Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Відзнаки, медалі та почесні звання

Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 09 квітня 2013, 13:42

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.02.2013 № 67

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2013 р. за № 389/22921

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1 Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
1.2 Описи та ескізи відомчих заохочувальних відзнак Міністерства енергетики та вугільної промисловості;
1.3 Описи та ескізи посвідчень до нагрудних знаків.
2. Управлінню роботи з персоналом (Авраменко К.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Адміністративно-господарському управлінню (Дячук Г.І.) забезпечити виготовлення бланків і нагрудних знаків.
4. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А.І.) забезпечити розміщення цього наказу на сайті Міненерговугілля України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Е. Ставицький


ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України


І. Загальні положення
1.1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України установлює такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):
Подяку Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (ескіз та опис наведено у додатках 1, 2);
Грамоту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (ескіз та опис наведено у додатках 3, 4);
Почесну грамоту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (ескіз та опис наведено у додатках 5, 6);
нагрудний знак «Відмінник енергетики України» (ескіз та опис наведено у додатках 7, 8), до якого нагородженому видається посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 9, 10);
нагрудний знак «За доблесну шахтарську працю» (ескіз та опис наведено у додатках 11, 12), до якого нагородженому видається посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 13, 14);
нагрудний знак «Відмінник нафтогазової промисловості» (ескіз та опис наведено у додатках 15, 16), до якого нагородженому видається посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 17, 18).
1.2. Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України нагороджуються працівники Міненерговугілля України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України (далі - підприємств паливно-енергетичного комплексу).
Нагрудними знаками «Відмінник енергетики України», «За доблесну шахтарську працю», «Відмінник нафтогазової промисловості» нагороджуються працівники Міненерговугілля України.
Відомчими відзнаками нагороджуються за вагомий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу України, а саме:
за зразкове виконання обов’язків, наслідком яких є технічні та економічні досягнення у паливно-енергетичному комплексі України;
за виконання особливо важливих і невідкладних завдань на високому професійному рівні;
з нагоди ювілейних дат заснування підприємств паливно-енергетичного комплексу;
з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят.
Особи, зазначені в абзаці першому та другому цього пункту, можуть відзначатися відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.
ІІ. Вимоги до осіб, які пропонуються до нагородження
2.1. Подякою Міненерговугілля України відзначаються працівники, зазначені у абзаці першому пункті 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи у паливно-енергетичному комплексі не менше 1 року.
2.2. Грамотою Міненерговугілля України нагороджуються працівники, зазначені у абзаці першому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи у паливно-енергетичному комплексі не менше 3 років та раніше були відзначені Подякою або нагороджувались іншими відомчими відзнаками.
2.3. Почесною грамотою Міненерговугілля України нагороджуються працівники, зазначені у абзаці першому пункту 1.2 розділі І цього Положення, які мають стаж роботи у паливно-енергетичному комплексі не менше 5 років та раніше нагороджувалися Грамотою або іншими відомчими відзнаками.
2.4. Нагрудним знаком «Відмінник енергетики України» нагороджуються працівники, зазначені у абзаці другому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи в галузі не менше 10 років та раніше нагороджувалися Почесною грамотою або іншими відомчими відзнаками.
2.5. Нагрудним знаком «За доблесну шахтарську працю» нагороджуються працівники, зазначені у абзаці другому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи в галузі не менше 10 років та раніше нагороджувалися Почесною грамотою або іншими відомчими відзнаками.
В окремих випадках за мужність та ініціативу, виявлені під час ліквідації аварій і порятунку людей, та інші заслуги нагородження нагрудним знаком «За доблесну шахтарську працю» може проводитися без урахування стажу роботи та строку попереднього відзначення відомчою відзнакою.
2.6. Нагрудним знаком «Відмінник нафтогазової промисловості» нагороджуються працівники, зазначені у абзаці другому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи в галузі не менше 15 років та раніше нагороджувалися Почесною грамотою або іншими відомчими відзнаками.
2.7. Про нагородження осіб відомчими відзнаками видається наказ Міненерговугілля України.
2.8 Нагородження відомчими відзнаками провадиться не частіше одного разу на 3 роки незалежно від виду відомчих відзнак.
ІІІ. Порядок представлення до нагородження
3.1. Представлення осіб до нагородження відомчими відзнаками здійснюється гласно у трудових колективах, де вони працюють.
3.2. Подання про відзначення відомчими відзнаками вносять на ім’я Міністра енергетики та вугільної промисловості не пізніше ніж за місяць до дня проведення нагородження заступники Міністра, керівники самостійних структурних підрозділів Міненерговугілля України, керівники підприємств паливно-енергетичного комплексу.
3.3. Разом із поданням про нагородження нагрудними знаками - «Відмінник енергетики України», «За доблесну шахтарську працю», «Відмінник нафтогазової промисловості» подається нагородний лист для нагородження нагрудним знаком за формою, наведеною у додатку 19 до цього Положення.
3.4. Разом із поданням про нагородження відомчими відзнаками - Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України подається характеристика на працівника, у якій зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові;
дата народження;
повна назва займаної посади відповідно до запису в трудовій книжці;
стаж роботи в паливно-енергетичному комплексі;
рівень виконання посадових обов'язків, виробничі досягнення, ділові та професійні якості.
3.5. При представленні кандидатів до нагородження слід дотримуватися пропорційності усіх категорій працівників, які працюють у паливно-енергетичному комплексі.
3.6. Облік, реєстрацію та підготовку матеріалів щодо нагородження нагрудними знаками здійснює Управління роботи з персоналом Міненерговугілля України.
ІV. Порядок вручення відомчих відзнак
4.1. Відомчі відзнаки вручаються Міністром енергетики та вугільної промисловості України або за його дорученням - заступниками Міністра, керівником підприємства паливно-енергетичного комплексу, де працює особа, яка представляється до нагороди, урочисто на загальних зборах трудового колективу.
4.2. Особі, нагородженій нагрудним знаком, видається посвідчення, підписане Міністром енергетики та вугільної промисловості України.
4.3. Копія наказу про нагородження відомчою відзнакою Міненерговугілля України надсилається за основним місцем роботи нагородженої особи.
4.4. Про вручення відомчих відзнак складається протокол вручення, зберігання якого забезпечується Міненерговугілля України.
4.5. До трудової книжки особи, нагородженої відомчою відзнакою, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу Міненерговугілля України.
4.6. Наступне нагородження відомчою відзнакою - Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Міненерговугілля України - проводиться в порядку, встановленому цим Положенням, не раніше ніж через 3 роки після останнього відзначення.
4.7. Загальна гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть відзначатися працівники паливно-енергетичного комплексу протягом календарного року:
Подяк Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - 3000 шт.;
Грамот Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - 4000 шт.;
Почесних Грамот Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - 1000 шт.;
нагрудних знаків «Відмінник енергетики України» - 200 шт.;
нагрудний знак «За доблесну шахтарську працю» - 750 шт.;
нагрудний знак «Відмінник нафтогазової промисловості» - 50шт.
V. Порядок носіння, заміни нагрудного знака
5.1. Нагрудні знаки носять з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород.
5.2. У разі втрати відомчих відзнак дублікати не видаються.
5.3. Нагородження нагрудними знаками здійснюється один раз.

Начальник Управління роботи з персоналом К. Авраменко
(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0389-13)
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 09 квітня 2013, 13:44

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки -Подяки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України


Подяка Міністерства енергетики та вугільної промисловості України виготовляється з крейдового паперу та має вигляд бланка розміром 210х290 мм.
По контуру бланка Подяки на блакитному тлі зображено рамку стилізованого візерунку світло-сірого кольору. У верхній частині Подяки по центру розміщено малий Державний Герб України. Нижче жовтим кольором у три рядки нанесено написи: «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», «ПОДЯКА». В нижній лівій частині Подяки чорним кольором нанесено напис «Наказ від ________ №_____ ».

p397249n78.jpg
p397249n78.jpg (52.88 Кб) Переглянуто 19823 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 09 квітня 2013, 13:45

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки - Грамоти Міністерства енергетики та вугільної промисловості України


Грамота Міністерства енергетики та вугільної промисловості України виготовляється з крейдового паперу та має вигляд бланка розміром 210х290 мм.
По контуру бланка Грамоти на світло-зеленому тлі зображено рамку світло-сірого кольору у вигляді рослинного візерунка. У верхній частині Грамоти по центру розміщено малий Державний Герб України. Нижче жовтим кольором у три рядки нанесено написи: «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», «ГРАМОТА», чорним кольором нанесено напис «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ». В нижній лівій частині Грамоти чорним кольором нанесено напис «Наказ від _______ №____».

p397249n85-1.jpg
p397249n85-1.jpg (50.83 Кб) Переглянуто 19822 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 09 квітня 2013, 13:46

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Міністерства енергетики та вугільної промисловості України


Почесна грамота Міністерства енергетики та вугільної промисловості України виготовляється з крейдового паперу та має вигляд бланка розміром 210х290 мм.
По контуру бланка Почесної Грамоти на бежевому тлі зображено рамку темно-бежевого кольору зі світло-жовтим обрамленням. У верхній частині Почесної грамоти по центру розміщено малий Державний Герб України. Нижче жовтим кольором у три рядки нанесено написи: «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», «Почесна грамота», чорним кольором нанесено напис «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ». В нижній лівій частині Почесної грамоти чорним кольором нанесено напис «Наказ від _________ №_____».

p397249n92-2.jpg
p397249n92-2.jpg (25.66 Кб) Переглянуто 19822 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 09 квітня 2013, 13:46

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака «Відмінник енергетики України»


Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Відмінник енергетики України» має вигляд восьмипроменевої зірки світло-сірого кольору. Між променями зірки розміщені стилізовані блискавки жовтого кольору як елемент напруги та енергії.
У центрі зірки розташовано медальйон обрамлений лавровим вінком жовтого кольору. По колу медальйона, на помаранчевому тлі напис жовтими літерами «ВІДМІННИК ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ».
У центрі медальйона, на синьому фоні розміщено схематичне зображення всієї енергетичної промисловості: електроопора, водозабірна стіна гідроелектростанції, труби теплових електростанцій та зображення атома як один із видів енергії. Верхня частина медальйона увінчана малим Державним Гербом України.
На зворотному боці відзнаки розміщено кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки - рельєфні.
Розмір відзнаки - 45х45 мм.

p397249n99-3.jpg
p397249n99-3.jpg (17.33 Кб) Переглянуто 19820 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 09 квітня 2013, 13:47

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака «За доблесну шахтарську працю»


Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «За доблесну шахтарську працю» має вигляд п’ятикутника з синьої емалі, накладеного на восьмипроменеву зірку жовтого кольору.
У верхній частині п’ятикутника розміщено малий Державний Герб України, під ним - стилізовані зображення двох териконів, копра та двох перехрещених молотків.
У нижній частині п’ятикутника - стилізована стрічка світло-сірого кольору, на якій у два рядки синіми літерами нанесено напис «ЗА ДОБЛЕСНУ ШАХТАРСЬКУ ПРАЦЮ».
На зворотному боці відзнаки розміщено кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки - рельєфні.
Розмір відзнаки - 45х45 мм.

p397249n119-6.jpg
p397249n119-6.jpg (13.92 Кб) Переглянуто 19820 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 09 квітня 2013, 13:47

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака «Відмінник нафтогазової промисловості»


Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Відмінник нафтогазової промисловості» має вигляд восьмипроменевої зірки, чотири промені якої світло-сірого кольору та чотири - жовтого кольору. Промені світло-сірого кольору розташовані між стилізованими гілками лавру. Верхній промінь зірки прикрашений малим Державним Гербом України.
У центрі зірки вміщено медальйон, по колу якого напис на жовтому тлі - «ВІДМІННИК НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ». Усередині медальйона на блакитному фоні розташоване схематичне зображення нафтової качалки та труби з полум’ям як уособлення нафтової та газової промисловості.
На зворотному боці відзнаки розміщено кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки - рельєфні.
Розмір відзнаки - 45х45 мм.

p397249n139-9.jpg
p397249n139-9.jpg (14.7 Кб) Переглянуто 19820 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 вересня 2014, 15:07

Як пам'ятаємо, президентським указом від 26 травня 2014 р. № 491 Міністерству енергетики та вуглепрому дозволили мати більше трьох нагрудних знаків. Ще раніше було дозволено нагрудний знак «Шахтарська слава» мати в трьох ступенях: viewtopic.php?f=43&t=1106&start=20

І ось міністерство скористалося послабленнями:

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2014 № 601

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2014 р.
за № 1116/25893

Про затвердження Змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20 лютого 2013 року № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 389/22921, що додаються.
2. Управлінню по роботі з персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення та документообігу забезпечити виготовлення бланків і нагрудних знаків.
4. Управлінню забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) забезпечити розміщення цього наказу на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Ю. Продан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України 28.08.2014 № 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2014 р. за № 1116/25893

ЗМІНИ
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України


1. У розділі І:

1) пункт 1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«нагрудний знак «Шахтарська слава» трьох ступенів, з яких вищим є І ступінь (ескізи та описи наведено у додатках 19-24), до яких нагородженим видаються посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 25-30);
нагрудний знак «Шахтарська доблесть» трьох ступенів, з яких вищим є І ступінь (ескізи та описи наведено у додатках 31-36), до яких нагородженим видаються посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 37-42)»;

2) у пункті 1.2:
абзаци перший та другий замінити абзацом першим такого змісту:
«1.2. «Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, нагрудними знаками: «Відмінник енергетики
України», «За доблесну шахтарську працю», «Відмінник нафтогазової промисловості», «Шахтарська слава» трьох ступенів, «Шахтарська доблесть» трьох ступенів нагороджуються працівники Міненерговугілля України, підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу».
У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;
в абзаці сьомому слова «абзацах першому та другому» замінити словами «абзаці першому».

2. У розділі II:

у пунктах 2.4 - 2.6 слово «другому» замінити словом «першому»;
після пункту 2.6 доповнити розділ новими пунктами 2.7, 2.8 такого змісту:

«2.7. Нагрудним знаком «Шахтарська слава» нагороджуються працівники, зазначені в абзаці першому пункту 1.2 розділу І цього Положення, та працівники, постійно зайняті на підземних і відкритих роботах діючих підприємств вугільної, торф’яної та уранової промисловості, шахтах, які будуються, і розрізах, за наявності безперервного стажу роботи: III ступінь - не менше 5 років, II ступінь - 8 років, І ступінь - 10 років;
інші працівники галузі можуть нагороджуватися за наявності безперервного стажу роботи: III ступінь - не менше 8 років, II ступінь - 11 років, І ступінь - 14 років.

2.8. Нагрудним знаком «Шахтарська доблесть» нагороджуються працівники, зазначені в абзаці першому пункту 1.2 розділу І цього Положення, кавалери нагрудного знака «Шахтарська слава» та працівники, постійно зайняті на підземних і відкритих роботах діючих підприємств вугільної, торф’яної та уранової промисловості, шахтах, які будуються, і розрізах, за наявності безперервного стажу роботи: III ступінь - не менше 8 років, II ступінь - 10 років, І ступінь - 12 років;
інші працівники галузі можуть нагороджуватися за наявності безперервного стажу роботи: III ступінь - не менше 10 років, II ступінь - 12 років, І ступінь - 14 років».
У зв'язку з цим пункти 2.7, 2.8 вважати відповідно пунктами 2.9, 2.10.

3. Пункт 3.3 розділу III після слів «Відмінник нафтогазової промисловості» доповнити словами «Шахтарська слава» трьох ступенів, «Шахтарська доблесть» трьох ступенів».

4. Пункт 4.7 розділу IV доповнити новими абзацами такого змісту:
«нагрудних знаків «Шахтарська слава» трьох ступенів - 3500 шт., із них:
«Шахтарська слава» III ступеня - 1750 шт.;
«Шахтарська слава» II ступеня - 1000 шт.;
«Шахтарська слава» І ступеня -750 шт.

нагрудних знаків «Шахтарська доблесть» трьох ступенів - 1500 шт., із них:
«Шахтарська доблесть» III ступеня - 700 шт.;
«Шахтарська доблесть» II ступеня - 500 шт.;
«Шахтарська доблесть» І ступеня - 300 шт.».

5. Доповнити Положення після додатка 18 новими додатками 19-42, що додаються.
У зв’язку з цим додаток 19 вважати додатком 43.

У тексті Положення посилання на додаток 19 замінити посиланням на додаток 43.

Заступник начальника управління - начальник відділу роботи
з персоналом апарату Міністерства Управління по роботі з персоналом І. Єлєтіна

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1116-14
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 вересня 2014, 15:09

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака
«Шахтарська слава» І ступеня


Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Шахтарська слава» І ступеня (далі - відзнака) - виконана у вигляді п'ятикутника жовтого кольору, в центрі якого розміщений шахтний копер, на ньому схрещені молоток та відбійний молоток. У верхній частині п’ятикутника відзнаки - малий Державний Герб України. У нижній частині на білій стилізованій стрічці - напис «Шахтарська слава», внизу в овалі білого кольору зазначений ступінь знака - «І».
Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком і двох ланцюжків жовтого кольору (на колодці для цього є два вушка). Внутрішня частина колодки вкрита емаллю синього кольору, в центральній частині розміщується стилізована стрічка жовтого кольору.
На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки рельєфні.
Розмір відзнаки - 75Х45 мм

p431336n50.jpg
p431336n50.jpg (10.9 Кб) Переглянуто 18924 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 вересня 2014, 15:09

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака
«Шахтарська слава» ІІ ступеня

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Шахтарська слава» ІІ ступеня (далі - відзнака) - виконана у вигляді п'ятикутника жовтого кольору, в центрі якого розміщений шахтний копер, на ньому схрещені молоток та відбійний молоток. У верхній частині відзнаки - малий Державний Герб України. У нижній частині на білій стилізованій стрічці - напис «Шахтарська слава», внизу в овалі білого кольору зазначений ступінь знака - «ІІ».
Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком і двох ланцюжків жовтого кольору (на колодці для цього є два вушка). Внутрішня частина колодки вкрита емаллю синього кольору, в центральній частині розміщується стилізована стрічка жовтого кольору, посередині якої є одна смужка синього кольору.
На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки рельєфні.
Розмір відзнаки - 75Х45 мм

p431336n60-1.jpg
p431336n60-1.jpg (11.4 Кб) Переглянуто 18924 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 вересня 2014, 15:10

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака
«Шахтарська слава» ІІІ ступеня


Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Шахтарська слава» ІІІ ступеня (далі - відзнака) - виконана у вигляді п'ятикутника жовтого кольору, в центрі якого розміщений шахтний копер, на ньому схрещені молоток та відбійний молоток. У верхній частині відзнаки - малий Державний Герб України. У нижній частині на білій стилізованій стрічці - напис «Шахтарська слава», внизу в овалі білого кольору зазначений ступінь знака - «ІІІ».
Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком і двох ланцюжків жовтого кольору (на колодці для цього є два вушка). Внутрішня частина колодки вкрита емаллю синього кольору, в центральній частині розміщується стилізована стрічка жовтого кольору, посередині якої є дві смужки синього кольору.
На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки рельєфні.
Розмір відзнаки - 75Х45 мм

p431336n70-2.jpg
p431336n70-2.jpg (11.51 Кб) Переглянуто 18820 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 вересня 2014, 15:11

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака
«Шахтарська доблесть» І ступеня


Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Шахтарська доблесть» І ступеня (далі - відзнака) видовженої форми золотистого кольору. У верхній частині зображено сонячні промені, в центрі розміщено зображення шахтарської символіки - два схрещених молотки золотистого кольору на чорному тлі, по колу на білому полі напис жовтими літерами «ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ», по обидва боки нижньої частини відзнаки зображено дубове листя. Верхня частина відзнаки вкрита емаллю білого кольору, на ній червоною емаллю позначено ступінь відзнаки - «І».
Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком. Внутрішня частина колодки рельєфна, вкрита червоною емаллю із зображенням лаврової гілки жовтого кольору.
На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки - рельєфні.
Розмір відзнаки - 75Х40 мм.

p431336n99-6.jpg
p431336n99-6.jpg (12.11 Кб) Переглянуто 18820 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 вересня 2014, 15:11

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака
«Шахтарська доблесть» ІІ ступеня


Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Шахтарська доблесть» ІІ ступеня (далі - відзнака) видовженої форми золотистого кольору. У верхній частині зображено сонячні промені, в центрі розміщено зображення шахтарської символіки - два схрещених молотки золотистого кольору на чорному тлі, по колу на білому полі напис жовтими літерами «ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ», по обидва боки нижньої частини відзнаки зображено дубове листя. Верхня частина відзнаки вкрита емаллю синього кольору, на ній червоною емаллю позначено ступінь відзнаки - «ІІ».
Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком. Внутрішня частина колодки рельєфна, вкрита червоною емаллю із зображенням лаврової гілки жовтого кольору.
На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки - рельєфні.
Розмір відзнаки - 75Х40 мм.

p431336n109-7.jpg
p431336n109-7.jpg (12.01 Кб) Переглянуто 18820 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення Mykola Chmyr » 23 вересня 2014, 15:12

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - нагрудного знака
«Шахтарська доблесть» ІІІ ступеня


Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак «Шахтарська доблесть» ІІІ ступеня (далі - відзнака) видовженої форми золотистого кольору. У верхній частині зображено сонячні промені, в центрі розміщено зображення шахтарської символіки - два схрещених молотки золотистого кольору на чорному тлі, по колу на білому полі напис жовтими літерами «ШАХТАРСЬКА ДОБЛЕСТЬ», по обидва боки нижньої частини відзнаки зображено дубове листя. Верхня частина відзнаки вкрита емаллю червоного кольору, на ній білою емаллю позначено ступінь відзнаки - «ІІІ».
Відзнака з'єднується з колодкою за допомогою кільця з вушком. Внутрішня частина колодки рельєфна, вкрита червоною емаллю із зображенням лаврової гілки жовтого кольору.
На зворотній стороні колодки - кріплення до одягу.
Усі зображення відзнаки - рельєфні.
Розмір відзнаки - 75Х40 мм.

p431336n119-8.jpg
p431336n119-8.jpg (12.06 Кб) Переглянуто 18820 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1866
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відомчі відзнаки Міністерства енергетики та вуглепрома

Повідомлення TheDarkMax2 » 23 вересня 2014, 17:34

Доблесть якось коряво звучить.
Літературна Україна, 27.V 1964, 5 написав:Україно, мускуляста трудова державо! Сяють на твоєму ошатному вбранні золоті зірки героїчних подвигів і трудових звитяг
Tej wojny nikt za nas nie wygra! ©

З моїх снів утичеш над ранок, терпка як аґрус, солодка як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні, фіалкові очі мокрі від сліз.
Аватар користувача
TheDarkMax2
 
Повідомлення: 1123
З нами з: 30 квітня 2014, 01:26
Звідки: Україна, Харків


Повернутись в Відомчі нагороди та відзнаки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей