Відомчі відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання

Відзнаки, медалі та почесні звання

Відомчі відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання

Повідомлення Mykola Chmyr » 30 вересня 2013, 12:55

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
09.08.2013 № 88

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2013 р. за № 1484/24016

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України

Відповідно до Указів Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" (зі змінами) та від 06 квітня 2011 року № 403 "Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України" НАКАЗУЮ:
1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Держатомрегулювання України:
Подяка Державної інспекції ядерного регулювання України;
Грамота Державної інспекції ядерного регулювання України;
Почесна грамота Державної інспекції ядерного регулювання України;
нагрудний знак "За сумлінну працю".
2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України, що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 30 січня 2006 року № 14 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Держатомрегулювання України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2006 року за № 122/11996.
4. За успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових обов'язків до працівників Держатомрегулювання України, її територіальних органів можуть також застосовуватись такі заходи заохочення, як виплата премії, вручення цінного подарунка.
5. Сектору кадрів (Корнієвська О.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. Миколайчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
09.08.2013 № 88

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2013 р. за № 1484/24016

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України


I. Загальні положення

1.1. Відомчі заохочувальні відзнаки Держатомрегулювання України (далі - відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній діяльності під час виконання службових обов'язків з питань формування та реалізації державної політики та державного регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії, за проявлену ініціативу, творчий підхід, високу результативність і продуктивність праці.

1.2. Відомчими відзнаками є:
Подяка Державної інспекції ядерного регулювання України (ескіз та опис наведено в додатках 1, 2);
Грамота Державної інспекції ядерного регулювання України (ескіз та опис наведено в додатках 3, 4);
Почесна грамота Державної інспекції ядерного регулювання України (ескіз та опис наведено в додатках 5, 6);
нагрудний знак "За сумлінну працю" (ескіз та опис наведено в додатках 7, 8).
До нагрудного знака "За сумлінну працю" відзначеному видається посвідчення про відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Державної інспекції ядерного регулювання України - нагрудним знаком "За сумлінну працю" (ескіз та опис наведено в додатках 9, 10).

1.3. Відомчими заохочувальними відзнаками відзначаються працівники Держатомрегулювання України, її територіальних органів, підприємств, які належать до сфери управління Держатомрегулювання України, включаючи працівників Держатомрегулювання України після виходу на пенсію, за значний внесок у формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії, державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Відзначення відомчими відзнаками може приурочуватись до загальнодержавних та галузевих професійних свят.

1.4. Подякою Держатомрегулювання України (далі - Подяка) відзначаються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які пропрацювали не менше ніж 1 рік.

1.5. Грамотою Держатомрегулювання України (далі - Грамота) відзначаються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які пропрацювали не менше ніж 2 роки та були відзначені Подякою.

1.6. Почесною грамотою Держатомрегулювання України (далі - Почесна грамота) відзначаються працівники, зазначені у пункті 1.3 цього розділу, які пропрацювали не менше ніж 3 роки та які раніше були відзначені Грамотою та/або які були відзначені іншими заохочувальними відзнаками органів державної влади.
Особи, відзначені Грамотою, Почесною грамотою, можуть бути представлені до відзначення цими заохочувальними відзнаками не раніше ніж через три роки після останнього відзначення, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на державній службі (пенсійного віку) та виходять на пенсію.

1.7. Нагрудним знаком "За сумлінну працю" (далі - Нагрудний знак) відзначаються працівники Держатомрегулювання України, її територіальних органів, які пропрацювали не менше ніж 5 років та вже були відзначені Почесною грамотою. Повторно Нагрудним знаком працівники не відзначаються.

1.8. Гранична кількість відомчих відзнак Держатомрегулювання України, якими можуть бути відзначені протягом календарного року працівники, зазначених у пунктах 1.3 - 1.7 цього розділу, не може перевищувати:
Подяки - 40 одиниць;
Грамоти - 20 одиниць;
Почесні грамоти - 15 одиниць;
Нагрудні знаки - 13 одиниць.

II. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

2.1. Подання про відзначення відомчими відзнаками Держатомрегулювання України вносяться на розгляд не пізніше ніж за місяць до дати проведення нагородження працівника.
У поданні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, її посада; подія, з нагоди якої пропонується відзначення; характеристика трудової діяльності працівника за весь час роботи у Держатомрегулюванні України та обов'язково вказуються конкретні значні трудові досягнення, що стали підставою для порушення клопотання. До подання додається біографічна довідка працівника.
У разі представлення до відзначення керівників підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання України, подається довідка про виконання основних фінансових показників відповідних підприємств.

2.2. Подання про відзначення Подякою, Грамотою, Почесною грамотою, Нагрудним знаком подається на ім'я Голови Держатомрегулювання України заступниками Голови Держатомрегулювання України, керівниками структурних підрозділів, територіальних органів Держатомрегулювання України, керівниками підприємств, які належать до сфери управління Держатомрегулювання України, за погодженням із заступниками Голови Держатомрегулювання України за напрямом діяльності.

2.3. Подання про відзначення Почесною грамотою, Нагрудним знаком вносяться на розгляд Колегії Держатомрегулювання України для надання погодження.

2.4. Рішення про відзначення або про відмову у відзначенні відзнаками приймається Головою Держатомрегулювання України.

2.5. Відзначення відомчими відзнаками проводиться наказом Держатомрегулювання України.

2.6. Особа, яка має дисциплінарне чи адміністративне стягнення, що не знято, представленню до відзначення не підлягає.

III. Порядок вручення відзнак

3.1. Подяка, Грамота, Почесна грамота та Нагрудний знак вручаються в урочистій обстановці Головою Держатомрегулювання України або, за його дорученням заступниками Голови Держатомрегулювання України чи членами Колегії Держатомрегулювання України.

3.2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, зберігання якого забезпечується кадровою службою Держатомрегулювання України.

3.3. Особі, відзначеній Нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Голови Держатомрегулювання України.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці відзначеного робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу про відзначення відомчою відзнакою.

3.5. Облік відзначень відомчими відзнаками забезпечує кадрова служба Держатомрегулювання України.

3.6. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки не видається.

IV. Порядок носіння і зберігання Нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і розміщують нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

4.2. Відзначеній особі може бути видано дублікат посвідчення про відзначення Нагрудним знаком.

Завідувач Сектору кадрів О. Корнієвська

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1484-13
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної інспекції ядерного регулюванн

Повідомлення Mykola Chmyr » 30 вересня 2013, 13:00

Додаток 2
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Державної інспекції ядерного регулювання України
(пункт 1.2)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України - Подяки Державної інспекції ядерного регулювання України


Бланк Подяки Держатомрегулювання України є паперовим бланком формату А4. Друк повнокольоровий з одного боку.
Фон бланка темно-рожевого кольору.
У верхній частині бланка Подяки розташована емблема Держатомрегулювання України.
Подяка обрамлена рамкою сріблястого кольору.
Під зображенням емблеми Держатомрегулювання України чорним кольором виконано напис "Державна інспекція ядерного регулювання України".
Нижче - напис сріблястого кольору - "ПОДЯКА".
У центральній частині бланка Подяки зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відзначається.
Далі - текст, у якому вказується підстава для відзначення.
У нижній частині бланка в одному рядку чорним кольором виконано напис "Голова", нижче - дата та номер наказу про відзначення. Посередині - місце для підпису, який засвідчується печаткою Держатомрегулювання України, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.
Приєднані файли
p407942n62.jpg
p407942n62.jpg (43.47 Кб) Переглянуто 6369 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної інспекції ядерного регулюванн

Повідомлення Mykola Chmyr » 30 вересня 2013, 13:01

Додаток 4
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Державної інспекції ядерного регулювання України
(пункт 1.2)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України - Грамоти Державної інспекції ядерного регулювання України


Бланк Грамоти Держатомрегулювання України є паперовим бланком формату А4. Друк повнокольоровий з одного боку.
Фон бланка темно-рожевого кольору.
У верхній частині бланка Грамоти розташована емблема Держатомрегулювання України.
Грамота обрамлена рамкою коричневого кольору.
Під зображенням емблеми Держатомрегулювання України коричневим кольором виконано напис "Державна інспекція ядерного регулювання України".
Нижче - напис жовтого кольору - "ГРАМОТА", ще нижче - напис коричневим кольором - "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".
У центральній частині бланка Грамоти зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відзначається.
Далі - текст, у якому вказується підстава для відзначення.
У нижній частині бланка в одному рядку коричневим кольором виконано написи "Голова", нижче - дата та номер наказу про відзначення. Посередині - місце для підпису, який засвідчується печаткою Держатомрегулювання України, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.
Приєднані файли
p407942n76-1.gif
p407942n76-1.gif (92.7 Кб) Переглянуто 6369 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної інспекції ядерного регулюванн

Повідомлення Mykola Chmyr » 30 вересня 2013, 13:02

Додаток 6
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Державної інспекції ядерного регулювання України
(пункт 1.2)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Держатомрегулювання України - Почесної грамоти Державної інспекції ядерного регулювання України


Бланк Почесної грамоти Держатомрегулювання України є паперовим бланком формату А3. Друк повнокольоровий з обох боків.
Фон бланка темно-рожевого кольору.
Правий лицьовий бік бланка обрамлений рамкою жовтувато-коричневого кольору. У верхній частині розташована емблема Держатомрегулювання України. Нижче виконано напис коричневим кольором - "Державна інспекція ядерного регулювання України", під ним - напис жовтого кольору - "ПОЧЕСНА ГРАМОТА".
Правий та лівий зворотні боки бланка обрамлені рамкою жовтувато-коричневого кольору. У верхній лівій частині Почесної грамоти розташовано напис у два рядки коричневим кольором - "Державна інспекція ядерного регулювання України". Нижче посередині розташована емблема Держатомрегулювання України. У правій верхній частині Почесної грамоти розташовано напис жовтого кольору - "ПОЧЕСНА ГРАМОТА", ще нижче виконується напис коричневим кольором - "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".
У правій центральній частині бланка Почесної грамоти зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відзначається.
Далі - текст, у якому вказується підстава для відзначення.
У нижній частині бланка в одному рядку виконується напис "Голова", ще нижче - дата та номер наказу про відзначення. Посередині - місце для підпису, який засвідчується печаткою Держатомрегулювання України, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.
Приєднані файли
p407942n90-2.gif
p407942n90-2.gif (98.02 Кб) Переглянуто 6369 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Державної інспекції ядерного регулюванн

Повідомлення Mykola Chmyr » 30 вересня 2013, 13:03

Додаток 8
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Державної інспекції ядерного регулювання України
(пункт 1.2)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України - нагрудного знака "За сумлінну працю"


Відзнака "За сумлінну працю" має форму рівностороннього хреста жовтого кольору, який накладено на променисту зірку сріблястого кольору. Сторони хреста у формі променів помаранчевого кольору з рельєфними крапками. По центру хреста розташована емблема, навколо якої розміщено напис - "Держатомрегулювання України". Емблему обрамляє лавровий вінок жовтого кольору. Нижню частину хреста прикрашає стрічка червоного кольору, на якій розміщено напис жовтого кольору - "За сумлінну працю".
На зворотному боці нагрудного знака розміщено пристрій для кріплення до одягу та місце для порядкового номера.
Розмір відзнаки: 45 х 45 мм.
Усі зображення і написи рельєфні.
Приєднані файли
p407942n102-3.gif
p407942n102-3.gif (14.6 Кб) Переглянуто 6369 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1860
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ


Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron