Пластові прапори

Прапори, знамена, штандарти, хоругви

Пластові прапори

Повідомлення Oskar » 24 червня 2010, 13:13

ОБ'ЯВА
Головної Пластової Булави з 14 березня 1999 про пластовий прапор і знамена.
12-ті Збори Конференції Українських Пластових Організацій прийняли кваліфікованою більшістю 2/3 голосів приписи про пластовий прапор і знамена. Названа постанова 12-их Зборів КУПО була ратифікована кваліфікованою більшістю 2/3-іх голосів Крайових Пластових З'їздів 2/3-іх членських пластових організацій і набула обов'язуючої сили в Українському Пласті з днем 14. III. 1999. Текст приписів слідує:
(Подані нижче приписи про пластовий прапор в основному спираються на приписах, що були затверджені Верховною Пластовою Командою у Львові дня 24 XII. 1927 та оголошені Обіжником ВПК ч. 10/17).

Пластовий прапор
1. Пластовий прапор можуть мати тільки курені затверджені крайовою пластовою старшиною (отже не підготівні). Не мають пластового прапора інші з'єднання, як коші, станиці і ін.
2. Пластовий прапор складається з плахти, держака і стяжок.
3. Плахта прапору - з шовку, легкого вовняного матеріялу, легкого оксамиту тощо - має розміри 90x70 см.
4. Права сторона плахти має барву:
а/ в УПЮ - має барву куреня; якщо курінь має подвійну барву, тоді права сторона плахти є в цих двох барвах, а то в цей спосіб, що вони граничать зі собою по перекутні, яка біжить від лівого долішнього рогу до правого горішнього. Лівий горішній трикутник є першої, основної барви куреня, а правий долішній - другої.
б/ в УСП - зелену.
в/ в УПС - бронзову.
5. На правій стороні плахти мусять міститися:
а/ пластова лілея - біла, зі золотим (жовтим) тризубом. 25 см висока, поміщена по середині плахти.
б/ синя стяжка зі золотим (жовтим) написом „СКОБ", величиною пропорційна до лілеї.
в/ назва куреня:
аа/ в УПЮ: число, назва і патрон (напр. 5. Курінь УПЮ ім. Федора Черника).
бб/ в УСП і УПС: число куреня і назва (напр. 1. Курінь УСП Бурлаки).
г/ пластові символи: дуб, калина, мухомор і блискавка, ев. переплетені буквами С.К.О.Б.
6. Ліва сторона плахти має бути барви, естетично дібраної до барви правої сторони і має містити на собі:
а/ якийсь символічний знак: св. Юрій, Архангел Михаїл, патрон частини, Прометей тощо. В УСП і УПС може там бути герб (відзнака) даного куреня.
б/ в УПЮ - символи поодиноких гуртків.
7. Довкруги плахти повинні бути нашиті тороки барви відповідної до цілості.
8. Держак - найкраще з ясеневого дерева - природної барви. Він складається з двох частин - до скручування за допомогою металевої оправки; долішня частина закута в метал, - горішня закінчена списом.
9. Довжина держака 180 см. до того спис довжини 25 см (цілість 205 см). Грубість держака З см., долішній кінець може бути трохи грубший.
10. Прапор прикріплюється до держака в такий спосіб: в держак вкручується 6 -8 нерухомих срібних або мосяжних коліщаток проміру 15 мм. До плахти прапору прикріплюємо стільки ж срібних замків (карабінків). якими прикріплюємо стяг до коліщат. Крайнє горішнє коліщатко прикріплюємо у віддалі 5 см від долішнього кінця списа.
11. Три стяжки, вгорі зв'язані ключкою, прикріплюється до держака безпосередньо під списом так, що вони звисають уздовж держака вниз.
12. Ширина стяжок 10 см; довжина (без ключки) 1 м.
13. Барва стяжок: синя, жовта і така, як права сторона плахти. Якщо плахта має дві барви, тоді на третій стяжці барви біжать згори вниз.
14. Прапор повинен бути естетично та по-мистецьки оформлений. Пластова Лілея мусить бути урядово-затвердженого зразка (як у „Житті в Пласті", стор. 113).
15. Проєкт прапору мусить бути наперед затверджений Крайовою Пластовою Старшиною.
16. Посвятити прапор можна тільки по перевіренні його виконання відпоручником Крайової Пластової Старшини.
17. Вказівки для хорунжих (прапороносців):
а/ 3 прапором виходить Курінь під час святкових виступів.
б/ Курінний провід призначує сталого хорунжого й підхорунжих, а всі вони відповідають честю своєю за збереження прапору й мають боронити його навіть своїм життям. Хорунжими можуть бути лише заприсяжені члени Куреня.
в/ Коли Курінь виступає з прапором, його несе хорунжий в асисті двох підхорунжих. У службі, як хорунжі, вони мають білі рукавички і приписане накриття голови, яких не сміють скидати так довго, поки прапор не є звинений.
г/ Курінний прапор мусить бути в постійному посіданні одного з хорунжих. Його не можна передавати через третю особу (яка не була заприсяжена, як хорунжий), ні пересилати поштою тощо.
ґ/ Прапору не можна вживати в ніякому випадку так, що він не є під охороною хорунжих, на пр. для декорації залі під час імпрез і т.п.

II. Знамена
У. П. Н.
1. Знам'я рою - це трикутний, жовтий, полотняний прапорець, розмірами 25 х З0 см зі зеленою сильветкою рою пропорційної величини.
2. Знам'я гнізда - це жовтий прямокутник з полотна або сатини, розмірами 50 х 70 см На правій його стороні по середині новацька відзнака проміром 20 см. По лівій стороні відзнаки число гнізда, а по правій буква „Н". Під тим назва гнізда. Висота чисел і букви „Н" виносить 10 см, а букви назви гнізда величиною пропорційні до величини знамена та довжини назви. На лівій стороні знамена нашиті символи роїв гнізда.

У. П. Ю.
1. Знам'я пластового гуртка є виконане з білого полотна у формі рівнораменного трикутника (підстава 25 см. висота 30 см), при чому рівні боки мають заокруглену форму. На вершку трикутника, проти бока 25 см, є нашитий із правої сторони знамена рівнораменннй трикутник із матеріялу барви куреня (висота 7 1/2 см). По середині знамена, на правій стороні, є нашита сильветка символу гуртка з матеріялу чорної барви. В горішньому вершку з правої сторони є подане число гуртка в курені і число куреня (чорними цифрами). Лівий бік гурткового знамена покриваємо матеріялом кольору гуртка. Знам'я гуртка носимо на пластовій палиці, припняте або прив'язане вздовж підстави, або підтягаємо на щоглу по курінних знаменах.
2. Знам'я куреня - це полотняний або сатиновий квадрат розмірами 75 х 75 см, кольору куреня. Якщо курінь має два кольори, тоді знам'я складається з тих двох кольорів, що стикаються зі собою на перекутні, яка біжить від лівого долішнього рога до правого горішнього. По середині біла лілея зі золотим (жовтим) тризубом, висоти 15 см. По лівому боці лілеї число куреня, по правому буква „Ю". Число і буква висоти 10 см, білого кольору. Знам'я підготівного куреня є таке саме, тільки не носить порядкового числа. Плахта знамена є однакова по обох своїх сторонах.
3. Знам'я самостійного гуртка УПЮ є таке саме, як знам'я куреня, тільки при порядковім числі, по лівій стороні лілеї стоїть буква „Г".

У. С. П.
Знам'я куреня УСП є таке ж, як знам'я куреня УПЮ, з наступною різницею:
а/ барва плахти є зелена,
б/ замість букви „Ю" поміщується букви „Ст".

У. П. С.
Знам'я куреня УПС є таке ж, як знам'я куреня УПЮ, тільки:
а/ барва плахти є бронзова,
б/ замість букви „Ю" помішується букви „Сн".

Пластова група
Знам'я пластової групи є розмірами 75 х 75 см., барви темно-синьої (гранатової), по середині пластова лілея висоти 15 см, по її лівій стороні букви „Пл.", по правій „Гр", а під лілеєю місцевість. Висота букв 10 см.

Станиця
Знам'я станиці це прямокутник темно-синьої (гранатової) барви, розмірами 90 х 45 см по обох сторонах однаковий. По середині біла пластова лілея зі золотим (жовтим) тризубом, під нею напис „Станиця (місцевість)" Висота лілеї 15 см, висота букв - білої барви - 5 см . Верх лілеї находиться у віддалі 10 см від горішнього краю плахти, - долішній беріг букв у віддалі 10 см від долішнього краю плахти. Між лілеєю а написом є відступ на 5 см.

Кіш
Знам'я коша виглядає як знам'я станиці, стяте по перекутні від лівого горішнього рога до правого долішнього, отже прямокутний трикутник з підставою 90 см і висотою 45 см. В лівому горішньому розі пластова лілея висоти 15 см, під нею напис у двох рядках: „Кіш пластунів (місцевість)" або „Кіш пластунок (місцевість)", все рівномірно розложено.

Крайова Пластова Організація
Знам'я Крайової Пластової Організації є темно-синій (гранатовий) прямокутник розмірами 130 х 65 см. На ньому з обох сторін плахти є пластова лілея висоти 15 см і напис: „Український Пласт в (край)".

КУПО
Знам'я КУПО це прямокутник темно-синьої (гранатової) краски розмірами 150 х 75 см, обрамований золотим паском ширини 2 1/2 см довкруги. Лілея висоти 20 см, букви - 10 см. Напис: „КУПО".

Улади
1. Знам'я Уладу Пластунів Новаків це жовтий прямокутник величини 115 х 75 см. На ньому новацька відзнака проміру 20 см і напис „УПН", висоти 15 см зеленої
барви.
2. Улад Пластунів Юнаків має як знам'я червоний (малиновий) прямокутник величини 115 х 75 см, з пластовою лілеєю висоти 20 см і білим написом „УПЮ"
висоти 15 см.
3. Улад Старших Пластунів має за знам'я зелений прямокутник, величини 115 х 75 см з лілеєю, як в УПЮ і написом „УСП". Букви білі висоти 15 см.
4. Знам'я Уладу Пластового Сеніорату це бронзовий прямокутник величини 115 х 75 см з лілею, як в УПЮ, і білим написом „УПС" висоти 15 см.

Заввага: Всі знамена носиться на пластовій палиці або завішується на щоглі.
(http://www.plastscouting.org/codeks/17.doc)
Аватар користувача
Oskar
 
Повідомлення: 1152
З нами з: 21 грудня 2009, 15:54

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 07 вересня 2010, 22:28

Також є тема про емблеми Пласту.

"ДУБОВА КОРА" 13 Курінь УЛАДУ ПЛАСТОВОГО СЕНІОРАТУ

Прапор Дубової Кори – має на лицьовому боці (відповідно до приписів про прапори) вгорі над емблемою пласту (лілейкою з тризубом) напис жовтими (золотими літерами): 13 Курінь УПС Дубова Кора. Трійка в числі 13 обернена дзеркально. Колір полотнища відповідає кольорові УПС (брунатний). На зворотному боці зображено Патрона куреня архистратига Михаїла на малиновому тлі. В правій руці архистратига спис увінчаний хрестом із прикріпленим до списа нагорі прапором. Прапор має форму витягнутого до низу трикутника блакитного кольору із жовтим (золотим) хрестом. В лівиці архистратига зелене пальмове галуззя, на знак перемоги. Одягнений архистратига у жовті (золоті обладунки) та блакитного кольору накидку. Крила має білого кольору та білого кольору німб навколо голови.
(http://dubova-kora.blogspot.com/)


Prapor DK 13.jpg
лицева сторона
Prapor DK 13.jpg (13 Кб) Переглянуто 44935 разів

Mykhail.png
зворотна сторона
Mykhail.png (33.01 Кб) Переглянуто 44935 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 09 вересня 2010, 08:32

Освячення пластового прапору в Тустановичах в 1928 році

Приїзд Верховного Отамана
Було це 28 вересня 1928 р. в Тустановичах, Дрогобицького повіту. В тому дні 49 Курінь ім. І. Богуна посвячував свій прапор. Тоді зв’язковим був я, а Кошовим ст. пл. Іван Гаврилів.
В неділю 28 вересня я з почесною четою витав Верховного Отамана на залізничому двірці в Дрогобичі. Приїхав Він львівським поїздом в год. 7-ій рано. Разом з ним пластуни і пластунки зі Станиславова, Стрия і Львова. Разом понад сто осіб.
Від третьої Верховинської Округи витаю Верховного Отамана. Мої пластуни витають Його окликами “Слава” і виходять з Ним на майдан перед залізничий двірець. Там ждали на гостей автобуси і авта. Всі які тільки були в Бориславі і Дрогобичі ми винаймили на той день.
Пригадую, що в довгій валці, я як провідник їхав першим, за мною Сірий Лев, а дальше наша “Юнона”, почесна чота, а за ними все пластове братство. В місті коло Народного Дому ожидав нас пластовий Кіш з Дрогобича і багато гостей з добродієм Пласту Др. В. Ільницьким. Вони прилучаються до нашої валки і їдемо разом в напрямі Тустанович. А що день був погідний то по дорозі стрічаємо богато гостей із поблизьких сіл і луговиків із Губич, що йшли на наше свято.

Тріюмфальна брама і повитання верховного отамана
Перед в’їздом до Тустанович ожидав нас цілий Кіш нафтового басейну. В склад Коша входили тоді Курені: 49, 58 і 59 та підготовчий жіночий Пластовий Курінь із Трускавця під проводом зв’язкового А. Волюха та два новацькі гнізда.
Кошовий І. Гаврилів здає Верховному Отаманові звіт і похід рушає до домівки Просвіти. Перед Просвітою збудовано величаву тріюмфальну браму. Добродій Пласту Кошовий лікар Др. М. Терлецький витає Верховного Отамана хлібом і сілю від цілого нафтового басейну. Хвилина повитання була дуже врочиста і імпозантна. Люди говорили, що такого свята Борислав ще не бачив.

Посвячення прапора, дефіляда і вбивання цвяшків
По привитанні з під дому Просвіти формується похід. Вирушаємо до церкви. Церква в нас велика, мурована в стилю львівської Преображенки. До Служби Божої стає шістьох священників під проводом о. декана Мекилити зі Стебника. Хор під батутою диригента Ю. Гаврилова співає прекрасно Службу Божу. Церква битком набита. Багато людей стоїть під церквою, бо немає для них місця там.
Пластовий прапор, який мав бути посвячений, лежав на тетраподі. По Службі Божій відбувається урочисте посвячення, по якім парох о. О. Мартинович вручає мені прапор. Я передаю його хорунжим і відбираю від них і цілого 49 Куреня присягу.
Після, цього формується похід. На площі коло школи перед Верховним Отаманом дефілює цілий Кіш “Червона Калина” та луговики з Губич.
По дефіляді в часі святочного обіду в залі Просвіти відбулось вбивання цвяхів до прапора. На цвяхах були вигравіровані прізвища жертводавців. Жертводавці зложили на потреби Пласту княжий дар: 6500 зл. Між ними Др. В. Ільницький і А. Довбуш по 100 долярів.

Діловий комітет і постава громадянства
До ділового Комітету входили такі панове і пані: Др. М. Терлецький, голова, о. О. Мартинович, Зарицький, П. Витвицький, М. Добрянський, Ф. Ваврик, Ю. Гаврилів, С. Гаврилів, М. Маців, І. Когут, Олександра Терлецька, Андріяновичева, Стефанія Зарицька-Погорецька, п. Павлина Зарицька-Нінилович, Катерина Гавриляківна-Гаврилова і Теодора Витвицька-Гаврилова опікунка 59 Куреня.
Постава українського громадянства нафтового басейну до пластового руху була незвичайно прихильна і позитивна. Вона піддержала Пласт не тільки морально, але і матеріяльно. Треба це завдячити добродіям Пласту Др. М. Терлецькому і Др. В. Ільницькому, адвокатові в Дрогобичі. Вони своїм авторитетом піднесли повагу пластової організації та спопуляризували Пластову Ідею серед українського громадянства.

Наш обовязок
На мою думку ми повинні відшукати цих наших добродіїв Пласту і вдержувати з ними зв’язок. Богато їх є в Америці і Канаді. Деякі з них як Др. М. Терлецький з Нюарку по розв’язанні Пласту польською владою були арештовані і суджені 1932 р. Просиділи враз зі мною по 3 місяці в дрогобицькій тюрмі.

Цінна памятка, тепер в пластовому музею в Клівленді
Хочу Тобі (т.з. Курінному Л. Бачинському), написати історію рушника якого Ти дістав від бл. п. Сірого Лева до Пластового Музею. Той рушник був застелений на підносі із хлібом і сілю, яким громадяне Тустанович і Борислава при тріюмфальній брамі витали Сірого Лева ( Після цього друг Лис подає опис посвячення прапору з участю Верховного Отамана.)

Листки дружнього зв’язку. Бюлетень І-го куреня УПС ім. Степана Тисовського. – 1962. – Ч. 2 (49). – С. 4–5.
(http://www.plast.org.ua/about/history/o ... tanovychi/)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 09 вересня 2010, 08:36

Унікальна знахідка - віднайдено один з перших пластових прапорів
Любомир Горбач
13.06.2007
Прапор куреня Лісові чорти До Товариства пошуку жертв війни "Пам'ять" з проханням надати кваліфіковану допомогу у пошуках прапора пластового куреня "Лісові чорти" звернулися представники "Пласту – Національної скаутської організації України".
Цей прапор було пошито ще у 1927 році та 22 червня 1929 року посвячено в Соборі св. Юра митрополитом Андреєм Шептицьким.
Інформацію про місце сховку надала бабця одного із пластунів Андрія Котлярчука — 87-річна Людмила Старосольська. Її покійний чоловік Ігор Старосольський у 1930-х був членом ”Лісових чортів” і у 1947 році, остерігаючись репресій радянської влади, закопав прапор у підвалі одного з львівських будинків.
Завдяки професіоналізму пошуківців 7 червня 2007 року вдалось виявити цей сховок. Прапор пролежав у землі понад 60 років, проте дійшов до нас у хорошому стані.

Ярослав Онищук, голова Товариства "Пам'ять":
- Такі знахідки є надзвичайно рідкісні, насамперед через те, що пластова організація, як відомо, була репресована органами і тому вся символіка, це і прапори, це і література і все інше що зберігало символіку пласту або було знищено, або десь ховалося.
До речі для нашої організації це вже друга скаутська знахідка за рік - восени минулого року на горищі одного із будинків на вул. Некрасова у м.Львові ми знайшли архів гарцежів - польських скаутів.

Любомир Горбач, заступник голови Товариства пошуку жертв війни "Пам'ять":
- Прапор належав куреню, членом якого колись був Шухевич. На одному боці знамена вишита пластова лілія, калина і дуб, а на другому зображена відзнака куреня — земна куля, навколо якої стоять лісові чорти. 1947 року прапор розділили навпіл. Побоюючись репресій радянської влади, одну частину вивезли у США, а другу заховали у підвалі будинку № 12 на вулиці Листопадового чину. Шукати реліквію було непросто, адже відтоді будинок кілька разів переплановували. Знайшовши прапор, який лежав у скляній банці, виявили, що зображення білої лілії збереглося майже на 80 відсотків.

З осені, після того як прапор реставрують, його експонуватимуть у Львівському історичному музеї на виставці, присвяченій 85-літтю куреня "Лісові чорти". Пізніше його планують передати у Музей історії визвольних змагань. Пластуни також подумують про те, щоб повернути у Львів і другу частину знамена.

(http://www.memoria.com.ua/index.php?opt ... 30&lang=uk)

Prapor_Lisovi_Ch.jpg
Prapor_Lisovi_Ch.jpg (28.87 Кб) Переглянуто 44923 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 09 вересня 2010, 08:53

У Львові було віднайдено один з найдавніших пластових прапорів
08.06.2007
7 червня 2007 року, представники «Пласту – Національної скаутської організації України» та «Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» у підвалі львівського будинку відшукали перший пластовий прапор, що був виготовлений 1927 року. З цієї нагоди сьогодні, 8 червня, у пластовій домівці на вул. Шептицьких, 16 було проведено брифінг.
Прапор було посвячено 22 червня 1929 року у львівському Соборі св. Юра митрополитом Андреєм Шептицьким. З того часу його використовували для репрезентації пластового куреня «Лісові Чорти».
З початком Другої світової війни прапор було передано на зберігання тітці одного із членів куреня «Лісові Чорти» Олександрі П’ясецькій-Процишин. Кожен пластовий прапор складається із вишитої пластової лілейки та символів Пласту з одного боку та відзнак певного куреня з іншого. Побоюючись репресій із боку радянської влади, у 1947 р. прапор було розшито навпіл. Частину прапора із пластовою символікою, що містить тризуб, п. П’ясецька-Процишин та подружжя Старосольських заховали у підвалі одного із львівських будинків на сучасній вулиці Листопадового чину.
У 1989 році під час візиту до Львова племінник п. П’ясецької-Процишин пл. сен. Олексій П’ясецький, ЛЧ забрав другу сторону прапора до США, де він зберігається і до сьогодні. Після його візиту до України у 2006 році розпочалися пошуки прапора, адже із трьох осіб, що ховали його у 1947 р., живою залишилася лише п. Людмила Старосольська, котрій зараз майже 88 років.
Пані Старосольська, попри поважний вік, зуміла безпомилково пригадати і описати місце заховання прапора – точну адресу будинку, розміщення підвалу, і саме місце, де було закопано прапор. Цю всю інформацію Чорти дізналися завдяки внукові п. Старосольської ст. пл. скобу Андрію Котлярчуку, ВБ.
Завдяки згоді теперішніх власників підвалу, прапор було знайдено у вказаному місці. У пошуках також сприяли Управління сім’ї, молоді та спорту та «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять».
Цікаво, що для «Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» це вже друга за рік скаутська знахідка – весною на горищі будинку на вулиці Некрасова було знайдено архів польських скаутів «харцерів».
Для широкого загалу прапор буде доступний після реставрації. Спочатку його експонуватимуть у вересні у Львівському історичному музеї на виставці присвяченій 85-літтю куреня «Лісові Чорти», а потім у Музеї історії визвольних змагань.
(http://www.plast.org.ua/news?newsid=1362)

Posvyata_LCh.jpg
Посвята прапора 1929 року
Posvyata_LCh.jpg (48.6 Кб) Переглянуто 44907 разів
Lisovi_Ch2.jpg
Lisovi_Ch2.jpg (37.81 Кб) Переглянуто 44923 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 09:43

61-й курінь УПЮ імені доктора Олександра Тисовського

Історія прапора і похідного знамена 61-го куреня

Одним з основних атрибутів будь-якому підготовчого куреня, якому надається порядкове число, є наявність курінного прапора та похідного знамена. Взялися за їх виготовлення і у 61-му курені. Ідея і ескіз були наявними з часу рішення Крайової Пластової Ради України про надання числа 3 квітня 1999 року. Однак до практичного виготовлення справа дійшла у 2002 році.
Під кінець 2001 року самбірська пластунка 1942-1944 років Софія Пончко передала мені як зв’язковому куреня виготовлену в Канаді лілейку до прапора. Її для Пласту у Самборі передав колишній станичний, а потім вимушений емігрант у цю заокеанську країну пл. сен. кер. отець-мітрат Володимир Івашко (який багато років очолював Пласт в канадському місті Саскатун і був серед перших засновників нашої організації на тих теренах).
12 березня 2002 року у газеті «Голос Самбірщини», а також у «Новинах Самбора» станиця проголосила збірку на пошиття прапора для 61-го куреня. Першим відгукнувся і зробив найбільший даток Почесний член Пласту України Іван Стебельський. Окрім нього до акції долучилося десять активних у громадському житті самбірчан, зв’язковий, виховник ст. пл. Микола Шийко, юнацтво станиці. Було зібрано понад 1 тис. грн., завдяки яким і пошито прапор. Виготовили його у львівському ТзОВ «Світлячок», що на вул. Дорошенка, 67. Ленти до прапора пошито членом Пластприяту станиці Надією Леськів.
Згідно з рішенням Крайової Пластової Ради, освячення прапора було дозволено провести у часі відзначення 90-ліття Першої Пластової Присяги, яке відбулося у Львові 14 квітня 2002 року. За участі понад тисячної громади пластунів на подвір’ї перед Собором св. Юра освячення здійснив Глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар.
Присягу хорунжого на подвір’ї Першої академічної гімназії (де продовжилося свято) виголосив перший хорунжий пл. уч. Богдан Хмелівський, а також підхорунжі пл. уч. Дмитро Бучко і пл. уч. Богдан Савенко. Після того 12 юнаків куреня з гуртків «Грифони», «Яструби», «Кажани» та «Гепарди» склали першу присягу на курінному прапорі і були іменовані учасниками. Як пригадка про цю важливу для куреня подію на прапорі вишито сильветки цих чотирьох гуртків.
Кумами прапора стали: пл. сен. Володимир Целень, пл. сен. Володимир Харчук, ст. пл. вірл. Зореслава Багнюк, ст. пл. Мар’яна Бобко, ст. пл. прих. Соломія Барбадин, ст. пл. Марта Турчик, Тетяна Павлівна Микитко, ст. пл. скоб Ростислав Добош, ЦМ, ст. пл. Олександр Довбуш, ст. пл. скоб Тарас Полихата, ЦМ, пл. сен. Марко Чуквінський, ЧМ та 10-й курінь УПС «Чорноморці», 25-й курінь УСП ім. Святого Миколая «Чорноморці». На пам’ять про це у древко посвяченого прапора кожним з кумів вбито цвяшок.
Ще однією реліквією прапора є лента, передана пластунами-сеніорами з Канади, з 1-го куреня УПС ім. О. і С. Тисовських. Її освячено у Самборі, в церкві Різдва Пресвятої Богородиці о. Тарасом Рисеєм 4 листопада 2007 року, у день відзначення 95-ліття створення Пласту у Самборі.
З цим прапором юнаки куреня брали участь у різноманітних станичних, окружних, крайових та міжкрайових імпрезах. Зокрема, прапор нашого куреня можна було бачити в часі ЮМПЗ у Свіржі, де відзначалося 90-ліття Першої пластової присяги.
Другим хорунжим у липні 2004 року (в часі ОВВТ «Скобиний хват» (Левурда – 2004) став пл. розв. Руслан Гуч, який 15 грудня цього року під час відзначення 10-ліття куреня передав прапор наступному хорунжому – пл. уч. Богданові Гарасимчуку та підхорунжим пл. уч. Андрію Леськіву і пл. уч. Сергію Ніженецькому.
Похідне знамено було пошито у Львові (тими ж майстрами) роком пізніше – у 2003-му. Його освячено у Тершові, під час мандрівки таборовиків ОВВТ «Скобиний хват» у липні 2004 року. Знамено до посвяти тримав пл. розв. Богдан Хмелівський, а обряд освячення здійснив Глава УГКЦ Любомир Гузар.
Знамено побувало у багатьох мандрівках, на вершинах гір Параска, Пікуй, Говерла, на скелях Довбуша у Бубнищі і інших місцях. Це – невід’ємний атрибут кожної прогулянки чи мандрівки 61-го куреня.

пл. сен. Ю. Леськів, СМ, зв’язковий куреня

(http://k61.org.ua/2008/01/17/%D1%96%D1% ... 3/#more-23)

prapor61.jpg
prapor61.jpg (33.14 Кб) Переглянуто 44913 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:04

3-й курінь УПЮ-ів ім. гетьмана Івана Мазепи

Старий і новий прапори. Посвячення другого (нового) курінного прапора 8 червня 2002 р.
(http://3.us.upyu.plastscouting.org/istoria.aspx)

3_УПЮ_new1.jpg
3_УПЮ_new1.jpg (56.14 Кб) Переглянуто 44912 разів
3_УПЮ_new2.jpg
3_УПЮ_new2.jpg (60.01 Кб) Переглянуто 44912 разів
3_УПЮ_old1.jpg
Старий прапор (лицева сторона)
3_УПЮ_old1.jpg (42.98 Кб) Переглянуто 44912 разів
3_УПЮ_old2.jpg
Старий прапор (зворот)
3_УПЮ_old2.jpg (33.18 Кб) Переглянуто 44912 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:18

3-ій курінь УПЮ-ів ім. гетьмана Івана Мазепи
Знаки гуртків на прапорі:
Беркути, Яструби, Орли, Лиси
http://3.us.upyu.plastscouting.org/Hyrtku/hurtky.aspx

berkut.jpg
berkut.jpg (9.77 Кб) Переглянуто 44912 разів
yastrub.jpg
yastrub.jpg (9.68 Кб) Переглянуто 44912 разів
orel.jpg
orel.jpg (9.02 Кб) Переглянуто 44912 разів
lys.jpg
lys.jpg (9.08 Кб) Переглянуто 44912 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:19

3-ій курінь УПЮ-ів ім. гетьмана Івана Мазепи
Знаки гуртків на прапорі:
Рисі, Леви, Вовки, Олені
http://3.us.upyu.plastscouting.org/Hyrtku/hurtky.aspx

rys.jpg
rys.jpg (9.82 Кб) Переглянуто 44912 разів
lev.jpg
lev.jpg (10.1 Кб) Переглянуто 44912 разів
vovk.jpg
vovk.jpg (9.29 Кб) Переглянуто 44912 разів
olen.jpg
olen.jpg (10.63 Кб) Переглянуто 44912 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:20

3-ій курінь УПЮ-ів ім. гетьмана Івана Мазепи
Знаки гуртків на прапорі:
Тигри, Тури, Чорні пантери
http://3.us.upyu.plastscouting.org/Hyrtku/hurtky.aspx

tyhr.jpg
tyhr.jpg (13.19 Кб) Переглянуто 44912 разів
tur.jpg
tur.jpg (9.41 Кб) Переглянуто 44912 разів
chornapantera.jpg
chornapantera.jpg (10.08 Кб) Переглянуто 44912 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:24

12-й курінь УПЮ-ок ім. Марусі Чурай
(http://picasaweb.google.com/lh/photo/ax ... gxkovtHRfw)

12курінь.jpg
12курінь.jpg (45.62 Кб) Переглянуто 42722 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:28

46-ий курінь УПЮ-ок ім. Марусі Богуславки
(http://www.plast.org.ua/reports/display ... =370&pos=1
http://www.plast.org.ua/reports/display ... ?pos=-6941)

14 жовтня 2009 року Божого у Києві відбулась освята прапору куреня ч. 46 ім. Марусі Богуславки.
Усе дійство проходило у Церкві Успіння Богородиці (Пирогощі).
(http://plast.net.ua/news/358-kurin-ch-4 ... rapor.html)

46курінь.jpg
46курінь.jpg (45.27 Кб) Переглянуто 42722 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:38

12 квітня 2009 р. у соборі св. Юра відбувся молебень та посвята прапора куреня УПЮ ч. 32 імені Олена Кульчицької з м. Самбора, які провів Архиєпископ Львівський Ігор Возьняк.

Посвята курінного прапора куреня УПЮ ім. Олени Кульчицької у соборі святого Юра 12 квітня 2009 р.
(http://www.plast.org.ua/reports/display ... t=0&pos=19)

kurinOleny_Kulchytskoyi.jpg
kurinOleny_Kulchytskoyi.jpg (64.08 Кб) Переглянуто 42721 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:48

Посвята прапора куреня УСП - УПС "Буриверхи" у Києві, 21 лютого 2010 р.
(http://www.plast.org.ua/reports/display ... t=0&pos=67
http://www.plast.org.ua/reports/display ... t=0&pos=69
http://www.plast.org.ua/reports/display ... t=0&pos=72
http://www.plast.org.ua/reports/display ... t=0&pos=73)

21 лютого 2010 український верх куреня УСП ч. 6 "Буриверхи" освятив свій курінний прапор
01.03.2010
21 лютого український верх старшопластунського куреня ч.6 «Буриверхи» освятив свій курінний прапор. У посвяті взяли участь: ідейна натхненниця заснування куреня в Україні Дарка Якубович та Дзвінка Кришталович. Український прапор став точною копією оригінального прапора Буриверх, який зберігається у подруг в діаспорі. Із трепетом у голосі Дарка Якубович розповіла присутнім про заснування куреня у 1946 році та його перших членкинь. Вона побажала українському верхові гідно продовжувати в Україні традиції Буриверх та поширювати пластову ідею.
Андрій Ковальов зачитав привітання від куреня ОЗО з нагоди посвяти прапора. Привітати членів куреня прийшли і інші учасники Крайового пластового з’їзду.
Нагадаємо, що курінь УСП був заснований в Україні у 2002 році. Спеціалізація куреня - є виховна діяльність. Членкині курені пластують у Києві, Івано-Франківську, Луцьку, Кам’янці-Подільському.
(http://www.plast.org.ua/news?newsid=4441)

Buryverxy1.jpg
Buryverxy1.jpg (49.02 Кб) Переглянуто 42720 разів
Буриверхи_2.jpg
Буриверхи_2.jpg (15.74 Кб) Переглянуто 42720 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:51

8-й курінь УПЮ-ок ім. Ольги Басараб.

Щойно посвячений у Соборі св. Юра прапор дівочого куреня ім. Ольги Басараб
(http://www.plast.org.ua/reports/display ... at=0&pos=0)

8kurin1.jpg
8kurin1.jpg (36.29 Кб) Переглянуто 42716 разів
8kurin2.jpg
8kurin2.jpg (33.8 Кб) Переглянуто 42716 разів
kurinOlhyBasarab.jpg
kurinOlhyBasarab.jpg (46.73 Кб) Переглянуто 42720 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пластові прапори

Повідомлення ABG » 10 вересня 2010, 10:55

Прапор Куреня "Ті, що греблі рвуть"
(http://shb.plast.org.ua/2003/fotoz_03.htm)

Ті_що_греблю.jpg
Ті_що_греблю.jpg (52.84 Кб) Переглянуто 42720 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Далі

Повернутись в Вексилологія

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей