Відомчі відзнаки Держагенства земельних ресурсів

Відзнаки, медалі та почесні звання

Відомчі відзнаки Держагенства земельних ресурсів

Повідомлення Mykola Chmyr » 29 жовтня 2013, 10:17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.09.2013 № 582

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2013 р. за № 1765/24297

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства земельних ресурсів України

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та підпункту 76 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства земельних ресурсів України: Подяка Державного агентства земельних ресурсів України, Грамота Державного агентства земельних ресурсів України, нагрудний знак Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани" та затвердити такі, що додаються:
1) Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства земельних ресурсів України;
2) ескіз Подяки Державного агентства земельних ресурсів України;
3) опис Подяки Державного агентства земельних ресурсів України;
4) ескіз Грамоти Державного агентства земельних ресурсів України;
5) опис Грамоти Державного агентства земельних ресурсів України;
6) ескіз нагрудного знака Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани";
7) опис нагрудного знака Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани";
8) ескіз посвідчення до нагрудного знака Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани";
9) опис посвідчення до нагрудного знака Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани".

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр М.В. Присяжнюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
30.09.2013 № 582

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2013 р. за № 1765/24297

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства земельних ресурсів України


І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням встановлюється порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Державного агентства земельних ресурсів України.

1.2. Відомчі заохочувальні відзнаки Держземагентства України (далі - відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за особливі заслуги під час виконання службових обов’язків працівників апарату Держземагентства України, його територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України.

1.3. Для заохочення працівників у сфері земельних відносин встановлюються такі відомчі відзнаки:
Подяка Державного агентства земельних ресурсів України (далі - Подяка);
Грамота Державного агентства земельних ресурсів України (далі - Грамота);
нагрудний знак Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани" (далі - нагрудний знак).

1.4. Відзначення відомчими відзнаками здійснюється з нагоди загальнодержавних свят, професійних свят, ювілейних дат заснування органів земельних ресурсів та державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України.

1.5. Особи, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, можуть відзначатися відомчими відзнаками після виходу на пенсію.

1.6. Подання про відзначення працівника відомчою відзнакою подається керівником структурного підрозділу апарату Держземагентства України, керівником його територіального органу, керівником державного підприємства, що належить до сфери управління Держземагентства України.
У поданні мають бути зазначені:
прізвище, ім’я та по батькові;
дата народження;
повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до запису в трудовій книжці;
стаж роботи (загальний, державної служби, у відповідному органі та на займаній посаді);
рівень виконання посадових обов’язків, ділові та професійні якості;
підстави для відзначення.
До подання додаються такі документи:
інформація про досягнення працівника, що стали підставою для порушення подання;
рішення трудового колективу;
біографічна довідка, у якій зазначаються відомості про попередні відзнаки та заохочення кандидата (за наявності), засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена відповідною печаткою.

1.7. Підставами для відзначення Подякою є зразкове виконання посадових обов’язків, тривала сумлінна праця.

Підставами для відзначення Грамотою є високі досягнення у праці, зразкове виконання службових обов’язків, особистий внесок у розвиток сфери земельних відносин.
Підставами для відзначення нагрудним знаком є особисті досягнення у забезпеченні реалізації формування державної політики у сфері земельних відносин, вагомий внесок у розробку та здійснення заходів щодо удосконалення її функціонування, високі досягнення у праці, зразкове виконання службових обов’язків та особливо важливих доручень.

1.8. Висунення кандидатури для відзначення відомчими відзнаками здійснюється публічно у трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до заохочення.

1.9. Подання з усіма документами розглядається в місячний строк з дня їх надходження.

1.10. У разі невідповідності вимогам цього Положення та наявності дисциплінарного стягнення до особи, яку представляють до заохочення, документи повертаються заявнику без розгляду.

1.11. Документи про особу, стосовно якої прийнято негативне рішення, можуть бути подані вдруге не раніше ніж через рік після прийняття рішення про відмову у відзначенні.

1.12. Результати розгляду подань щодо відзначення відомчими відзнаками подаються на розгляд Голови Держземагентства України.

1.13. Рішення про відзначення відомчими відзнаками приймається Головою Держземагентства України.

1.14. Відзначення відомчими відзнаками проводиться наказом Голови Держземагентства України.

1.15. Вручення відомчих відзнак проводиться в урочистій обстановці Головою Держземагентства України або за його дорученням одним із заступників Голови Держземагентства України, членами Колегії, керівниками підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України.

1.16. Про вручення відомчих відзнак складається протокол.

1.17. У трудовій книжці та особовій справі особи, яка отримала відомчу відзнаку, кадровою службою відповідного органу, де вона працює, робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу.

1.18. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

ІІ. Подяка Державного агентства земельних ресурсів України

2.1. Особи, представлені до відзначення Подякою, повинні мати стаж роботи в органах, визначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення, не менше одного року.

2.2. Чергове відзначення Подякою може бути не раніше ніж через два роки після прийняття попереднього рішення про відзначення.

2.3. Гранична кількість Подяк, якими можуть бути відзначені особи, визначені в пункті 1.2 розділу I цього Положення, протягом календарного року становить не більше 1350.

ІІІ. Грамота Державного агентства земельних ресурсів України

3.1. Грамотою нагороджуються особи, які раніше заохочувалися Подякою.

3.2. Особи, представлені до відзначення Грамотою, повинні мати стаж роботи в органах, визначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення, не менше п’яти років.

3.3. Чергове відзначення Грамотою може бути не раніше ніж через три роки після прийняття попереднього рішення про відзначення.

3.4. Гранична кількість Грамот, якими можуть бути відзначені особи, визначені у пункті 1.2 розділу I цього Положення, протягом календарного року становить не більше 1350.

ІV. Нагрудний знак Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани"

4.1. Нагрудним знаком нагороджуються державні службовці, які раніше заохочувалися іншими відомчими заохочувальними відзнаками: Подякою та Грамотою.

4.2. Державні службовці, представлені до нагородження нагрудним знаком, повинні мати стаж роботи в апараті Держземагентства України та його територіальних органах не менше десяти років.

4.3. Повторне відзначення нагрудним знаком не проводиться.

4.4. Нагородженому працівнику вручаються нагрудний знак і відповідне посвідчення до нього.

4.5. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.

4.6. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у нагородженого.

4.7. Гранична кількість нагрудних знаків, якими можуть бути нагороджені особи, визначені у пункті 4.2 цього розділу, протягом календарного року становить не більше 580.

Директор
Департаменту землеробства О.А. Демидов
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1765-13
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Держагенства земельних ресурсів

Повідомлення Mykola Chmyr » 29 жовтня 2013, 11:08

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
30.09.2013 № 582

ОПИС
Подяки Державного агентства земельних ресурсів України


Бланк відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства земельних ресурсів України - (Подяки Державного агентства земельних ресурсів України (далі - Подяка) виготовляється на папері формату А4, оздобленому рамкою декоративного орнаменту золотистого кольору на світло-коричневому фоні.
У верхній частині Подяки в центрі зображено хвилясту стрічку синьо-жовтого кольору, на якій розміщено зображення малого Державного Герба України.
Нижче у два рядки розташовано напис чорного кольору:
"Державне агентство
земельних ресурсів України",
нижче розміщено напис золотистого кольору:
"ПОДЯКА".
Під написом передбачено місце для розміщення тексту із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, номера та дати наказу Державного агентства земельних ресурсів України.
Подяка скріплюється підписом Голови Державного агентства земельних ресурсів України та гербовою печаткою Державного агентства земельних ресурсів України.

Директор Департаменту землеробства О. А. Демидов
Приєднані файли
p410038n78.jpg
p410038n78.jpg (175.11 Кб) Переглянуто 6103 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Держагенства земельних ресурсів

Повідомлення Mykola Chmyr » 29 жовтня 2013, 11:09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
30.09.2013 № 582

ОПИС
Грамоти Державного агентства земельних ресурсів України


Бланк відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства земельних ресурсів України - (Грамоти Державного агентства земельних ресурсів України (далі - Грамота) виготовляється на папері формату А3 світло-жовтого кольору, що складається навпіл.
Лицьовий бік Грамоти оздоблений рамками. Зовнішня рамка - темно-синього кольору, внутрішня рамка утворена з декоративного орнаменту стилізованого листя та квітів світло-жовтого кольору.
У верхній частині Грамоти на фоні синьо-жовтої стрічки розташовано зображення малого Державного Герба України.
Під зображенням малого Державного Герба України у три рядки розміщено напис світло-коричневого кольору:
"ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ",
нижче у центрі Грамоти - напис золотистого кольору:
"ГРАМОТА".
Внутрішній бік Грамоти також оздоблений рамками. Зовнішня рамка темно-синього кольору. Внутрішня рамка утворена з декоративного орнаменту стилізованого листя та квітів світло-жовтого кольору.
На лівому внутрішньому боці Грамоти у центрі в три рядки розміщено напис світло-коричневого кольору:
"ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ".
На правому внутрішньому боці Грамоти зверху у центрі зображено хвилясту стрічку синьо-жовтого кольору, на якій розташовано зображення малого Державного Герба України.
Нижче розташовано напис золотистого кольору:
"ГРАМОТА",
під ним напис світло-коричневого кольору:
"НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".
Під словом "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" передбачено місце для розміщення тексту із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, номера та дати наказу Державного агентства земельних ресурсів України.
Грамота скріплюється підписом Голови Державного агентства земельних ресурсів України та гербовою печаткою Державного агентства земельних ресурсів України.

Директор Департаменту землеробства О. А. Демидов
Приєднані файли
p410038n95-1.jpg
p410038n95-1.jpg (159.71 Кб) Переглянуто 6103 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Держагенства земельних ресурсів

Повідомлення Mykola Chmyr » 29 жовтня 2013, 11:10

Внутрішній бік грамоти.
Приєднані файли
p410038n97-2.jpg
p410038n97-2.jpg (174.39 Кб) Переглянуто 6103 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Держагенства земельних ресурсів

Повідомлення Mykola Chmyr » 29 жовтня 2013, 11:11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
30.09.2013 № 582

ОПИС
нагрудного знака Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани"


Відомча заохочувальна відзнака Державного агентства земельних ресурсів України "Знак Пошани" (далі - нагрудний знак) має вигляд восьмипроменевої зірки сріблястого кольору. На променях, що лежать навхрест, додатково покладені шість променів золотистого кольору, два, що ближче до центру, - зеленого кольору.
Посередині зірки - медальйон жовтого кольору, в центрі якого на білому тлі розміщено контур карти України зеленого кольору, з променями, що розходяться від центру, професійний інструмент землевпорядника - теодоліт на тринозі. У центрі медальйона розміщено зображення малого Державного Герба України. Медальйон обрамлений колосками пшениці, що символізують багатство української землі та достаток. У нижній частині медальйона на темно-синьому тлі розташовано напис "Знак Пошани". Усі зображення та написи рельєфні.
На зворотному боці нагрудного знака у центрі в п’ять рядків розташовано напис:
"ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ".
На зворотному боці також розміщена застібка для кріплення до одягу.
Діаметр нагрудного знака - 45 мм.

Директор Департаменту землеробства О. А. Демидов
Приєднані файли
p410038n126-3.jpg
p410038n126-3.jpg (78.23 Кб) Переглянуто 6103 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ


Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість