Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольства

Відзнаки, медалі та почесні звання

Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольства

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:53

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.03.2016 № 113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2016 р. за № 610/28740

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Встановити відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України:
1) Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України;
2) Грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України;
3) нагрудний знак Міністерства аграрної політики та продовольства України "Знак Пошани".

2. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України;
2) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - Подяки Міністерства аграрної політики та продовольства України;
3) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - Подяки Міністерства аграрної політики та продовольства України;
4) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - Грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства України;
5) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - Грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства України;
6) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудного знака "Знак Пошани";
7) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудного знака "Знак Пошани";
8) Опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудного знака "Знак пошани";
9) Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудного знака "Знак пошани".

3. Департаменту роботи з персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення апарату міністерства забезпечити перерахунок коштів на виготовлення заохочувальних відзнак у межах видатків, передбачених кошторисом на утримання апарату Мінагрополітики на відповідний рік.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Гребенюк І.І.

Перший заступник Міністра Я.В. Краснопольський

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0610-16
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9388
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:55

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2016 р. за № 610/28740

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України


І. Загальні положення
1. Цим Положенням встановлюється порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства аграрної політики та продовольства України.
2. Відомчі заохочувальні відзнаки Мінагрополітики (далі - відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за особливі заслуги під час виконання службових обов’язків працівників апарату Мінагрополітики, працівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики.
3. Для заохочення працівників сфери формування та здійснення державної аграрної політики встановлюються такі відомчі відзнаки:
Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Подяка);
Грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Грамота);
нагрудний знак Міністерства аграрної політики та продовольства України "Знак Пошани" (далі - нагрудний знак).
4. Відзначення відомчими відзнаками здійснюється з нагоди загальнодержавних свят, професійних свят, ювілейних дат заснування органів управління агропромисловим комплексом, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики.
5. Особи, зазначені у пункті 2 цього розділу, можуть відзначатися відомчими відзнаками після виходу на пенсію.
6. Подання про відзначення працівника відомчою відзнакою подається керівником структурного підрозділу апарату Мінагрополітики, керівником державного підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінагрополітики.
У поданні мають бути зазначені:
прізвище, ім’я та по батькові;
дата народження;
повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до запису в трудовій книжці;
стаж роботи (загальний, державної служби, у відповідному органі та на займаній посаді);
рівень виконання посадових обов’язків, ділові та професійні якості;
підстави для відзначення.
До подання додаються такі документи:
інформація про досягнення працівника, що стали підставою для подання;
рішення трудового колективу;
біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки та заохочення кандидата (за наявності), засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена відповідною печаткою.
7. Підставами для відзначення Подякою є зразкове виконання посадових обов’язків, тривала сумлінна праця.
Підставами для відзначення Грамотою є високі досягнення у праці, зразкове виконання службових обов’язків, особистий внесок у формування та здійснення державної аграрної політики.
Підставами для відзначення нагрудним знаком є особисті досягнення у забезпеченні реалізації формування державної аграрної політики, вагомий внесок у розробку та здійснення заходів щодо удосконалення її функціонування, високі досягнення у праці, зразкове виконання службових обов’язків та особливо важливих доручень.
8. Висування кандидатури для відзначення відомчими відзнаками здійснюється публічно у трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до заохочення.
9. Подання з усіма документами розглядається в місячний строк з дня його надходження.
10. У разі невідповідності вимогам цього Положення та наявності дисциплінарного стягнення у особи, яку представляють до заохочення, документи повертаються заявнику без розгляду.
11. Результати розгляду подань щодо відзначення відомчими відзнаками подаються на розгляд Міністру аграрної політики та продовольства України.
12. Рішення про відзначення відомчими відзнаками приймається Міністром аграрної політики та продовольства України.
13. Відзначення відомчими відзнаками провадиться наказом Міністра аграрної політики та продовольства України.
14. Вручення відомчих відзнак проводиться в урочистій обстановці Міністром аграрної політики та продовольства України або за його дорученням - одним із заступників Міністра аграрної політики та продовольства України, членами колегії, керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики.
15. Про вручення відомчих відзнак складається протокол.
16. У трудовій книжці та особовій справі особи, яка отримала відомчу відзнаку, кадровою службою відповідного органу, де вона працює, робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу.
17. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

ІІ. Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України
1. Особи, представлені до відзначення Подякою, повинні мати стаж роботи в органах, визначених у пункті 2 розділу I цього Положення, не менше одного року.
2. Чергове відзначення Подякою може бути не раніше ніж через два роки після прийняття попереднього рішення про відзначення.
3. Гранична кількість Подяк, якими можуть бути відзначені особи, визначені в пункті 2 розділу I цього Положення, протягом календарного року становить не більше 1350.

ІІІ. Грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України
1. Грамотою нагороджуються особи, які раніше заохочувалися Подякою.
2. Особи, представлені до відзначення Грамотою, повинні мати стаж роботи в органах, визначених у пункті 2 розділу I цього Положення, не менше трьох років.
3. Чергове відзначення Грамотою може бути не раніше ніж через три роки після прийняття попереднього рішення про відзначення.
4. Гранична кількість Грамот, якими можуть бути відзначені особи, визначені у пункті 2 розділу I цього Положення, протягом календарного року становить не більше 1350.

ІV. Нагрудний знак Міністерства аграрної політики та продовольства України "Знак Пошани"
1. Нагрудним знаком нагороджуються працівники апарату Мінагрополітики, працівники державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики, які раніше заохочувалися іншими відомчими заохочувальними відзнаками - Подякою та Грамотою.
2. Представлені до нагородження нагрудним знаком повинні мати стаж роботи не менше п’яти років: державні службовці - в апараті Мінагрополітики; працівники державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики, - на керівних посадах підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики.
3. Повторне відзначення нагрудним знаком не проводиться.
4. Нагородженому працівнику вручаються нагрудний знак і посвідчення до нього.
5. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.
6. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у нагородженого.
7. Гранична кількість нагрудних знаків, якими можуть бути нагороджені особи, визначені у пункті 2 цього розділу, протягом календарного року становить не більше 580.

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9388
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:56

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - Подяки Міністерства аграрної політики та продовольства України


Подяка виготовлена з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210x297 мм (формат А4).
Лицьовий бік Подяки білого кольору. На верхній та нижній частинах Подяки зображено смуги у вигляді рослинного орнаменту з малими Державними Гербами України (верхній - золотистого кольору, обрамлений зеленими смугами, нижній - білого).
У верхній частині на рослинному орнаменті - зображення емблеми Міністерства аграрної політики та продовольства України на білому фоні. Під емблемою розміщено напис "ПОДЯКА" золотистого кольору.
У нижній частині зображено пшеничне поле.
Зворотний бік Подяки являє собою прямокутник білого кольору без зображень та написів.

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - Подяки Міністерства аграрної політики та продовольства України


подякаАП.jpg
подякаАП.jpg (14.22 Кб) Переглянуто 17573 разів

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9388
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 21:03

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - Грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства України


Грамота виготовлена з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 420x297 мм (формат А3), складеного в один згин. У складеному вигляді - 210x297 мм (формат А4).
Лицьова сторона бланка Грамоти обрамлена рамкою синього кольору. У верхній частині зображено емблему Міністерства аграрної політики та продовольства України, покладену на сяйво, у нижній частині розташовано напис "ГРАМОТА", виконаний фарбою золотистого кольору, і зображення пшеничного поля. Зворотний бік Грамоти - синього кольору без написів.
На внутрішній стороні бланк Грамоти повторює кольори лицьового боку. По верхньому краю Грамоти розташовано смугу у вигляді рослинного орнаменту з малими Державними Гербами України синього кольору. Зліва на внутрішній стороні розміщено емблему Міністерства аграрної політики та продовольства України, покладену на сяйво. Праворуч у верхній частині фарбою золотистого кольору виконано напис "ГРАМОТА", під ним -"НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" - синього кольору. Внизу зображено пшеничне поле.

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - Грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства України


грамАП1.jpg
грамАП1.jpg (18.51 Кб) Переглянуто 17573 разів
грамАП2.jpg
грамАП2.jpg (16.36 Кб) Переглянуто 17573 разів

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9388
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 21:07

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудного знака "Знак Пошани"


Заохочувальна відзнака Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудний знак "Знак пошани" (далі - нагрудний знак) являє собою восьмипроменеву зірку. Вертикальні та горизонтальні промені зірки із жовтого металу, діагональні - з білого. У центрі зірки - круглий медальйон, покритий напівпрозорою емаллю зеленого кольору, на якому розміщено емблему Міністерства аграрної політики та продовольства України. Зображення снопа пшениці, малого Державного Герба України виготовлені із жовтого металу, шестерні - з білого. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору. У нижній частині під емблемою розміщено зображення фігурної стрічки із жовтого металу, покритої емаллю синього кольору. На стрічці - напис "ЗНАК ПОШАНИ". Пружки стрічки та літери напису - жовтого металу.
Усі зображення і написи рельєфні.
Розмір нагрудного знака: 45x45 мм.
Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий, із застібкою для прикріплення до одягу та порядковим номером.

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудного знаку "Знак Пошани"


ЗП_АП.jpg
ЗП_АП.jpg (28.43 Кб) Переглянуто 17573 разів

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9388
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 21:09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудного знака "Знак пошани"


Матеріал посвідчення - шкіряний замінник зеленого кольору.
Посвідчення має форму книжки розміром у розгорнутому вигляді 160x110 мм, у складеному - 78x110 мм.
З лицьової сторони - тиснення із зображенням малого Державного Герба України та напис "ПОСВІДЧЕННЯ", виконані фарбою золотистого кольору.
Внутрішня сторона посвідчення - бланк розміром 70x105 мм.
Фон бланка посвідчення - світло-блакитний.
На бланку зліва зверху розташовано напис чорного кольору "ПОСВІДЧЕННЯ".
Зліва у центрі - зображення нагрудного знака Міністерства аграрної політики та продовольства "Знак Пошани".
Під зображенням нагрудного знака розташовано напис чорного кольору "№ ______".
На бланку справа на відстані 13 мм від верхнього краю аркуша розташовано три горизонтальні лінії для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною з ліній є відповідний напис чорного кольору: "прізвище", "ім’я", "по батькові".
Нижче у сім рядків розташовано написи чорного кольору:
"НАГОРОДЖУЄТЬСЯ
Відомчою заохочувальною відзнакою -
нагрудним знаком
"ЗНАК ПОШАНИ"
від "___" _________20 __ року № ______
Міністр _______________________
М. П.".

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
31.03.2016 № 113

ЕСКІЗ
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України - нагрудного знака "Знак пошани"


посв1.jpg
посв1.jpg (7.44 Кб) Переглянуто 17573 разів

Лицьова сторона

посв2.jpg
посв2.jpg (11.04 Кб) Переглянуто 17573 разів

Внутрішня сторона (розмір 160 х 110 мм)

Директор Департаменту роботи з персоналом Т.П. Пажитнова
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9388
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення Krutyvus » 23 червня 2016, 08:53

Яка жахлива... нагорода :evil:
Робота займає час відведений на неї.
Аватар користувача
Krutyvus
 
Повідомлення: 818
З нами з: 19 грудня 2009, 19:18

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення TheDarkMax2 » 23 червня 2016, 09:55

Для порівняння, що у "білих людей". Зовсім інший рівень дизайну!
http://ukrsoya.com.ua/assets/template/img/2010-piskovoy.JPG
Tej wojny nikt za nas nie wygra! ©

З моїх снів утичеш над ранок, терпка як аґрус, солодка як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні, фіалкові очі мокрі від сліз.
Аватар користувача
TheDarkMax2
 
Повідомлення: 1130
З нами з: 30 квітня 2014, 01:26
Звідки: Україна, Харків

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення Mykola Chmyr » 24 червня 2016, 20:06

Початковий варіант "Знака пошани" МінАПП.

proekt.jpg
proekt.jpg (20.16 Кб) Переглянуто 17559 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1900
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення Krutyvus » 24 червня 2016, 20:50

Дивлячись на попередню звізду думав, що гірше нікуди. Ця ж зірка це дно пробила :shock:
Робота займає час відведений на неї.
Аватар користувача
Krutyvus
 
Повідомлення: 818
З нами з: 19 грудня 2009, 19:18

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення Mykola Chmyr » 24 червня 2016, 22:03

Ну от бачите :-)
Комісія працює потроху.
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1900
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства агрополітики та продовольс

Повідомлення Krutyvus » 24 червня 2016, 23:03

Mykola Chmyr написав:Ну от бачите :-)
Комісія працює потроху.

Таки так. :(
Робота займає час відведений на неї.
Аватар користувача
Krutyvus
 
Повідомлення: 818
З нами з: 19 грудня 2009, 19:18


Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

cron