Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуацій

Відзнаки, медалі та почесні звання

Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуацій

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:35

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2014 № 33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2014 р. за № 213/24990

Про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
Подяка Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Почесна грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
медаль "10 років сумлінної служби";
медаль "15 років сумлінної служби";
медаль "20 років сумлінної служби";
медаль "Ветеран служби";
нагрудний знак "За відвагу в надзвичайній ситуації";
нагрудний знак "Знак Пошани".

2. Затвердити такі, що додаються:
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Опис Подяки Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Ескіз Подяки Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Опис Грамоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Ескіз Грамоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Опис Почесної грамоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Ескіз Почесної грамоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Опис медалі "10 років сумлінної служби";
Ескіз медалі "10 років сумлінної служби" і планки до неї;
Опис медалі "15 років сумлінної служби";
Ескіз медалі "15 років сумлінної служби" і планки до неї;
Опис медалі "20 років сумлінної служби";
Ескіз медалі "20 років сумлінної служби" і планки до неї;
Опис медалі "Ветеран служби";
Ескіз медалі "Ветеран служби" і планки до неї;
Опис нагрудного знака "За відвагу в надзвичайній ситуації";
Ескіз нагрудного знака "За відвагу в надзвичайній ситуації" і планки до нього;
Опис нагрудного знака "Знак Пошани";
Ескіз нагрудного знака "Знак Пошани" і планки до нього;
Опис посвідчення до заохочувальних відзнак Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Ескіз посвідчення до заохочувальних відзнак Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

3. Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
планування та фінансування виготовлення заохочувальних відзнак та бланків посвідчень до них здійснювати в межах затверджених бюджетних призначень, передбачених на утримання Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28 вересня 1998 року № 294 "Про встановлення Почесної відзнаки МНС України та нагородної відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації" I і II ступеня", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 1998 року за № 659/3099 (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України П.В. Лебедєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2014 р. за № 213/24990

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій


І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження такими відомчими заохочувальними відзнаками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - відзнаки):
Подяка Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Почесна грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
медалі "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби";
медаль "Ветеран служби";
нагрудний знак "За відвагу в надзвичайній ситуації";
нагрудний знак "Знак Пошани".

1.2. Подякою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагороджуються особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та державні службовці, службовці, працівники робітничих професій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівники аварійно-рятувальних служб, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій), які успішно й сумлінно виконують службовий (трудовий) обов’язок, за вагомий особистий внесок у справу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання цим ситуаціям, реагування на них та ліквідацію їх наслідків, високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності, високі професійні здобутки.

1.3. Почесна грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій є вищою за статусом відзнакою відносно Грамоти і Подяки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій є вищою за статусом відзнакою відносно Подяки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.4. Нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюється послідовно від нижчої за статусом (Подяки) до вищих - Грамоти та Почесної грамоти. Нагородження Грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюється не раніше ніж через рік після оголошення Подяки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За хоробрість, самовідданість, мужність і відвагу - незалежно від попереднього нагородження.
Нагородження Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюється не раніше ніж через два роки після нагородження Грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За рішенням Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Голова) нагородження може здійснюватися відразу Почесною грамотою, Грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.5. Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій можуть відзначатися особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій після виходу на пенсію за активну участь у патріотичному вихованні особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вагомий особистий внесок у забезпечення цивільного захисту.

1.6. Медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" нагороджуються особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які досягли високих показників у професійній діяльності, є взірцем вірності присязі, сумлінно виконують службовий обов’язок та мають відповідну вислугу років служби в календарному обчисленні в органах і підрозділах цивільного захисту з урахуванням років попередньої військової служби у військах Цивільної оборони, Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях України, служби на посадах рядового і начальницького складу в державній пожежній охороні, а також органах внутрішніх справ і правоохоронних органах України, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (періодів служби осіб рядового і начальницького складу в календарному обчисленні, що дають право на отримання пенсії за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб").

1.7. Медаллю "10 років сумлінної служби" нагороджуються особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають не менше 10 років вислуги в календарному обчисленні.

1.8. Медаллю "15 років сумлінної служби" нагороджуються особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають не менше 15 років вислуги в календарному обчисленні.

1.9. Медаллю "20 років сумлінної служби" нагороджуються особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають не менше 20 років вислуги в календарному обчисленні.

1.10. Нагородження медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" здійснюється послідовно.
Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають вислугу років у календарному обчисленні від 10 до 15, нагороджуються медаллю "10 років сумлінної служби", від 15 до 20 років - медаллю "15 років сумлінної служби", 20 і більше років - медаллю "20 років сумлінної служби".

1.11. Медаллю "Ветеран служби" нагороджуються особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають не менше 25 років вислуги в календарному обчисленні, нагороджені медалями (медаллю) "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" і є взірцем вірності присязі, досягли високих показників у професійній діяльності та сумлінно виконують службовий обов’язок.
Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають вислугу років у календарному обчисленні не менше 25, нагороджуються медаллю "Ветеран служби" після нагородження медаллю "20 років сумлінної служби".

1.12. Медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветеран служби" можуть нагороджуватися особи, які звільнені зі служби цивільного захисту, внутрішньої служби в органах і підрозділах цивільного захисту та державної пожежної охорони або військової служби у військах Цивільної оборони на пенсію, мають відповідну вислугу років служби у календарному обчисленні в таких органах і підрозділах і не були відзначені цими відзнаками раніше.

1.13. Нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації" нагороджуються особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій за хоробрість, самовідданість, мужність і відвагу, виявлені під час виконання службових (трудових) обов’язків з пошуку і рятування людей, матеріальних і культурних цінностей, захисту довкілля в надзвичайній ситуації (небезпечній події), проведення робіт із розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України, у внутрішніх водах, акваторіях морів після війн, сучасних боєприпасів і підривних засобів, ліквідації особливо небезпечних проявів надзвичайної ситуації, надання невідкладної допомоги потерпілим, проведення спеціальних аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (небезпечної події).

1.14. Нагородження нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації" може здійснюватися посмертно.

1.15. Нагрудним знаком "Знак Пошани" нагороджуються особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які успішно й сумлінно виконують службовий (трудовий) обов’язок, мають не менше 7 років вислуги (стажу роботи) у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у календарному обчисленні, нагороджені Подякою, Грамотою і Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за: особистий внесок у розвиток системи цивільного захисту; особливі заслуги в організації та здійсненні заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, що загрожують життю або здоров’ю людей, завдають матеріальних збитків, рятуванні людей та матеріальних цінностей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків Чорнобильської катастрофи; особливі заслуги під час виконання службових обов’язків; особливі трудові заслуги; високі досягнення у професійній діяльності, а також за 25 і більше років бездоганної служби (праці).

1.16. Нагрудний знак "Знак Пошани" є найвищою за статусом заохочувальною відзнакою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.17. Нагрудним знаком "Знак Пошани" можуть відзначатися особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій після виходу на пенсію, якщо вони не були раніше нагороджені цією відзнакою і відповідають підставам для нагородження, визначеним пунктом 1.15 цього розділу.

1.18. Повторне нагородження нагрудним знаком "Знак Пошани", медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветеран служби" не проводиться.

1.19. Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які зразково виконують покладені на них завдання, посадові та службові обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень, неухильно додержуються порядку і правил службової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з охорони праці та досягли високих показників у професійній, службовій (трудовій) діяльності, можуть бути повторно відзначені Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, але не раніше ніж: Подякою Державної служби України з надзвичайних ситуацій - через рік після попереднього оголошення заохочення; Грамотою, Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій - через два роки після попереднього нагородження.
Рішенням Голови повторне відзначення Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій може здійснюватися незалежно від часу попереднього нагородження нею особи.

1.20. Нагородження відзнаками здійснюється, до 17 вересня - Дня рятівника, до державних та професійних свят, а також для відзначення героїчних вчинків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Крім того, нагородження відзнаками може здійснюватись у зв’язку зі звільненням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій на пенсію.

1.21. Під час подання до нагородження відзнаками розрахунок вислуги років (стажу роботи) здійснюється в календарному обчисленні (день за день):
у разі нагородження до Дня рятівника - станом на 17 вересня поточного року;
у разі відзначення героїчних вчинків, нагородження до державних професійних свят, у зв’язку зі звільненням зі служби цивільного захисту у запас (відставку) - станом на день оформлення подання до нагородження.

ІІ. Порядок та підстави для представлення до нагородження відзнаками, розгляду матеріалів та прийняття відповідного рішення

2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнаками здійснюється гласно на загальних зборах колективу:

з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту - у структурних підрозділах апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органах і підрозділах цивільного захисту, навчальних закладах цивільного захисту та інших підрозділах (далі - органи та підрозділи), де проходять службу особи рядового і начальницького складу;

з числа працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій - у трудових колективах, де працюють зазначені працівники;

2.2. За результатами висунення кандидатур до нагородження відзнакою безпосереднім керівником готується і подається за підпорядкованістю рапорт (клопотання) про нагородження, у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання.
До рапорту (клопотання) про нагородження відзнакою додається протокол загальних зборів колективу органу, підрозділу, підприємства, установи, організації, правління ветеранської, громадської організації.

2.3. Керівник органу, підрозділу, підприємства, установи, організації, голова правління ветеранської, громадської організації розглядає матеріали до відзначення особи відзнакою та приймає рішення про підтримання такого відзначення або відмову у відзначенні. Після прийняття рішення про підтримання відзначення особи відзнакою зазначений керівник (голова правління) на підставі рапорту (клопотання) про нагородження та протоколу загальних зборів колективу (правління) готує подання до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (додаток 1) і вносить його Голові або особі, яка виконує його обов’язки.
До подання до нагородження відзнакою кандидатур з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, звільнених у запас (відставку), та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, звільнених на пенсію, додається копія пенсійного посвідчення.

2.4. Особи, які не відповідають підставам для нагородження відзнакою, визначеним цим Положенням, до нагородження не подаються.

2.5. За достовірність відомостей про заслуги та інших відомостей, зазначених у документах про нагородження особи відзнакою, дотримання порядку, форм і строків подання відповідають керівники, одним з яких ініційовано висунення кандидатури до нагородження, іншим підписано відповідне подання.

2.6. Після прийняття Головою або особою, яка виконує його обов’язки, позитивного рішення про нагородження особи відзнакою до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Державної служби України з надзвичайних ситуацій передається в установленому порядку до підрозділу по роботі з персоналом (кадрам) апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2.7. Подання до нагородження відзнаками вносяться:
у разі нагородження до Дня рятівника - до 01 серпня кожного року;
у разі нагородження до державних та професійних свят - за 1,5 місяця до дати відзначення свята;
у разі нагородження у зв’язку зі звільненням особи рядового і начальницького складу зі служби цивільного захисту в запас (відставку) - разом з поданням про звільнення зі служби;
у разі нагородження у зв’язку зі звільненням працівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій на пенсію - за 1 місяць до дати звільнення;
у разі відзначення мужніх вчинків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій - негайно.

ІІІ. Порядок вручення, носіння, зберігання відзнак

3.1. Про нагородження відзнаками видається наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій (по особовому складу).

3.2. Вручення відзнак здійснюється в урочистій обстановці Головою або за дорученням Голови членами Колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій, керівниками територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, державних аварійно-рятувальних служб, ректорами вищих навчальних закладів цивільного захисту, керівниками підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, головами правління ветеранських, громадських організацій.
Перед врученням відзнаки оголошується наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

3.3. Вручення нагрудного знака "За відвагу в надзвичайній ситуації", Грамоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій за хоробрість, самовідданість, мужність і відвагу може бути проведено особисто Головою або за дорученням Голови членами Колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій безпосередньо на місці рятування людей, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (небезпечної події), проведення робіт з розмінування з наступним оформленням нагородних документів у порядку, визначеному цим Положенням.

3.4. Особі, відзначеній відомчою заохочувальною відзнакою у вигляді медалі, нагрудного знака, разом з відзнакою вручається посвідчення встановленого зразка.

3.5. Про вручення відзнаки та посвідчення до неї складається протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (додаток 2), що підписується особою, яка її вручила.
Протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вручення відзнаки надсилається до підрозділу по роботі з персоналом (кадрам) апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій не пізніше як через 10 днів після її вручення.

3.6. В особовій справі (трудовій книжці) нагородженого робиться відповідний запис із зазначенням найменування відзнаки, дати і номера наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій про нагородження.

3.7. Відзнаки носяться і розміщуються вряд зліва направо в такій послідовності:
медалі - на лівому боці грудей після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох медалей носиться лише та, що була вручена останньою;
нагрудні знаки "Знак Пошани", "За відвагу в надзвичайній ситуації" - на правому боці грудей нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.
Замість відзнак нагороджений має право носити планки до них, що розміщуються після планок державних нагород України, іноземних державних нагород у такій послідовності: нагрудні знаки "Знак Пошани", "За відвагу в надзвичайній ситуації", медалі "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби".

3.8. У разі втрати (псування) відзнаки та посвідчення до неї дублікати відзнаки і посвідчення не видаються.

3.9. Відзнаки зберігаються у нагородженого, а після смерті (загибелі) нагородженого залишаються в сім’ї померлого (загиблого) як пам’ять.

IV. Гранична кількість відзнак, якими може бути відзначено осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій упродовж календарного року

4.1. На календарний рік встановлюється така гранична кількість відзнак Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

Найменування відзнаки

Гранична кількість відзнак

Нагрудний знак "Знак Пошани" 350
Нагрудний знак "За відвагу в надзвичайній ситуації" 350
Почесна грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій 600
Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій 800
Подяка Державної служби України з надзвичайних ситуацій 1200

4.2. Граничну кількість нагрудних знаків "За відвагу в надзвичайній ситуації" може бути збільшено залежно від кількості осіб, які виявлять хоробрість, самовідданість, мужність і відвагу під час надзвичайної ситуації (небезпечної події), ліквідації її наслідків та проведення робіт із розмінування.

4.3. Гранична кількість медалей на календарний рік встановлюється відповідно до запланованої кількості осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які будуть мати відповідну вислугу років на час нагородження.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0213-14/page
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:37

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
Подяки Державної служби України з надзвичайних ситуацій


Відомча відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - Подяка Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Подяка) відтворена на паперовому бланку розміром 210х297 мм.
По периметру Подяки розташовано декоративну рамку темно-червоного кольору.
Тло Подяки - пшенично-білого кольору. У верхній частині Подяки - стилізоване зображення жовто-блакитної стрічки, що символізує Державний Прапор України, у центрі якої міститься зображення емблеми Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Під стрічкою у два рядки розміщено напис темно-синіми літерами: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ".
Нижче цього напису міститься напис: "ПОДЯКА", виконаний літерами гірчичного кольору.
У центральній частині бланка передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, якій оголошується Подяка, далі - текст, що вказує на досягнення цієї особи.
У нижній частині бланка передбачено місце для підпису Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що скріплюється печаткою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дати та номера наказу про нагородження.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов
Приєднані файли
p417714n138.jpg
p417714n138.jpg (12.15 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:38

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
Грамоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій


Відомча відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Грамота) відтворена на паперовому бланку розміром 210х297 мм.
По периметру Грамоти розташовано декоративну рамку синього кольору з жовтими візерунками.
Тло Грамоти - сіро-білого кольору. У верхній частині Грамоти - стилізоване зображення жовто-блакитної стрічки, що символізує Державний Прапор України, у центрі якої міститься зображення емблеми Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Під стрічкою у два рядки розміщено напис темно-синіми літерами: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ".
Нижче цього напису містяться (двома рядками, розміщеними один під одним через інтервал) написи: "ГРАМОТА" - коричневими літерами і "нагороджується" - темно-синіми літерами, виконані різними шрифтами.
У центральній частині бланка передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.
Далі - текст Грамоти, що вказує на досягнення особи, яка нагороджується.
У нижній частині бланка передбачено місце для підпису Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що скріплюється печаткою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дати та номера наказу про нагородження.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов
Приєднані файли
p417714n153-1.jpg
p417714n153-1.jpg (20.12 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:39

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
Почесної грамоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій


Відомча відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - Почесна грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Почесна грамота) відтворена на паперовому бланку розміром 295х385 мм.
По периметру Почесної грамоти розташовано декоративну рамку синього кольору з золотистими лініями і візерунками.
Тло Почесної грамоти - сріблясто-білого кольору. У верхній частині грамоти - стилізоване зображення жовто-блакитної стрічки, що символізує Державний Прапор України, у центрі якої міститься зображення емблеми Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Під стрічкою у два рядки розміщено напис синіми літерами: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ".
Нижче цього напису містяться (двома рядками, розміщеними один під одним через інтервал) написи золотистими літерами: "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" і "нагороджується", виконані різними шрифтами.
У центральній частині бланка передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.
Далі - текст Почесної грамоти, що вказує на досягнення особи, яка нагороджується.
У нижній частині бланка передбачено місце для підпису Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що скріплюється печаткою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дати та номера наказу про нагородження.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов
Приєднані файли
p417714n168-2.jpg
p417714n168-2.jpg (21.2 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:39

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
медалі "10 років сумлінної служби"


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - медаль "10 років сумлінної служби" має круглу форму діаметром 32 мм. На лицьовому боці розміщено емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Медаль обрамлено бортиком.
Зворотний бік медалі - плоский, на якому розміщено: у центрі - напис "10 років сумлінної служби", виконаний крупним шрифтом, уздовж лівого боку - зображення гілок калини і дуба, перевитих стрічкою, уздовж правого боку - напис: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ", виконаний дрібним шрифтом. Зображення та написи на медалі - рельєфні.
За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм.
Медаль виготовляється з металу бронзового кольору.
Стрічка медалі - шовкова муарова жовтогарячого кольору з двома повздовжніми вертикальними кантами білого кольору шириною 2 мм кожний, у центрі стрічки - три вертикальні сині смужки шириною 2 мм кожна, рівновіддалені одна від одної на відстані 2 мм.
На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення медалі до одягу.
Планка медалі має вигляд металевої прямокутної пластини, обтягнутої стрічкою медалі. Розміри планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов
Приєднані файли
p417714n182-3.jpg
p417714n182-3.jpg (20.78 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:41

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
медалі "15 років сумлінної служби"


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - медаль "15 років сумлінної служби" має круглу форму діаметром 32 мм. На лицьовому боці розміщено емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Медаль обрамлено бортиком.
Зворотний бік медалі - плоский, на якому розміщено: у центрі - напис "15 років сумлінної служби", виконаний крупним шрифтом, уздовж лівого боку - зображення гілок калини і дуба, перевитих стрічкою, уздовж правого боку - напис: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ", виконаний дрібним шрифтом. Зображення та написи на медалі - рельєфні.
За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм.
Медаль виготовляється з металу сріблястого кольору.
Стрічка медалі - шовкова муарова жовтогарячого кольору з двома повздовжніми вертикальними кантами білого кольору шириною 2 мм кожний, у центрі стрічки - дві вертикальні сині смужки шириною 2 мм кожна, рівновіддалені одна від одної на відстані 2 мм.
На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення медалі до одягу.
Планка медалі має вигляд металевої прямокутної пластини, обтягнутої стрічкою медалі. Розміри планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов
Приєднані файли
p417714n196-5.jpg
p417714n196-5.jpg (18.44 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:42

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
медалі "20 років сумлінної служби"


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - медаль "20 років сумлінної служби" має круглу форму діаметром 32 мм. На лицьовому боці розміщено емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Медаль обрамлено бортиком.
Зворотний бік медалі - плоский, на якому розміщено: у центрі - напис "20 років сумлінної служби", виконаний крупним шрифтом, уздовж лівого боку - зображення гілок калини і дуба, перевитих стрічкою, уздовж правого боку - напис: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ", виконаний дрібним шрифтом. Зображення та написи на медалі - рельєфні.
За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм.
Медаль виготовляється з металу жовтого кольору.
Стрічка медалі - шовкова муарова жовтогарячого кольору з двома повздовжніми вертикальними кантами білого кольору шириною 2 мм кожний, у центрі стрічки - одна вертикальна синя смужка шириною 2 міліметри.
На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення медалі до одягу.
Планка медалі має вигляд металевої прямокутної пластини, обтягнутої стрічкою медалі. Розміри планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов
Приєднані файли
p417714n210-7.jpg
p417714n210-7.jpg (19.26 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:42

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
медалі "Ветеран служби"


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - медаль "Ветеран служби" має круглу форму діаметром 32 мм. На лицьовому боці розміщено емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Медаль обрамлено бортиком.
Зворотний бік медалі - плоский, на якому розміщено: у центрі - напис "Ветеран служби", виконаний крупним шрифтом, уздовж лівого боку - зображення гілок калини і дуба, перевитих стрічкою, уздовж правого боку - напис: "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ", виконаний дрібним шрифтом. Зображення та написи на медалі - рельєфні.
За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм.
Медаль виготовляється з металу золотистого кольору.
Стрічка медалі - шовкова муарова жовтогарячого кольору з двома повздовжніми вертикальними кантами білого кольору шириною 2 мм кожний, у центрі стрічки - вертикальна синя смужка шириною 10 мм.
На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення медалі до одягу.
Планка медалі має вигляд металевої прямокутної пластини, обтягнутої стрічкою медалі. Розміри планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов
Приєднані файли
p417714n224-9.jpg
p417714n224-9.jpg (19.95 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:43

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
нагрудного знака "За відвагу в надзвичайній ситуації"


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - нагрудний знак "За відвагу в надзвичайній ситуації" має форму хреста оранжевого кольору із золотистими пружками, який накладено на чотирикутну зірку з розбіжними рельєфними золотистими променями.
Розмір знака між протилежними кінцями хреста - 45 мм.
У центрі знака - круглий медальйон білого кольору, посередині якого зображено емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Медальйон обрамлено пояском синього кольору з жовтими рельєфними пружками, на якому розміщено напис по колу літерами золотистого кольору: "*ЗА ВІДВАГУ* в надзвичайній ситуації".
Усі зображення та написи рельєфні.
На зворотному боці відзнаки розміщено нарізний штифт з круглою гайкою для кріплення нагрудного знака до одягу і передбачено місце для гравірування номера відзнаки.
Планка відзнаки являє собою металеву прямокутну пластину, обтягнуту шовковою муаровою стрічкою оранжевого кольору з вертикальними смужками жовтогорячого і синього кольорів по краях шириною 2 мм кожна. Розміри планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов

p417714n238-11.jpg
p417714n238-11.jpg (7.19 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:44

p417714n239-12.jpg
p417714n239-12.jpg (2.22 Кб) Переглянуто 14825 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:44

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17.01.2014 № 33

ОПИС
нагрудного знака "Знак Пошани"


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби України з надзвичайних ситуацій - нагрудний знак "Знак Пошани" складається з чотирикутної зірки з розбіжними рельєфними золотистими променями, накладеної на неї чотирикутної зірки сріблястого кольору, які у свою чергу накладені на коло у вигляді лаврового вінка бронзового кольору.
Розмір знака: між протилежними кінцями зірки - 45 мм, між протилежними краями вінка - 40 мм.
У центрі знака - круглий медальйон білого кольору, посередині якого зображено емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Медальйон обрамлено пояском синього кольору з жовтими рельєфними пружками, на якому розміщено напис по колу літерами золотистого кольору: "ЗАПОБІГТИ * ВРЯТУВАТИ * ДОПОМОГТИ". У центрі нижньої частини пояска між написом міститься рельєфне зображення двох колосків золотистого кольору, направлених у протилежні боки.
На зворотному боці відзнаки розміщено нарізний штифт з круглою гайкою для кріплення нагрудного знака до одягу і передбачено місце для гравірування номера відзнаки.
Планка відзнаки являє собою металеву прямокутну пластину, обтягнуту шовковою муаровою стрічкою оранжевого кольору з вертикальними смужками малинового, білого й синього кольорів по краях шириною 2 мм кожна. Розміри планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління взаємодії
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства оборони України полковник К. Ю. Аніконов

p417714n252-13.jpg
p417714n252-13.jpg (8.42 Кб) Переглянуто 14158 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної служби з надзвичайних ситуаці

Повідомлення Mykola Chmyr » 17 лютого 2014, 20:45

p417714n253-14.jpg
p417714n253-14.jpg (2.3 Кб) Переглянуто 14158 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ


Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість