Відомчі відзнаки Держслужби гірничого нагляду

Відзнаки, медалі та почесні звання

Відомчі відзнаки Держслужби гірничого нагляду

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 грудня 2013, 17:11

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2013 № 863

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2013 р. за № 2088/24620

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Відповідно до Указів Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» та з метою вдосконалення порядку встановлення відомчих заохочувальних відзнак НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, що додається.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 травня 2008 року № 116 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Держгірпромнагляду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 року за №525/15216.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Е. Ставицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України 25.11.2013 № 863

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2013 р. за № 2088/24620

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України


І. Загальні положення

1.1. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):
Подяку Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Подяка) (ескіз та опис наведено у додатках 1, 2);
Грамоту Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Грамота) (ескіз та опис наведено у додатках 3, 4);
Почесну грамоту Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Почесна грамота) (ескіз та опис наведено у додатках 5, 6);
нагрудний знак «Знак Пошани» Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Нагрудний знак) (ескіз та опис наведено у додатках 7, 8), до якого нагородженому видається посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 9, 10).

1.2. Подякою, Грамотою та Почесною грамотою нагороджуються працівники Держгірпромнагляду України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, за сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків, інші здобутки та трудові досягнення.
Нагрудним знаком нагороджуються працівники Держгірпромнагляду України за особисті досягнення у здійсненні завдань, спрямованих на реалізацію державної політики в сфері промислової безпеки та охорони праці, сумлінну працю та особливі заслуги під час виконання службових обов’язків.

ІІ. Вимоги до осіб, які пропонуються до нагородження

2.1. Подякою нагороджуються працівники, зазначені в абзаці першому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи у Держгірпромнагляді України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, не менше 3 років.

2.2. Грамотою нагороджуються працівники, зазначені в абзаці першому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи у Держгірпромнагляді України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, не менше 5 років та раніше були нагороджені Подякою.

2.3. Почесною грамотою нагороджуються працівники, зазначені в абзаці першому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи у Держгірпромнагляді України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, не менше 7 років та раніше нагороджувались Грамотою.

2.4. Нагрудним знаком нагороджуються працівники, зазначені в абзаці другому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи у Держгірпромнагляді України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, не менше 10 років та раніше нагороджувались Почесною грамотою.

2.5. Чергове нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою може бути не раніше ніж через два роки після попереднього нагородження.

2.6. Повторне нагородження Почесною грамотою та Нагрудним знаком не проводиться.

ІІІ. Порядок представлення до нагородження

3.1. Висунення кандидатури до нагородження здійснюється відкрито і гласно та оформлюється відповідним поданням.

3.2. Подання про нагородження відомчими відзнаками вноситься на ім’я Голови Держгірпромнагляду України:

заступниками Голови Держгірпромнагляду України щодо нагородження керівників структурних підрозділів апарату, начальників територіальних органів, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України;

керівниками структурних підрозділів апарату, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, щодо нагородження підпорядкованих працівників.

3.3. У поданні зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; повна назва займаної посади відповідно до запису в трудовій книжці; стаж роботи у Держгірпромнагляді України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, та на цій посаді; рівень виконання посадових обов’язків, професійні якості та виробничі досягнення, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

3.4. Особа, яка має дисциплінарне чи адміністративне стягнення, що не знято, представленню для нагородження відомчими відзнаками не підлягає.

3.5. При представленні до нагородження працівника територіального органу, підприємства, установи чи організації, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, до подання додається біографічна довідка працівника.

3.6. Якщо нагородження здійснюється з нагоди загальнодержавних та професійних свят, ювілейних дат або річниці утворення територіального органу, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, подання про нагородження вноситься не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

3.7. Рішення про нагородження відомчими відзнаками приймається Головою Держгірпромнагляду України на підставі подання про нагородження.

3.8. Про нагородження відомчими відзнаками видається наказ Держгірпромнагляду України.

3.9. Подяка, Грамота, Почесна грамота та посвідчення до Нагрудного знака скріплюються підписом Голови Держгірпромнагляду України та гербовою печаткою Держгірпромнагляду України.

3.10. Облік, реєстрація, підготовка проекту наказу про нагородження та оформлення відповідного бланка здійснюються службою персоналу апарату Держгірпромнагляду України.

ІV. Порядок вручення, носіння та зберігання відомчих відзнак

4.1. Відомчі відзнаки вручаються Головою Держгірпромнагляду України або за його дорученням заступниками Голови Держгірпромнагляду України, керівником структурного підрозділу апарату Держгірпромнагляду України, начальником територіального органу, керівником підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, урочисто на загальних зборах трудового колективу.

4.2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол (додаток 11), що підписує особа, яка проводила вручення. Цей протокол не пізніше ніж через 10 днів після вручення відомчої відзнаки надсилається до служби персоналу апарату Держгірпромнагляду України для подальшого обліку та зберігання.

4.3. Копія наказу про нагородження відомчою відзнакою надсилається за основним місцем роботи нагородженої особи.

4.4. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого служба персоналу, де працює нагороджений, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відомчою відзнакою.

4.5. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і розміщують нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

4.6. Нагороджена особа може бути позбавлена Нагрудного знака наказом Держгірпромнагляду України в разі засудження цієї особи за скоєння злочину згідно з вироком суду, який набрав законної сили, за відповідним поданням. У таких випадках Нагрудний знак та посвідчення до нього підлягають поверненню до апарату Держгірпромнагляду України.

4.7. У разі втрати відомчої відзнаки або посвідчення до Нагрудного знака дублікат не видається.

4.8. Після смерті нагородженої особи відомчі відзнаки та посвідчення до Нагрудного знака залишаються в сім’ї померлої (загиблої) особи.

V. Гранична кількість відомчих відзнак, якими може бути нагороджено упродовж календарного року

Таблиця

Заступник директора департаменту - начальник управління промислової безпеки та охорони праці у вугільній промисловості департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики І.О. Ященко
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2088-13
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Держслужби гірничого нагляду

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 грудня 2013, 17:14

Додаток 2
до Положення про відомчі заохочувальні
відзнаки Державної служби гірничого
нагляду та промислової безпеки України
(пункт 1.1)

ОПИС
Подяки Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України - Подяка виготовляється на бланку з високоякісного крейдованого паперу формату А4 у блакитно-жовтих тонах (співвідношення блакитного до жовтого 2:1). Бланк Подяки розміщується вертикально.
Посередині у верхній частині бланка розташовано малий Державний Герб України.
Нижче розміщено напис великими літерами у два рядки «Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України».
Під ним розміщено напис великими літерами «Подяка».
Написи виконано червоним кольором.
Нижче написів передбачено місце для написання прізвища, імені, по батькові особи, нагородного тексту, номера та дати наказу.
Бланк Подяки обрамлено стилізованою рамкою із зображенням рослинного орнаменту жовтого кольору.
Подяка скріплюється підписом Голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та гербовою печаткою.
Приєднані файли
p413910n145.jpg
p413910n145.jpg (28.93 Кб) Переглянуто 6061 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Держслужби гірничого нагляду

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 грудня 2013, 17:14

Додаток 4
до Положення про відомчі заохочувальні
відзнаки Державної служби гірничого
нагляду та промислової безпеки України
(пункт 1.1)

ОПИС
Грамоти Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України - Грамота виготовляється на бланку з високоякісного крейдованого паперу формату А4 у блакитно-жовтих тонах (співвідношення блакитного до жовтого 2:1). Бланк Грамоти розміщується вертикально.
Посередині у верхній частині бланка розташовано малий Державний Герб України.
Нижче розміщено напис великими літерами у два рядки «Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України».
Під ним розміщено напис у два рядки великими літерами «Грамота», «нагороджується».
Написи виконано червоним кольором.
Нижче написів передбачено місце для написання прізвища, імені, по батькові особи, нагородного тексту, номера та дати наказу.
Бланк Грамоти обрамлено стилізованою рамкою жовтого кольору.
Грамота скріплюється підписом Голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та гербовою печаткою.
Приєднані файли
p413910n147-1.jpg
p413910n147-1.jpg (27.84 Кб) Переглянуто 6061 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Держслужби гірничого нагляду

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 грудня 2013, 17:15

Додаток 6
до Положення про відомчі заохочувальні
відзнаки Державної служби гірничого
нагляду та промислової безпеки України
(пункт 1.1)

ОПИС
Почесної грамоти Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України - Почесна грамота виготовляється на бланку з високоякісного крейдованого паперу формату А4 у блакитно-жовтих тонах (співвідношення блакитного до жовтого 2:1). Бланк Почесної грамоти розміщується вертикально.
Посередині у верхній частині бланка розташовано малий Державний Герб України.
Нижче розміщено напис великими літерами у два рядки «Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України».
Під ними розміщено напис у два рядки великими літерами: «Почесна Грамота», нижче малими літерами - «нагороджується».
Написи виконано червоним кольором.
Нижче написів передбачено місце для написання прізвища, імені, по батькові особи, нагородного тексту, номера та дати наказу.
Бланк Почесної грамоти обрамлено стилізованою рамкою із зображенням рослинного орнаменту жовтого кольору.
Почесна грамота скріплюється підписом Голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та гербовою печаткою.
Приєднані файли
p413910n149-2.jpg
p413910n149-2.jpg (37.94 Кб) Переглянуто 6061 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Держслужби гірничого нагляду

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 грудня 2013, 17:16

Додаток 8
до Положення про відомчі заохочувальні
відзнаки Державної служби гірничого
нагляду та промислової безпеки України
(пункт 1.1)

ОПИС
нагрудного знака «Знак Пошани» Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України


Відомча заохочувальна відзнака Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України - нагрудний знак «Знак Пошани» виготовляється з металу жовтого кольору і має форму рівностороннього хреста із заокругленими кінцями, сторони якого розширюються. Сторони хреста покриті емаллю синього кольору (синій колір є ознакою чесності, шляхетності, вірності і досконалості), пружки хреста - жовтого кольору.
У центрі хреста розміщено круглий медальйон, який обрамлює дубовий вінок жовтого кольору, що символізує силу, захист, довговічність, вірність.
У центрі медальйона розташовано символічне зображення знака безпеки (), яким у світовій практиці позначається обладнання, що відповідає нормам охорони праці. Знак безпеки символізує комплекс заходів і засобів на робочому місці людини, що дають змогу уникнути нещасних випадків і професійних захворювань.
Центральна композиція окреслена колом безпеки, яке символізує систему управління охороною праці - правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров’я та працездатності людини в процесі праці. Усередині кола безпеки і навколо нього - зображення, що уособлює життєвий простір людини. Знак безпеки і коло безпеки - синього, зигзаг блискавки - червоного, а зображення, що уособлює життєвий простір людини, - жовтого кольору.
Композицію обрамлює коло, покрите червоною емаллю, з пружками жовтого кольору. На полі червоного кола здійснено напис жовтими літерами: у верхньому півколі - «Держгірпромнагляд», у нижньому - «Знак Пошани».
У верхній частині над медальйоном розташовано малий Державний Герб України.
З-під медальйона між сторонами хреста розходяться пучки рельєфних загострених променів жовтого кольору.
Розмір між протилежними сторонами хреста - 45 мм.
Зворотний бік знака рельєфний та має два цангових зажими для кріплення знака до одягу.
Приєднані файли
p413910n151-3.jpg
p413910n151-3.jpg (27.12 Кб) Переглянуто 6061 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ


Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей