеки України


ПодякаСБУ.jpg
ПодякаСБУ.jpg (43.89 Кб) Переглянуто 7714 разів

Начальник Управління роботи з особовим складом О. Коншин
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 10584
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Служби безпеки України

Повідомлення Mykola Chmyr » 16 серпня 2013, 16:11

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ
22.07.2013 № 300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2013 р. за № 1352/23884

Про установлення відомчої відзнаки Служби безпеки України “Холодна зброя” та затвердження Положення про неї

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Службу безпеки України” та статті 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України “Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України” НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу відзнаку Служби безпеки України “Холодна зброя” та затвердити Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України “Холодна зброя”, що додається.

2. Управлінню роботи з особовим складом щороку складати і не пізніше 1 вересня поточного року подавати до Департаменту господарського забезпечення заявки на придбання холодної зброї для нагородження нею як відомчою відзнакою Служби безпеки України “Холодна зброя” (далі - холодна зброя) на наступний рік.

3. Департаменту господарського забезпечення організовувати і забезпечувати на підставі заявок Управління роботи з особовим складом придбання холодної зброї, виготовлення посвідчень до холодної зброї, їх збереження та видачу Управлінню роботи з особовим складом або іншому відповідному уповноваженому суб’єктові для вручення нагородженим.

4. Управлінню роботи з особовим складом разом з Управлінням правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби О. ЯкименкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
22.07.2013 № 300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2013 р. за № 1352/23884

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу відзнаку Служби безпеки України “Холодна зброя”


I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України “Холодна зброя” (далі - відзнака “Холодна зброя”).

1.2. Відзнакою “Холодна зброя” нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України за визначні заслуги у зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового (службового) обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Відзнакою “Холодна зброя” також нагороджуються військовослужбовці інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, громадяни, звільнені з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

1.3. Зброєю, яка використовується як відзнака “Холодна зброя”, є кортик стандартного зразка, який має заводське маркування і товарний знак.

1.4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються згідно з чинним законодавством.

1.5. Передача відзнаки “Холодна зброя” іншим особам або її відчуження забороняється.

1.6. За рішенням Голови Служби безпеки України нагородженого може бути позбавлено відзнаки “Холодна зброя” у зв’язку з засудженням за вчинене кримінальне правопорушення, згідно з вироком суду, який набрав законної сили. У таких випадках відзнака та посвідчення до неї підлягають передачі до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

1.7. Після смерті нагородженого відзнака “Холодна зброя” здається до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

II. Порядок представлення до нагородження

2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою “Холодна зброя” здійснюється у підрозділі Центрального управління, органі, закладі та установі Служби безпеки України, за результатами чого готується рапорт з клопотанням про нагородження.

У рапорті про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про її нагородження, зазначені у пункті 1.2 розділу І цього Положення.

2.2. Рапорт про нагородження підписується начальником (керівником) підрозділу Центрального управління, органу, закладу та установи Служби безпеки України і подається на розгляд Голові Служби безпеки України або особі, яка виконує його обов’язки.

2.3. Після прийняття Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов’язки, позитивного рішення підрозділом Центрального управління, органом, закладом та установою Служби безпеки України складається подання до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України “Холодна зброя” за формою згідно з додатком 1 до цього Положення і разом з рапортом про нагородження передається до Управління роботи з особовим складом.

2.4. Рапорти про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв передаються до Управління роботи з особовим складом не пізніше ніж за 2 тижні до дати свята або ювілею або у строк, визначений керівництвом Служби безпеки України.

2.5. Управління роботи з особовим складом погоджує рапорт про нагородження відзнакою “Холодна зброя” з членами колегії Служби безпеки України.

2.6. Про нагородження відзнакою “Холодна зброя” видається наказ Голови Служби безпеки України.

III. Порядок вручення

3.1. Вручення відзнаки “Холодна зброя” здійснюється в урочистій обстановці Головою Служби безпеки України або за його дорученням членами колегії Служби безпеки України, начальниками (керівниками) підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ Служби безпеки України.

3.2. Разом з відзнакою “Холодна зброя” нагородженому вручається посвідчення встановленого зразка, опис якого наведено у додатку 2 до цього Положення, та завірена копія наказу, яка є підставою для реєстрації вказаної зброї в установленому законодавством порядку.

3.3. Про вручення відзнаки “Холодна зброя” та посвідчення до неї підрозділом Центрального управління, органом, закладом та установою Служби безпеки України складається протокол вручення відомчої відзнаки Служби безпеки України “Холодна зброя” за формою згідно з додатком 3 до цього Положення і підписується особою, яка її вручила. Протокол вручення відзнаки “Холодна зброя” не пізніш як через 10 днів після її вручення надсилається до Управління роботи з особовим складом, а його завірена копія - до Департаменту господарського забезпечення.

3.4. В облікових документах нагородженого співробітника-військовослужбовця робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відзнакою “Холодна зброя”.

3.5. У разі втрати (псування) відзнаки “Холодна зброя” заміна її не здійснюється.

Начальник Управління роботи з особовим складом О. Коншин

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1352-13
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 2821
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Служби безпеки України

Повідомлення Mykola Chmyr » 20 травня 2014, 18:12

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ
25.01.2013 № 31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2013 р. за № 259/22791

Про установлення відомчої відзнаки Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" та затвердження Положення про неї

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України" та статті 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" та затвердити Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя", що додається.

2. Управлінню роботи з особовим складом щороку складати і не пізніше 1 вересня поточного року подавати до Департаменту господарського забезпечення заявки на придбання вогнепальної зброї для нагородження нею як відомчою відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" (далі - вогнепальна зброя) на наступний рік.

3. Департаменту господарського забезпечення організовувати і забезпечувати на підставі заявок Управління роботи з особовим складом придбання вогнепальної зброї, виготовлення посвідчень до вогнепальної зброї, їх збереження та видачу Управлінню роботи з особовим складом або іншому відповідному уповноваженому суб’єктові для вручення нагородженим.

4. Управлінню роботи з особовим складом разом з Управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби О. Якименко


ПОГОДЖЕНО:
Голова Об'єднаного комітету профспілки підрозділів
Служби безпеки України В. Шатілов

Голова Комісії
державних нагород та геральдики С. ЛьовочкінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби
безпеки України 25.01.2013 № 31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2013 р. за № 259/22791

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя"


I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" (далі - відзнака "Вогнепальна зброя").

1.2. Відзнакою "Вогнепальна зброя" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України за визначні заслуги у зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового (службового) обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.
Відзнакою "Вогнепальна зброя" також нагороджуються військовослужбовці інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, громадяни, звільнені з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

1.3. Зброя, яка використовується як відзнака "Вогнепальна зброя", має заводське маркування і товарний знак.

1.4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються згідно з чинним законодавством.

1.5. Передача відзнаки "Вогнепальна зброя" іншим особам або її відчуження забороняється.

1.6. За рішенням Голови Служби безпеки України нагородженого може бути позбавлено відзнаки "Вогнепальна зброя" у зв’язку із засудженням за вчинення злочину за вироком суду, який набрав законної сили. У таких випадках відзнака та посвідчення до неї підлягають передачі до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

1.7. Після смерті нагородженого відзнака "Вогнепальна зброя" здається до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

II. Порядок представлення до нагородження

2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" здійснюється у підрозділі Центрального управління, органі, закладі та установі Служби безпеки України, за результатами чого готується рапорт з клопотанням про нагородження.
У рапорті про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про її нагородження, зазначені у пункті 1.2 розділу І цього Положення.

2.2. Рапорт про нагородження підписується начальником (керівником) підрозділу Центрального управління, органу, закладу та установи Служби безпеки України і подається на розгляд Голові Служби безпеки України або особі, яка виконує його обов’язки.

2.3. Після прийняття Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов'язки, позитивного рішення підрозділом Центрального управління, органом, закладом та установою Служби безпеки України складається подання до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя" за формою згідно з додатком 1 до цього Положення і разом з рапортом про нагородження передається до Управління роботи з особовим складом.

2.4. Рапорти про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв передаються до Управління роботи з особовим складом не пізніше ніж за 2 тижні до дати свята або ювілею або у строк, визначений керівництвом Служби безпеки України.

2.5. Управління роботи з особовим складом погоджує рапорт про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" з членами колегії Служби безпеки України.

2.6. Про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" видається наказ Голови Служби безпеки України.

III. Порядок вручення

3.1. Вручення відзнаки "Вогнепальна зброя" здійснюється в урочистій обстановці Головою Служби безпеки України або за його дорученням членами колегії Служби безпеки України, начальниками (керівниками) підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ Служби безпеки України.

3.2. Разом з відзнакою "Вогнепальна зброя" нагородженому вручаються посвідчення встановленого зразка, опис якого наведено у додатку 2 до цього Положення, та завірена копія наказу, яка є підставою для реєстрації вказаної зброї в установленому законодавством порядку.

3.3. Про вручення відзнаки "Вогнепальна зброя" та посвідчення до неї підрозділом Центрального управління, органом, закладом та установою Служби безпеки України складається протокол вручення відзнаки "Вогнепальна зброя" за формою згідно з додатком 3 до цього Положення і підписується особою, яка її вручила. Протокол вручення відзнаки "Вогнепальна зброя" не пізніш як через 10 днів після її вручення надсилається до Управління роботи з особовим складом, а його завірена копія ? до Департаменту господарського забезпечення.

3.4. В облікових документах нагородженого співробітника-військовослужбовця робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя".

3.5. У разі втрати (псування) відзнаки "Вогнепальна зброя" заміна її не здійснюється.

Начальник Управління
роботи з особовим складом О. Коншин

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z02 ... aran18#n18
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 2821
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Служби безпеки України

Повідомлення Mykola Chmyr » 20 травня 2014, 18:12

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ
13.05.2014 № 239

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2014 р. за № 494/25271

Про внесення зміни до Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя"

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, з метою уточнення категорій осіб, які можуть нагороджуватися відомчою відзнакою Служби безпеки України "Вогнепальна зброя", НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1.2 Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Вогнепальна зброя", затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 25 січня 2013 року № 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 259/22791, викласти в такій редакції:

"1.2. Нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Відзнакою "Вогнепальна зброя" нагороджується дієздатна особа, яка має право на придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї відповідно до вимог нормативно-правових актів.".

2. Начальнику Управління правового забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби В. Наливайченко

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0494-14
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 2821
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Поперед.

Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

cron