Зміна імен і прізвищ

Походження прізвищ та імен

Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 02 липня 2010, 13:59

КОМЕНТАРІ ФАХІВЦІВ (АРХІВ 2008)
Зміна імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи

Ім’я здавна є засобом індивідуалізації людини в суспільстві та належить до особистих немайнових благ фізичної особи. Значення цього блага в цивільному обігу полягає в тому, що фізична особа набуває прав і створює для себе цивільні обов’язки, а також здійснює ці права і виконує ці обов’язки від свого імені.
Фізична особа має право на ім’я, яке не може бути відчужене.
Ім’я необхідно людині для реалізації цивільних прав і обов’язків, що нормативно закріплено в статті 28 Цивільного кодексу України. Одночасно у частині третій цієї статті зазначено, що ім’я фізичній особі надається відповідно до закону.
За своїм змістом право на ім’я фізичної особи включає наступне:
- право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм ім’ям;
- право вимагати від інших осіб звертатися до особи відповідно до її імені;
- право на псевдонім;
- право вимагати припинити незаконне використання свого імені, а також будь-які інші його порушення.
Власне реалізація права на володіння ім’ям (прізвищем, власним ім’ям, по батькові) здійснюється внаслідок реалізації батьками (усиновлювачами) опікунами, а в передбачених законодавством випадках також і органами опіки та піклування або ж судом іншого особистого немайнового права, а саме – права на надання імені. Відповідно до чинного законодавства батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше ніж через один місяць з дня народження дитини зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану, і одночасно дати їй прізвище, ім’я та по-батькові.
Однією із складових права на ім’я є право розпорядження ім’ям, одним з його найпоширеніших видів є право на зміну імені.
Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України.
Зміна імені (прізвища, власного імені, по батькові) здійснюється відповідно до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915.
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.
З метою зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) подається заява.
Громадяни України, які проживають на її території подають заяви до відділів реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання; громадяни України, які постійно проживають за кордоном, до дипломатичного представництва або консульської установи України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.
Зазначена заява подається у письмовій формі разом з паспортом громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, - з пред’явленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Згода батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи оформлюється також у вигляді заяви та подається ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, вона, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків.
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження.
Фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, але не отримала паспорт громадянина України, пред’являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.
Також прізвище, власне ім’я та по батькові фізичної особи можуть бути змінені у разі її усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його скасування відповідно до закону, а також у разі реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу або визнання його недійсним.
Однак однієї заяви про зміну імені недостатньо, одночасно до неї додаються наступні документи:
- свідоцтво про народження заявника;
- свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);
- свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);
- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;
- фотокартка заявника.
Відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, перевіряють відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї.
Під час подання заяви про зміну імені відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені.
Строк розгляду заяви про зміну імені відділом реєстрації актів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більш як на три місяці, з письмового дозволу керівника відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, мм. Києві та Севастополі.
Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.
Відділ реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені, а дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає через Міністерство закордонних справ до Міністерства внутрішніх справ для подальшого пересилання до органу внутрішніх справ за останнім місцем проживання заявника в Україні.
Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни разом з усіма матеріалами до відділу реєстрації актів цивільного стану чи через Міністерство закордонних справ до відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України.
Відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.
Відмова у наданні дозволу на зміну імені здійснюється з наступних підстав:
- перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
- наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
- офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
- подання заявником неправдивих відомостей.
Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді.
Протягом трьох місяців заявник, якому надано дозвіл на зміну імені може звернутися для реєстрації зміни імені до відділу реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені. Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України для реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.
Реєстрація зміни імені громадян України, які проживають на території України, проводиться відділом реєстрації актів цивільного стану після сплати заявником державного мита, громадян, які постійно проживають за кордоном, проводиться дипломатичним представництвом або консульською установою України після сплати заявником консульського збору.
Під час реєстрації зміни імені відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.
Повторна зміна імені фізичної особи здійснюється відповідно до вищезазначеного Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи.
(http://www.minjust.gov.ua/0/13960)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 02 липня 2010, 14:01

Порядок реєстрації зміни імені фізичної особи - громадянина України:
http://www.minjust.gov.ua/0/16431
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 02 липня 2010, 14:10

Цього року близько одинадцяти тисяч українців змінили своє ім’я
18.08.2006
У першому півріччі 2006 року 10833 українських громадян звернулися в органи реєстрації актів цивільного стану з проханням змінити своє ім'я, по-батькові чи прізвище. А це на два відсотки менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це прес-службі повідомили в Управлінні цивільного стану громадян Міністерства юстиції.
За інформацією Управління, як і минулого року, найактивнішими щодо зміни імені виявилися жителі Львівщині – 1034 бажаючих. Серед лідерів також Донеччина, де зареєстровано 899 змін та Івано-Франківщина – 809.
Найменше змінювали імена, як і торік, у Севастополі – 95 випадків, на Чернігівщині – 156 та Кіровоградщині – 189.
В Управлінні поінформували, що були випадки, коли українці змінювали свої імена та прізвища на імена та прізвища відомих політиків в Україні, навіть президентів, а також артистів. Зокрема, на Ющенка, Юлію Тимошенко, Орбакайте. Крім того, багато осіб робили зміни із релігійних переконань. Так, були зареєстровані переміни Лівшук Ганну Павлівну на Небесну Анну Христову, Яну на Іоанну, Яна на Іоана. Траплялися випадки зміни прізвища на Божью, Крішну, Гладун-Христова.

Довідка. Особа, яка досягла шістнадцяти років, має право змінити своє прізвище та ім'я відповідно до статті 295 Цивільного кодексу України. Крім того, таке право має чотирнадцятирічна особа. Але на це повинна бути згода батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника.
(http://www.minjust.gov.ua/0/7883)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 02 липня 2010, 14:11

У 2006 році українці змінювали власні імена через неблагозвучність, політичну ситуацію та дивацтва
25.12.2006
Політична ситуація в країні у році, що минає, впливала на уподобання українців щодо власних імен та стимулювала окремих з них звертатися до органів реєстрації актів громадянського стану з тим, щоб офіційно змінити своє ім’я та прізвища на імена українських політичних лідерів. Про це свідчать оперативні дані роботи органів РАЦС у 2006 році.
Так, наприклад, у першому півріччі в Івано-Франківській області були зафіксовані випадки перейменування прізвищ на Ющенко та Тимошенко. Зокрема, троє громадян змінили прізвище на "Ющенко" і ще одна – на "Тимошенко Юлія". У другому півріччі у цій же області зафіксовані вже випадки зміни прізвищ на "Янукович". Зокрема, це прізвище взяв собі мешканець Івано-Франківщини, який до того мав прізвище "Князевич".
За даними органів РАЦС, бажання взяти собі ім’я відомої особи є відносно поширеним серед тих, хто наважується змінити власне ім’я чи прізвище. Наприклад, у 2006 році у Вінницькій області внаслідок зміни прізвища з’явилися Руссо, Стендаль, Сократ. У Дніпропетровській області - Суворов, Наварро, Мілано. У Житомирській області – Сергій Родонежський. В Івано-Франківський області Глоба, Поплавський, Орбакайте, ще четверо громадян взяли собі прізвище "Шевченко". У Миколаївській області громадянка взяла собі прізвище "Мілосская". В Тернопільській - "Ротару". У Криму громадянин змінив своє прізвище на "Дарвін". А в м.Києві громадянин із цілком традиційним слов’янським прізвищем забажав взяти собі прізвище "Мюллер". Бажання змінити власне ім’я чи прізвище виявляє щороку близько 10-20 тис. громадян. Наприклад, прізвища змінюються на прізвище родичів, колишнього з подружжя, іноді на прізвище осіб, які виховували дитину, але не усиновили. Крім того, однією з найпоширеніших підстав для цього, як свідчить зокрема статистика Міністерства юстиції, стає неблагозвучність імені чи прізвища.
Наприклад, у 2006 році зафіксований випадок зміни прізвища Невдаха на Вдаха, Безбожний на Божний. Крім того, громадяни позбавлялися прізвищ Гнида, Ковбаса, Страшко, Щітка, Мордань, Рило, Кривонога, Заскока, Горб, Кобилко. А мешканцю Дніпропетровщини не сподобалося його прізвище Сало.
При цьому, взамін обирали такі прізвища, як Українець, Чорнобривець, Зоря, Рута, Веселка, Квітень, Краля, Архангел.
Разом з тим, існує нечисельна, проте цікава категорія осіб, чиє прагнення змінити прізвище виглядає виключно як дивацтво. Наприклад, 2006 року зафіксована зміна прізвища "Лисиця" на "Ліссітса". А громадянин Гоголь перейменував себе на Булгакова.
Ще одна категорія осіб - це ті, хто змінює цілком традиційні та благозвучні імена на екзотичні, або такі, що навіть важко вимовити. Наприклад, мешканка Одеської області змінила ім’я "Світлана" на "Вішнупрія". У Кіровоградській області зафіксована зміна імені "Анна" на "Анабель-Лія". У Миколаївській – "Ганна" на "Лейла". У Полтавській області "Павло" – "Пабло". У Чернігівській області "Ніна" на "Ніна-Марго". У Дніпропетровській – "Валерія" на "Валерія-Фоккєра", "Людмила" на "Лакі", "Вікторія" на "Дельфіна", "Катерина" на "Фабіанна". У Донецькій області – "Крістина" на "К’яра", "Олексій" на "Аскольд". У Кіровоградській області ім’я "Михайло" було змінено на "Август".
Серед тих, хто змінює ім’я чи прізвище, є також прихильники іноземних імен. Зокрема, у 2006 році зафіксована зміна імен "Ірина" на "Ельжбета", "Галина" на "Лаура", "Наталія" на "Барбара", "Рябов Анатолій" було змінене на "Мустафі Раміль", "Федорова Юлія" на "Фенікс Джуліанна", а "Карпенко Станіслав" на "Ріхтер Герман". Крім того, у році, що минає, окремі громадяни з абсолютно традиційними українськими прізвищами перейменовувалися на Де Лабруа, Гес-де-Кальве, Дюраль, Кемпбелл тощо.
(http://www.minjust.gov.ua/0/8473)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 02 липня 2010, 14:24

Українці продовжують змінювати власні імена через неблагозвучність, політичні уподобання чи дивацтва
07.11.2008
Протягом липня-вересня 2008 року понад 4 тисячі українців звернулися до органів реєстрації актів цивільного стану громадян (РАЦС) з наміром змінити власне ім’я через його неблагозвучність, через політичні симпатії або дивацтва. Про це свідчать дані органів РАЦС Міністерства юстиції.
Так, у ІІІ кварталі 2008 року мали місце випадки зміни прізвищ: з "Кривокулінський" на "Тимошенко", з "Урода" на "Романовська", з "Свинар" на "Кравченко", з "Бугай" на "Бондар", з "Заєць" на "Петронюк", з "Окунь" на "Енгель", з "Козел" на "Пилипюк", з "Мельник" на "Жук", з "Усік" на "Тюфанова".
Також зареєстровано зміни імен: з "Вачаган" на "Вадим", з "Валентина" на "Фатіма", з " Валентина" на " Леонела", з "Тетяна" на "Тетяна-Дарина".
Крім того, зареєстровано одночасну зміну прізвища та імені: з "Кравчук Олександр" на "Клоун Сміхось".
Як свідчить статистика органів РАЦС, бажання змінити власне ім’я чи прізвище щороку виявляє близько 10-20 тис. громадян. Однією з найпоширеніших підстав для цього стає неблагозвучність імені чи прізвища.
Протягом ІІІ кварталу поточного року кожна сота людина, яка зверталася за послугами до органів реєстрації актів цивільного стану громадян, виявляла намір змінити власне ім’я чи прізвище.
(http://www.minjust.gov.ua/0/17043)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 02 липня 2010, 14:24

Кількість українців, які бажають змінити власне ім’я або прізвище, щороку зменшується
13.01.2009
Щороку в Україні зменшується кількість громадян, які звертаються до органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції (РАЦС) з наміром змінити власне прізвище або ім’я. Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук з посиланням на статистику Мін’юсту.
Так, за словами Міністра юстиції, якщо протягом 2002 року в Україні змінили ім’я або прізвище 30 тис громадян, у 2003 році – понад 24 тис., у 2004 та 2005 – понад 22 тис., у 2006 – понад 21 тис., у 2007 – близько 20 тис., то протягом 2008 року, згідно оперативних даних, ім’я або прізвище поміняли лише 17,5 тис. українців.
Однією з найпоширеніших підстав для цього, як свідчить статистика Міністерства юстиції, стає неблагозвучність імені чи прізвища.
Наприклад, протягом 2008 року зареєстровано зміну імені «Іюуя» на «Дарія», з «Вачаган» на «Вадим». Також зареєстровано зміну прізвищ з «Коткудак» на «Чубай», з «Козел» на «Драганчук», з «Козел» на «Пилипок», з «Кот» на «Москалюк», з «Бугай» на «Бондар», з «Заєць» на «Петронюк», з «Окунь» на «Енгель», з «Свинар» на «Кравченко», з «Аль-Калейа» на «Кулайа», з «Урода» на «Романовська», з «Кривокулінський» на «Тимошенко».
Ще одна категорія осіб - це ті, хто змінює цілком традиційні та благозвучні імена на складні, екзотичні чи іноземні. Так, наприклад, протягом року, що минув, зареєстровано зміну прізвищ «Марченко» на «Паррі», з «Вінцерська» на «Фенікс». Зареєстровано зміни імен з «Тамара» на «Тамара Аврора», з «Тетяна» на «Тетяна-Дарина», з «Оксана» на «Ксенія Каріна», з «Степанида» на «Стефанія-Даніелла», з «Олена» на «Йола», з «Валентина» на «Фатіма» та з «Валентина» на «Леоніла».
Існує також категорія громадян, які, змінюючи свої прізвища, намагаються, вочевидь, виражати своє громадянське чи філософське світосприйняття. Так, протягом 2008 року було зареєстровано зміну традиційних та звичайних для України прізвищ на «Щаслива», «Українець», «Краля», «Веселка», «Квітень», «Чорнобривець», «Рута», «Зоря».
Крім того, у 2008 році було зареєстровано одночасну зміну прізвища та імені: з «Кравчук Олександр» на «Клоун Сміхось».
(http://www.minjust.gov.ua/0/18157)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 02 липня 2010, 14:24

В Україні продовжує зменшуватися кількість бажаючих змінити власне ім’я чи прізвище
20.07.2009
У першому півріччі 2009 року в Україні тривала тенденція до зменшення кількості бажаючих змінити власне ім’я чи прізвище. Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, про це свідчить статистика органів реєстрації актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.
Так, протягом перших шести місяців року ім’я чи прізвище в Україні змінило 8317 осіб. Це майже на 10 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2008 року, коли було зареєстровано 9203 випадки зміни власного імені чи прізвища.
Загалом, зазначив Міністр юстиції, така тенденція триває вже не перший рік.
Наприклад, протягом 2002 року в Україні змінили ім’я або прізвище 30 тис громадян, у 2003 році – понад 24 тис., у 2004 та 2005 – понад 22 тис., у 2006 – понад 21 тис., у 2007 – близько 20 тис., протягом 2008 року, ім’я або прізвище поміняли близько 17,5 тис. українців.
Разом з тим, продовжують фіксуватися неординарні випадки зміни прізвища чи імені.
Так, з початку року в Україні зареєстровано зміну прізвищ: «Феш» на «Феш-де-Жур», «Мірошниченко» на «Максвелл», «Собовий» на «Райнхард-Штурм», «Калінніков» на «Йемен», «Ложичко» на «Ллуусс», «Сурмач» на «Масс», «Сенченко» на «Ромалі», «Фрісман» на «Квіточка», «Гаврись» на «Колайдер».
Змінювали також імена: «Олександра» на «Сумейра», «Олександр» на «Велі», «Тетяна» на «Тетяна-Констанса», «Ольга» на «Ендорфіна», «Мар’яна» на «Деленіка», «Марія» на «Софія Лоуіса», «Артемій» на «Тігран», «Людмила» на «Люсія», «Юлія» на «Лія», «Яноміна» на «Міна», «Ірина» на «Ліірргммііллісс».
Крім того, зареєстровано випадки одночасної зміни прізвища та імені: «Матюк Тетяна» на «Бафет Аріана», «Лавренчук Олена» на «Блум Моллі», «Копачук Раїса» на «Санті Ріта», «Снєжко Тетяна» на «Снєжко Снєжана», «Худан Олег» на «Руденко Всевид», «Олешко Юрій» на «Хан Малік», «Шніцер Сильвестр» на «Крейцер Вітас».
Втім, існує і зворотня тенденція, коли незвичайні імена громадяни бажали змінити на традиційні. Наприклад, «Едем» на «Дмитро», «Солютія» на «Мар’яна», «Фавн» на «Олександр».
Взагалі, зміна неблагозвучного імені чи прізвища є найбільш поширеною для цього причиною.
Наприклад, з початку року зареєстровано зміну прізвищ «Черв’як» на «Шаманський», «Цап» на «Великанич», «Песик» на «Новік», «Жеребілов» на «Якимчук», «Кривий» на «Принцевський», «Глухий» на «Сірик», «Носатий» на «Паскарик», «Губа» на «Вітковська», «Тризна» на «Мельник», «Шахрай» на «Даль».
Традиційним для зміни імені та прізвища є також прагнення окремих громадян стати повною тезкою відомих осіб. Наприклад, з початку року зареєстровано зміну імен «Павлова Вікторія» на «Ахматова Анна», «Русин Олег» на «Ющенко Віктор», а «Буковець Віктор» після зміни власного імені став «Володимиром Кличком».
(http://www.minjust.gov.ua/0/21389)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 02 липня 2010, 14:45

З давніших матеріалів :D :

Олена Солод хоче мати ім’я Бен, по батькові — Ладен, а прізвище Усама
07.12.2001
Громадянка України Олена Солод звернулася в паспортний стіл міста Запоріжжя з проханням змінити свої анкетні дані на досить відоме останнім часом ім’я “терориста номер один”. Жінка захотіла, щоб у документі їй записали ім’я Бен, по батькові — Ладен, а прізвище — Усама. Заяву було подано 13 листопада, однак процес перереєстрації може затягтися до трьох місяців. Коли з’ясують, що Олена Солод несудима, не перебуває під наглядом правоохоронних органів і не має заборгованості перед державою, юридичних підстав відмовити їй не буде.
(http://www.kreschatic.kiev.ua/art/2287.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 27 листопада 2010, 13:30

Мін`юст відкидає звинувачення у порушенні права на приватність
23.09.2009
Міністерство юстиції України не вважає оприлюднення інформації про зміну імен та прізвищ громадян України порушенням права на приватність.
Про це йдеться у відповіді прес-служби Мін`юсту на інформаційний запит журналістки, координаторки Молодіжного Правозахисного Центру Ольги ВЕСНЯНКИ, текст яко має в розпорядженні УНІАН.
"Ім`я та прізвище не є достатньою інформацією для встановлення конкретної особи", - сказано у повідомленні.
Крім того, прес-служба Мін`юсту зазначає, що у своєму повідомленні про зміну імен та прізвищ, розміщеному на офіційному сайті відомства, "з метою нерозголошення конфіденційної інформації про особу робилися незначні зміни імен та прізвищ".
Як повідомляв УНІАН, 20 липня прес-служба Мін`юсту, посилаючись на статистику органів реєстрації актів цивільного стану громадян, повідомила, що протягом перших шести місяців року ім’я чи прізвище в Україні змінило 8317 осіб. Зокрема, повідомлялося, що зареєстровано випадки одночасної зміни прізвища та імені: «Матюк Тетяна» на «Бафет Аріана», «Лавренчук Олена» на «Блум Моллі», «Копачук Раїса» на «Санті Ріта», «Снєжко Тетяна» на «Снєжко Снєжана», «Худан Олег» на «Руденко Всевид», «Олешко Юрій» на «Хан Малік», «Шніцер Сильвестр» на «Крейцер Вітас», «Павлова Вікторія» на «Ахматова Анна», «Русин Олег» на «Ющенко Віктор», а «Буковець Віктор» після зміни власного імені став «Володимиром Кличко».
Таку практику оприлюднення інформації про зміну імен та прізвищ громадян України критикували правозахисники. Зокрема, зазначалося, що таке розповсюдження інформації не є порушенням права на приватність у тому випадку, якщо Мін`юст отримав згоду цих осіб на оприлюднення даних про їхні нові імена та прізвища. В іншому випадку, на думку правозахисників, це типовий приклад порушення права на приватність, оскільки мета збору даних про особу Мін`юстом полягає не в поширенні інформації, яка належить до категорії інформації про особу і загалом має бути конфіденційною.
(http://human-rights.unian.net/ukr/detail/192278)

Варто додати, що протягом 2010 року Міністерство юстиції не оприлюднювало навіть статистичної інформації про зміну прізвищ.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення Oskar » 10 грудня 2010, 11:32

ABG написав:протягом 2010 року Міністерство юстиції не оприлюднювало навіть статистичної інформації про зміну прізвищ.

Жаль. То ми так і не довідаємося наскільки в Україні виросло поголів'я януковичів, шуфричів і різних там азарових після останніх президентських виборів. :lol:
Аватар користувача
Oskar
 
Повідомлення: 1152
З нами з: 21 грудня 2009, 15:54

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення Метя » 22 грудня 2010, 06:41

Oskar написав:
ABG написав:протягом 2010 року Міністерство юстиції не оприлюднювало навіть статистичної інформації про зміну прізвищ.

Жаль. То ми так і не довідаємося наскільки в Україні виросло поголів'я януковичів, шуфричів і різних там азарових після останніх президентських виборів. :lol:


Планують у 2012 році провести перепис населення. Думаю, що прізвище, як таке, не буде вивчатися. А ось рядок про доходи хочуть включити.
Метя
 
Повідомлення: 39
З нами з: 23 березня 2010, 04:54
Звідки: Київ

Re: Зміна імен і прізвищ

Повідомлення ABG » 15 серпня 2012, 17:25

Матеріали про порядок державної реєстрації зміни імені фізичної особи - громадянина України:
http://www.drsu.gov.ua/show/1063
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8813
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів


Повернутись в Антропоніміка

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

cron