Пам'ятні книги різних гімназій

Джерельна база генеалогічних досліджень

Пам'ятні книги різних гімназій

Повідомлення ABG » 13 липня 2013, 14:35

Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі 1898–1998: До сторіччя заснування / За ред. С.Яреми. — Тернопіль; Львів, 1998. - 731 с.
(http://fotki.yandex.ru/users/umbro5/album/137451/)

Про видання: Ювілейна книга охоплює період від першої, ще з німецькою мовою навчання гімназії в Тернополі (1820) до сьогодні, але основна увага зосереджена на українських гімназіях в 1898-1944 роках. Подано систематизовані матеріали з історії гімназії, спогади вчителів та учнів, їх списки та більш чи менш докладні довідки про багатьох із них. Книгу ілюструє біля 200 знімків. Розгорнутий допоміжний апарат: примітки, коментарі та покажчики - полегшують розуміння Книги та користування нею.
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА .............................................................. 5
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ГІМНАЗІЙ
СЕРЕДНЯ ШКОЛА В 19-МУ СТОЛІТТІ.................................. 13
Осип Кравченюк. Гімназія 1820-1848 років ..........................14
Гімназія 1848-1898 років............................................... 21
Кирило Студинський. Два світи........................................23
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ......................................27
Сеймові слухання в справі відкриття гімназії.........................27
Промова п. Барвіньского................................................28
Руска гімназия в Тернополя ............................................29
Промова пос. Барвіньского .............................................31
Річ пос. Вахнянина.......................................................31
Осип Кравченюк. Нарис діяльності гімназії...........................33
Гімназія в 1898-1920 роках..............................................33
Гімназія в 1920-1930 роках..............................................45
Михайло Губчак. Українська державна гімназія в Тернополі (1898-1930)......51
Богдан Габлевич. Ліквідація гімназії...................................61
Необ'єктивна "Тернопільська всячина"..................................69
ГІМНАЗІЯ ТОВАРИСТВА "РІДНА ШКОЛА" .................................75
Никифор Гірняк. Осип Кравченюк. Нарис історії гімназії.............75
Богдан Габлевич. До історії гімназії.....................................95
Тернопільський осередок УПТ "Рідна школа" .........................102
Фахово-доповняльна школа..............................................103
Додатки.....................................................................106
Богдан Трофим'як. Фізичне виховання гімназійної молоді.......... 109
Поклін Поділля "Рідній школі".............................................113
СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 1 В 1939-1941 РОКАХ...............................115
Осип Кравченюк. Про десятирічку № 1 .................................115
Богдан Габлевич. Трагедія десятикласників...........................118
ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ В 1941-1944 РОКАХ............................... 123
Осип Кравченюк. Нарис діяльності......................................123
Богдан Габлевич. 1941/42 навчальний рік.............................128
Пилип Гайда. Остання українська матура в Тернополі................ 133
СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 1 У 1944-1991 РОКАХ............................... 138
Олександра Грабовська. Нарис діяльності школи...................... 138
І знову гімназія............................................................. 144
ГІМНАЗІЙНИЙ З'ЇЗД У 1992 р............................................... 148
Петро Тимочко. Хвилююча зустріч....................................... 148
СПОГАДИ
Олександер Барвіньский. Літа науки.................................... 155
Моя початкова наука....................................................... 155
Ґімназийні науки............................................................ 157
Мої гімназійні учителі'.......................................................158
Тодішня наука рускої мови в ґімназиї.................................... 160
Житє рускої шкільної молодежи в 50-их і 60-их роках XIX століття ..162
Січневе повстане польське і вплив на руске житє. Руский баль.
Богослуженя за мистрополита Яхимовича................................163
Засновини "Громади" між рускими ґімназиястами...................... 165
Громада була рідною школою ............................................. 167
Руский народний театр. Іспит зрілости. Вакацийні приїздки.......... 170
Євген Олесницький. Мої гімназійні літа...................................172
Тернопільська гімназія і її учительський збір.............................172
Моя наука і поступи в гімназії.............................................. 177
Національний рух та організація серед української гімназійної молоді в Тернополі. Тернопільська "Громада" ..... 179
Кирило Студинський. Із днів моєї юності................................. 189
Олександр Гладишовський. Тернопільська гімназія..................... 192
Степан Ванчицький. Учнівські святкування в 1900-их роках........... 194
Михайло Качалуба. "Були перли, тай ся стерли"..........................197
Ольга Соневицька. Спогад з Тернополя....................................199
Михайло Соневицький. Спогади старого педагога........................201
Осип Губчак. Підпільна діяльність у Тернопільській гімназії.............203
Никифор Гірняк. Пласту рідношкільній гімназії............................219
Мирослав Болюх. Юнацтво ОУН у гімназії..................................226
Остап Балабан. Дещо про ОУН в гімназії....................................235
Тернопільська пластунка. Пам'ятний день 1-го листопада................237
Євген Чубатий. З'їзд Марійський дружин ...................................238
На добру пам'ять Якимові Яремі..............................................239
Павло Джуль. Взірцевий педагог.............................................239
Осип Кварченюк. Окраса гімназії.............................................241
Роман Миколаєвич. Ярема і Кудеревич......................................243
Пегрро Тимочко. Учений, педагог і воїн....................................243
Сфаніслав Хоміцький. Штрихи до портрета Якима Яреми................246
Остап Хоміцький. Його слід у моїй душі. Отець Степан Ратич............249
Мирослав Лисобей. Мій учитель географії..................................250
Андрій Содомора. Зі світлом у слові.........................................251
Степан Ярема. Незабутній професор.........................................255
Надія Заворотюк (Юрчишин). Мої однокласники...........................265
Ольга Сліпа. Не забудь юних днів!...........................................267
Іванна Кунько. Слово про Ольгу..............................................272
Мавка............................................................................273
Іванна Кунько. Зламане життя................................................273
Ольга Сліпа. Несподівана зустріч.............................................274
Богдан Габлевич. Мої шкільні товариші.....................................275
Роман Павлишин. Гімназійні роки (1932-1939).............................280
Осип Кравченюк. З минулих літ..............................................288
Петро Тимочко- Наш 1-а клас................................................294
Марія Махобей(Робак). У польській дівочій гімназії.......................297
Олександра Налукова (Стадниченко). У чужій школі......................300
Роман Миколаєвич. Спомин учителя з 1939 року...........................303
Ольга Синиця (Коман). Мій батько...........................................305
Мирослав Бутрин. Гімназія у 1941-1944 рр..................................307
Дмитро Косар. Із життя гімназиста в 1941-1944 роках....................310
Про Дмитра Ракуша............................................................314
Олег Колодій. Миттєвості гімназійного життя..............................317
Надія Островська (Ярема). Спомин..........................................318
МИНУЛЕ У ФОТОГРАФІЯХ
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ 1898-1914 рр............................321
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ 1920-1930 рр............................333
ГІМНАЗІЯ Т-ВА "РІДНА ШКОЛА" 1921-1939 рр................................342
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ 1941-1944 рр.............................379
УЧИТЕЛІ ТА УЧНІ
УЧИТЕЛІ
Списки. Опрацював Осип Кравченюк....................................... 397
Біографічні довідки. Опрацював Богдан Габлевич........................405
Життєписи......................................................................431
Остап Хоміцький. Омелян Бачинський .....................................431
Богдан Габлевич. Ілярій Брикович..........................................433
Іванна Кунько. Олена Гаврилко..............................................437
Богдан Пташник. Мирон Зарицький.........................................438
Степан Ярема. Петро Карманський..........................................440
Степан Ярема. Юрій Крих.....................................................446
Богдан Пташник. Володимир Левицький...................................447
Степан Ярема. Юрій Мушак...................................................449
Степан Ярема. Іван Олексишин...............................................451
Орест Ратич. Степан Ратич....................................................453
Лонгпн Січкоріз. Микола Тофан..............................................456
Степан Ярема. Микола Чайковський.........................................458
Степан Ярема. Яким Ярема....................................................460
УЧНІ..............................................................................469
Зведений список учнів Української державної гімназії в Тернополі
за 1898—1913/14 н.р. Опрацював Дмитро Косар........................... 469
Списки випускників Української державної гімназії в Тернополі в 1921-
1930 рр. Опрацювала Ольга Синиця (Коман)............................... 506
Зведений список учнів Тернопільської гімназії "Рідна Школа" за 1921/22-
1938/39 н. р.Опрацювала Надія Заворотюк (Юрчишин) ...................518
Список учнів Української державної гімназії в Тернополі у 1942 р. та за
1943/44 н.р..............................................................:.......538
Тернопільські гімназисти, що загинули за Україну.
Опрацював Богдан Габлевич.................................................. 547
Учні тернопільських гімназій - священики в діаспорі.
Опрацював Осип Кравченюк................................................... 563
Лікарі-тернопільці поза межами України. Опрацював Павло Доку]ль.....570
Біографічні довідки
Опрацювали.Богдан Габлевич, Олег Колодій, Осип Кравченюк...........579
Державна гімназія 1898-1930 рр...............................................579
Гімназія "Рідної Школи" 1921-1939 рр.........................................600
Державна гімназія 1941-1944 рр...............................................620
Життєписи........................................................................648
Стефапія Павлишин. Брати Барвінські........................................648
Осип Кравченюк. Михайло Галущинський....................................653
Лонгин Січкоріз. Володимир Гжицький.......................................653
Осип Кравченюк. Сидір Голубович.............................................654
Осип Кравченюк. Антін Горбачевський........................................654
Іван Головацький. Іван Горбачевський........................................655
Лонгин Січкоріз. Степан Ґжицький.............................................657
Осип Кравченюк. Станіслав Дністрянський....................................659
Любов Сорока. Катерина Зарицька.............................................660
Степан Ярема. Мирон Кордуба..................................................662
Лонгин Січкоріз. Володимир Лисий............................................664
Оіип Кравченюк. Євген Олесницький ..........................................665
ІІонгин Січкоріз. Олекса Олійник................................................666
Степан Ярема. Іван Пулюй........................................................667
Стефанія Павлишин. Денис Січинський.........................................669
Богдан Габлевич. Лонгин Січкоріз...............................................670
Степан Ярема. Олександр Смакула...............................................670
Любов Сорока. Михайло Сорока..................................................672
Стефанія Павлишин. Климентій Чичка...........................................674
Редакційна колегія та жертводавці...............................................675
Богдан Габлевич....................................................................675
Павло Джуль.........................................................................677
Осип-Володимир Кравченюк.......................................................679
Петро Тимочко.......................................................................681
Степан Ярема ........................................................................683
Жертводавці..........................................................................685
КОМЕНТАРІ
Українське педагогічне товариство "Рідна Школа"...............................689
Довідки про деякі часописи.........................................................693
Пояснення слів........................................................................698
Покажчик імен........................................................................706
Зміст...................................................................................727
Приєднані файли
80.jpg
80.jpg (23.8 Кб) Переглянуто 7469 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8831
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пам'ятні книги різних гімназій

Повідомлення ABG » 13 липня 2013, 15:16

Сокальська Гімназія: Пропам'ятна книга / Ред. колегія: Й. Канюк, М. Кульчицький, В. Медицька, О. Романів (відп. редактор), В. Сироїд. — Львів; Сокаль, 2001. — 504 с.
(http://www.sokal.lviv.ua/library-book__39.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8831
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пам'ятні книги різних гімназій

Повідомлення ABG » 13 липня 2013, 15:20

Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі / Упор. І. Гнаткевич. — Дрогобич: «Відродження», 1995. — 304 с.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8831
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пам'ятні книги різних гімназій

Повідомлення ABG » 13 липня 2013, 15:26

Бережанська гімназія. Сторінки історії. — Тернопіль, Бережани: Джура, 2007. — 1027 с.
(http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbi ... ebr&Z21ID=)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8831
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Пам'ятні книги різних гімназій

Повідомлення ABG » 26 жовтня 2013, 21:04

Ювілейна книга Української академічної гімназії у Львові. — Філадельфія; Мюнхен, 1978. — 609 с.
Ювілейна книга Української академічної гімназії у Львові. — 2 частина. — Мюнхен; Філадельфія, 1982. - 363 с.
Ювілейна книга Української академічної гімназії у Львові. — 3 частина. — Філядельфія; Львів, 1995. - 894 с.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8831
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів


Повернутись в Архіви та джерела

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron