Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики України

Відзнаки, медалі та почесні звання

Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики України

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:21

МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.12.2015 № 70

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2016 р. за № 26/28156

Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інформаційної політики України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній діяльності, за особливі заслуги під час виконання службових обов'язків НАКАЗУЮ:

1. Встановити відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інформаційної політики України:
Подяка Міністерства інформаційної політики України;
Почесна грамота Міністерства інформаційної політики України;
нагрудний знак "За відстоювання інформаційного суверенітету України".

2. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інформаційної політики України;
2) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - Подяки Міністерства інформаційної політики України;
3) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - Подяки Міністерства інформаційної політики України;
4) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - Почесної грамоти Міністерства інформаційної політики України;
5) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - Почесної грамоти Міністерства інформаційної політики України;
6) опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України";
7) ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України";
8) опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України";
9) ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України".

3. Сектору правової та законопроектної роботи подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Головному бухгалтеру (Душко О.В.), головному спеціалісту з кадрового забезпечення (Дяденко Г.Є.) відповідно до компетенції вжити заходів щодо забезпечення фінансування та виготовлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства інформаційної політики України та посвідчень до нагрудного знака.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Біденка А.І.

Міністр Ю. Стець

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0026-16#n122
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8983
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики Укр

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2016 р. за № 26/28156

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інформаційної політики України


I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365, визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства інформаційної політики України.

2. З метою відзначення особистих досягнень працівників МІП, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МІП, а також інших працівників відповідних галузей, встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

1) Подяка Міністерства інформаційної політики України (далі - Подяка);
2) Почесна грамота Міністерства інформаційної політики України (далі - Почесна грамота);
3) нагрудний знак "За відстоювання інформаційного суверенітету України" (далі - нагрудний знак);

3. Відзначення відомчими відзнаками проводиться не раніше ніж через рік після попереднього відзначення.

4. Подякою та Почесною грамотою відзначаються працівники МІП, працівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МІП, а також інші працівники відповідних галузей за принципову позицію в питаннях захисту інформаційної безпеки, наполегливу роботу в інтересах свободи слова, участь у здійсненні реформ засобів масової інформації щодо поширення суспільно важливої інформації, високі досягнення у праці, зразкове виконання службових обов'язків.

5. Нагрудним знаком відзначаються працівники МІП, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МІП, а також інші працівники відповідних галузей за забезпечення функціонування державних ресурсів, за особистий внесок у захист інформаційного суверенітету України, за зразкове виконання службових обов'язків.

6. Відзначення нагрудними знаками вдруге не проводиться.

7. Особи, зазначені в пунктах 4, 5 цього розділу, можуть бути відзначені відомчими відзнаками МІП також після виходу на пенсію.

8. Кількість осіб, які можуть бути відзначені відомчими відзнаками МІП протягом календарного року, не може перевищувати:
Подякою - 100;
Почесною грамотою - 100;
нагрудним знаком - 50.

II. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками, розгляду матеріалів і прийняття рішення про нагородження

1. Висунення кандидатур для відзначення відомчими відзнаками МІП здійснюється публічно у трудовому колективі за основним місцем роботи осіб.

2. Подання про відзначення вносять на ім'я Міністра інформаційної політики України (далі - Міністр) його заступники, керівники структурних підрозділів апарату МІП за погодженням із заступником Міністра (відповідно до розподілу обов'язків), керівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МІП, а також керівники підприємств, установ, організацій, в яких працюють працівники відповідних галузей.

3. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення. До подання додається біографічна довідка.

4. Подання вносяться до МІП не пізніше ніж за два місяці до запланованої дати нагородження.

5. До подання додаються:
нагородний лист для представлення на відзначення відомчими відзнаками (додаток 1), у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, із зазначенням назв нагород та відзнак, якими було відзначено претендента на відомчу відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує нагородження. Нагородний лист на кожну особу готується за основним місцем роботи в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на аркушах формату А4 і підписується керівником підприємства, установи, організації та головою ради (зборів) трудового колективу (за наявності). Підписи затверджуються печаткою підприємства, установи, організації. Усі графи є обов'язковими для заповнення. Нагородні листи складаються в алфавітному порядку згідно з поданням;
копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та іншими відзнаками;
копія першої сторінки паспорта, завірена керівником кадрової служби;
копії відповідних сторінок трудової книжки із записами про заохочення;
довідка про економічну ефективність та результативність показників фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МІП, якщо до нагородження представляється їх керівник;
згода осіб, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, на обробку їх персональних даних.
Усі документи подаються в одному примірнику, а подання та нагородний лист також додаються на електронних носіях.

6. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.

7. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення відомчими відзнаками та підписує нагородний лист.

8. Відзначення відомчою відзнакою проводиться наказом МІП.

9. Проект наказу МІП готується кадровою службою МІП.

10. Рішення про відзначення відомчою відзнакою МІП приймається Міністром або особою, яка виконує його обов’язки.

III. Порядок вручення, носіння та зберігання відомчих відзнак

1. Вручення відомчих відзнак МІП проводиться Міністром або за його дорученням заступниками Міністра, керівниками структурних підрозділів апарату МІП.
Вручення відомчих відзнак МІП, приурочується до державних та професійних свят, ювілейних дат тощо.

2. У разі якщо нагороджена особа через хворобу або іншу поважну причину не змогла з'явитися на вручення, відзнака та посвідчення до неї можуть бути вручені вдома, у лікарні тощо.
У разі смерті нагородженої особи, якій за життя відзнаку та посвідчення до неї не було вручено, відзнака та посвідчення до неї передаються за місцем проживання сім'ї нагородженого для зберігання як пам'ять.
У разі відсутності у померлого нагородженого спадкоємців відзнака та посвідчення до неї підлягають поверненню до МІП.

3. Особі, відзначеній нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Міністра.

4. Облік і реєстрацію осіб, відзначених відомчими відзнаками МІП, забезпечує кадрова служба МІП.

5. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеної відомчою відзнакою МІП, кадрова служба державного органу або установи, де працює особа, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.
Якщо нагородження проводиться не Міністром, то під час нагородження складається протокол вручення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства інформаційної політики України (додаток 2), який після нагородження протягом семи календарних днів надсилається до МІП.

6. Нагрудний знак носять на правому боці грудей і за наявності державних нагород України розміщують нижче них.

7. У разі втрати відомчої відзнаки МІП дублікат відзнаки не видається.

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8983
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики Укр

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:26

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - Подяки Міністерства інформаційної політики України


Подяка Міністерства інформаційної політики України являє собою бланк білого кольору розміром 210 х 290 мм.
У верхній частині бланка розміщено зображення емблеми Міністерства інформаційної політики України на тлі горизонтальних фігурних смуг синього і жовтого кольорів.
Під емблемою у два рядки по центру розміщено написи: "МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ", "ПОДЯКА", "ОГОЛОШУЄТЬСЯ".
У центральній частині бланка зображено лінію синього кольору, на якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, яка нагороджується. Нижче зазначаються заслуги особи, яка нагороджується.
У нижній частині бланка у два рядки розміщено напис: "Міністр інформаційної політики України", "Наказ від "___" ____________ 20__ р. № ___".
На нижньому зовнішньому контурі - горизонтальна смуга синього кольору завширшки 4 мм.
Напис "ПОДЯКА" - червоного кольору, інші написи - синього кольору.

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - Подяки Міністерства інформаційної політики України


подяка.jpg
подяка.jpg (8.19 Кб) Переглянуто 10998 разів

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8983
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики Укр

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:35

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - Почесної грамоти Міністерства інформаційної політики України


Почесна грамота Міністерства інформаційної політики України являє собою бланк білого кольору розміром 210 х 290 мм.
У верхній частині бланка розміщено зображення емблеми Міністерства інформаційної політики України на тлі горизонтальних фігурних смуг синього і жовтого кольорів.
Під емблемою у чотири рядки по центру розміщено написи: "МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ", "ПОЧЕСНА ГРАМОТА".
У центральній частині бланка зображено лінію синього кольору для зазначення прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується. Нижче зазначаються заслуги особи, яка нагороджується.
У нижній частині бланка розміщено напис: "Міністр інформаційної політики України". Під ним - "Наказ від "___" ____________ 20__ р. № ___".
На нижньому зовнішньому контурі горизонтальна смуга синього кольору завширшки 4 мм.
Напис "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" - червоного кольору, інші написи - синього кольору.

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - Почесної грамоти Міністерства інформаційної політики України


грамота.jpg
грамота.jpg (9.91 Кб) Переглянуто 10998 разів

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8983
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики Укр

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:38

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України"


Нагрудний знак "За відстоювання інформаційного суверенітету України" має форму рівностороннього хреста синього кольору з розбіжними закругленими сторонами, у центр якого вміщено коло, покрите емаллю білого кольору, із зображенням емблеми Міністерства інформаційної політики України та написом "Міністерство інформаційної політики України". Край кола ребристий. З-під кола між сторонами хреста виходять стилізовані вістря срібного кольору у формі мечів.
Діаметр нагрудного знака 45 мм.
На зворотному боці нагрудного знака передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу.

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України"


МІП1.jpg
МІП1.jpg (12.04 Кб) Переглянуто 10998 разів
МІП1а.jpg
МІП1а.jpg (13.87 Кб) Переглянуто 10998 разів

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8983
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики Укр

Повідомлення ABG » 22 червня 2016, 20:41

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України"


Посвідчення являє собою прямокутник розміром 75 х 110 мм, виготовлений друкарським способом, із твердого картону в обкладинці бордового кольору, складений на згин у вигляді книжки.
На обкладинці посвідчення розташовано зображення малого Державного Герба України, під яким напис "ПОСВІДЧЕННЯ", виконаний ювілейною фольгою золотого кольору.
Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.
У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення по центру розміщено напис синьою фарбою в три рядки "МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ".
У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено художнє зображення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України".
Знизу посередині розміщено в один рядок напис синьою фарбою "№ ___".
У правій частині внутрішньої площини посвідчення послідовно зверху вниз розміщено під лінійками написи: "Прізвище", "Ім’я", "По батькові", під ними слова "Наказом Міністерства інформаційної політики України від "___" ____________ 20__ р. № ___".
Нижче по центру червоною фарбою виконується напис "НАГОРОДЖЕНО". Під ним розміщено написи синьою фарбою у чотири рядки: "відомчою заохочувальною відзнакою -", "нагрудним знаком", "За відстоювання інформаційного", "суверенітету України".
Знизу розміщено напис "Міністр _________".

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інформаційної політики України
11.12.2015 № 70

ЕСКІЗ
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства інформаційної політики України - нагрудного знака "За відстоювання інформаційного суверенітету України"


посв1.jpg
посв1.jpg (10.78 Кб) Переглянуто 10998 разів
посв2.jpg
посв2.jpg (27.12 Кб) Переглянуто 10998 разів

Головний спеціаліст з кадрового забезпечення Г. Дяденко
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8983
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики Укр

Повідомлення Mykola Chmyr » 22 червня 2016, 22:26

Все одно той знак пропихнули :x

1файл.jpg
1файл.jpg (94.84 Кб) Переглянуто 10994 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1872
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики Укр

Повідомлення ABG » 23 червня 2016, 02:27

Mykola Chmyr написав:Все одно той знак пропихнули

Та цієї халтури — цілий "вагон".
Попросту вже для міністерства можна було б зробить щось по-людськи.
А так — і виробники-нікчеми, і міністерство невігласів (яка там "інформаційна політика", коли не можуть таку халтуру відстежити).
:mrgreen:

хт1.jpg
хт1.jpg (25.91 Кб) Переглянуто 10994 разів
хт2.jpg
хт2.jpg (27.94 Кб) Переглянуто 10994 разів
хт3.jpg
хт3.jpg (24.96 Кб) Переглянуто 10994 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8983
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відомчі відзнаки Міністерства інформаційної політики Укр

Повідомлення Mykola Chmyr » 24 червня 2016, 20:02

І це при тому, що їх попереджали й показували.
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1872
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ


Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron